Čím natřít jímku?

Čím natřít jímku?

Čím natřít betonovou jímku

Tekutá lepenka 2K je dvousložková stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev. Zabraňuje pronikání vody do staveb a stavebních konstrukcí. Je vhodná pro nátěry běžných podkladů jako je beton, omítky, zdivo, sádrokarton, železobetonové konstrukce, apod. Vytváří protiradonovou izolaci obytných budov.
Archiv

Jak vyčistit starou jímku

Starou jímku je samozřejmě nutné řádně vyčistit. Stěny otryskáme tlakovou vodou a dezinfikujeme Savem. Práci si usnadníme, když předtím na několik měsíců napustíme jímku vodou.
ArchivPodobné

Co se Starou jímkou

Při přeměně nepoužívané žumpy nebo septiku na jímku je nezbytné prvotní vystříkání vysokotlakým vodním paprskem a následné použití chemické dezinfekce, kterých je dnes na trhu spousta. Poté je nutné vnitřní betonovou stěnu dále ošetřit, aby po působení fekálií dále nedegradovala.

Čím natřít betonovou nádrž na vodu

Pro nátěry betonových bazénů, koupališť a nádrží na vodu slouží H 2203 TREXON BAZÉN. Proschlý nátěrový film (nejméně 10 dnů po nánosu poslední vrstvy) chrání podklad beton, případně kov, před účinky vody.

Jak natírat beton

Při natírání a zasychání nátěru nesmí být větrno ani vlhko. Teplota musí být vyšší než 10 °C. K nanášení barvy používáme štětec nebo štětku, které penetraci lépe zapracují do podkladu. Po vyschnutí penetračního nátěru, ideálně po 24 hodinách, naneseme finální nátěr.

Čím impregnovat beton

Efektivní impregnace kamene nebo betonu nenahrazuje barvu či nátěr, jedná se o vodný roztok obsahující hydrofobní nano částice SiO2. Nano ochrana je naprosto dostatečná. Dejte přednost kvalitním produktům, jako je patentovaný německý výrobek NanoConcept, opravdu se to vyplatí.

Jak dezinfikovat septik

Septik vyčistěte tlakovou vodou a ošetřete dezinfekcí (například savem). Stěny nádrže a poté i dno je nutné natřít první vrstvou hydroizolačního nátěru, kterou je třeba nechat zasychat po dobu minimálně 24 hodin. Během této doby musí nádrž zůstat odvětrávaná.

Jak zasypat jímku

Zasypání nádrže

Jako obsyp se doporučuje přesátá zemina z důvodu zachování stejné propustnosti zeminy okolí nádrže, než by bylo v případě obsypu pískem, který má jinou propustnost povrchových vod. Při obsypu se nádrž začne napouštět vodou tak, aby hladina vody v nádrži byla vždy min. 20-30cm nad úrovní zásypu.

Jak vyčistit jímku na dešťovou vodu

Postup čištění podzemní nádrže krok za krokem:

Vlezte dovnitř nádrže a pomocí čerpadla odčerpejte zbytek vody, který se v nádrži nachází. Nádrž kompletně vystříkejte pomocí vysokotlakého čističe. Stěny nádrže očistěte kartáčem a znovu vystříkejte vysokotlakým čističem. Špinavou vodu z nádrže opět odčerpejte.

Jak natřít betonový bazén

Povrch očistíme a zbavíme nesoudržných kousků z podkladu. Po zabevní nečistot nanášíme první nátěr S 2822 naředěné ředidlem C 6000 v poměru 1:1, druhý a třetí nátěr bez ředění (max. do 5%). Čas schnutí barvy závisí od teploty, relativní vlhkosti vzduchu, kvality podkladu a tloušťky nátěru.

Jak vybrat nátěr na beton

Profesionální barvy se vyznačují vysokou tvrdostí, odolností vůči vodě, rozpouštědlům a ropným látkám. Pro dané zatížení doporučuji volit daleko odolnější barvu, a to dvousložkovou epoxidovou. V našem sortimentu máme s vynikajícími vlastnostmi barvy Chemolak S2322 pololesk, Chemolak S2321 lesk a Franchi&Kim A0425.

Čím natřít beton

Pro vlastní nátěr můžete použít nátěrovou hmotu S2131 Betex 2v1 na beton. Beton musí být suchý a čistý , zbaven starých nátěrů ( balkon) a prvně je nutné jej dobře napenetrovat, napustit naředěnou barvou Betex na beton.

Kdy se může natírat beton

Příprava betonu

Není beton jako beton. Na to, aby se dal beton natírat, musí být vyzrály. Pro nové betony to značí alespoň 3 měsíce.

Co se dává do septiku

SEPTIKŠOK 200ml. Tento unikátní, silně koncentrovaný přípravek je určený do silně zanedbaných SEPTIKŮ, ŽUMP, SUCHÝCH ZÁCHODŮ a JÍMEK. Zkapalňuje a rozkládá i jinak těžko rozložitelný organický odpad. Jedná se o čistě přírodní mikrobiologické čištění.

Jak se zbavit zápachu ze septiku

Bakterie v prášku

Bakterie do septiku seženete v drogeriích a hobby marketech. V případě silnějšího zápachu roztok aplikujte alespoň jednou za 14 dní. Jakmile se septik přeplní, vytvoří se silná vrstva kalu a ta opět zapáchá, proto u běžného rodinného domu nechte septik vyvážet alespoň jednou či dvakrát ročně.

Jak zrušit žumpu

Jak se dočtete níže, zbavit se žumpy lze několika způsoby. Buď ji můžete úplně “odstranit” zasypáním nebo využít žumpu pro akumulaci dešťové vody, tedy jako retenční nádrž či do ní v ojedinělých případech osadit čistírnu či septik.

Jak udělat žumpu

Zdánlivě nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod představuje jímka neboli žumpa. Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž z plastu, betonu či sklolaminátu. Ke stavbě jímky, která bude vyvážena do čistírny odpadních vod, potřebujete povolení stavebního úřadu. Nemusíte ovšem žádat o povolení k vypouštění odpadních vod.

Co přidat do vody aby se nekazila

Tím, že vodu takzvaně hygienicky zabezpečíme, ji zároveň i zabezpečíme tak, aby nedocházelo k množení bakterií a voda se ve vodojemu nebo vodovodním řadu „nekazila“. Přidávání chloru do pitné vody je jednou z nejobvyklejších a velmi účinných metod, jak z pitné vody odstranit mikroorganismy.

Čím natřít venkovní beton

Pro vlastní nátěr můžete použít nátěrovou hmotu S2131 Betex 2v1 na beton. Beton musí být suchý a čistý , zbaven starých nátěrů ( balkon) a prvně je nutné jej dobře napenetrovat, napustit naředěnou barvou Betex na beton.

Jak natřít bazén

NÁTĚR BAZÉNU AKRYLÁTOVOU BARVOU HAE 30

– Je vhodné aplikovat jednu vrstvu HAE 30 naředěnou vodou v poměru 2:1, která funguje jako penetrační vrstva. – Bazén je nutné natřít alespoň ve 2 vrstvách (bez započítání naředěné penetrační vrstvy), mezi nimiž je nutné dodržet přestávku alespoň 24 hodin.

Čím obarvit beton

Odpověď: pro probarvení betonových směsí jsou určeny práškové barvy fronton (výrobce barvy teluria s.r.o). výsledný odstín , zabarvení betonu je ovlivněno i barvou cementu i písku.

Co nepatří do septiku

Do septiku nepatří ani žádné hygienické potřeby kromě toaletního papíru. Podobně jako tuk působí na bakterie i zahradní a úklidové chemikálie a lepidla, ale také agresivní WC a koupelnové čističe. Bakterie do septiku vám také pročistí vodu. Tu pak můžete bez obav použít například na zalévání zahrady.

Jak se zbavit zápachu z jímky

Bakterie v prášku

Bakterie do septiku seženete v drogeriích a hobby marketech. V případě silnějšího zápachu roztok aplikujte alespoň jednou za 14 dní. Jakmile se septik přeplní, vytvoří se silná vrstva kalu a ta opět zapáchá, proto u běžného rodinného domu nechte septik vyvážet alespoň jednou či dvakrát ročně.

Čím rozpustit septik

Žumpex je určen pro žumpy, septiky, jímky, čistírny odpadních vod i suchá WC. Intenzivně odstraňuje zápach a rozpouští tvrdé krusty i mnohaleté usazeniny ze stěn potrubí, kterým protéká. Dále rozkládá kal a výrazně tak prodlužuje intervaly odvozu fekálií.

Jak často se vyváží jímka

Každý majitel má také povinnost vyvážet septik, tu stanoví vodoprávní úřad. Nejčastěji se septik vyváží jednou až dvakrát do roka – záleží na velikosti nádrže a množství vody, které odvádí. Poté si nezapomeňte uschovat potvrzení o pravidelném vývozu septiku pro případ kontroly.