Kdo je autorem díla Antigona?

Kdo je autorem díla Antigona?

Kdo je to Antigona

Antigoné či Antigona (řecky Αντιγόνη; latinsky Antigone) je v řecké mytologii dcera thébského krále Oidipa a jeho matky a manželky Iokasté.

Kdy byla napsaná Antigona

Antigona svým činem dokázala nespravedlivé a zpupné občanské moci, že nad jejími příkazy platí vyšší zákonitosti. CHARAKTERISTIKA DOBY: Tato knížka byla napsána řeckým dramatikem Sofoklem v klasickém období starověkého Řecka, okolo roku 442 př. n.l. V době, kdy vzniklo toto dílo, probíhal rozkvět Řecka a řecké kultury.

Jak končí Antigona

Antigona se oběsila v hrobce, Haimon se probodl dýkou nad mrtvolou své snoubenky. Kreón byl svědkem sebevraždy svého syna. Nese si ho do paláce.
Archiv

Kdy Sofokles napsal Antigonu

Sofoklés – knihy

1891 Tragoedie Sofokleovy. 1., Oidip král
1968 Antigona
1950 Oidipús vladař
2009 Antigoné / Élektrá
1975 Tragédie

Co je zásadní myšlenkou díla Král Oidipus

Hlavní postavou díla je Oidipus, jemuž bylo při narození předpovězeno, že zabije svého otce (thébského krále) a ožení se s vlastní matkou. Proto ho jeho vlastní otec dal pohodit ve skalách. Otrok, který to měl vykonat, se však slitoval nad dítětem a daroval ho pastýři krále korintského.

Čím se provinila Antigona

Antigona je tragédie z období antiky. Věnuje se tématům posmrtného života, nepřízní osudu, úctě k bohům a zákonům. Postavy, které se provinily proti bohům bývají tvrdě trestány. Velký důraz na věštby a věštce.

Jak byla Antigona Potrestana

Antigona se nebála Kreónova hněvu a bratrovo tělo pohřbila, za což ji král nechal zazdít. Teiresias Kreóna pak varoval před hněvem bohů, a tak se král sám vydal Antigonu zprostit trestu. Avšak ona se ve svém vězení oběsila a její snoubenec Haimón, Kreónův syn, se žalem probodl.

Čím se Antigona provinila

Antigona je tragédie z období antiky. Věnuje se tématům posmrtného života, nepřízní osudu, úctě k bohům a zákonům. Postavy, které se provinily proti bohům bývají tvrdě trestány. Velký důraz na věštby a věštce.

Kdo napsal drama

Drama se vyvinulo ve starověkém Řecku z oslav boha Dionýsa (dithyramby). Náměty byly čerpány z mytologie (tragédie) i ze současného života (komedie). Nejvýznamnějšími starověkými dramatiky byli Aischylos, Sofoklés, Eurípidés, Aristofanés a Říman Titus Maccius Plautus.

Kdo Prelozil Antigonu

V cyklu Tragoedie Sofokleovy Timotheje Hrubého vyšla kompletní Antigoné v Praze roku 1891.

Jak končí Král Oidipus

Po zjištění pravdy se Iokasté oběsí a Oidipús se nad jejím tělem oslepí. Žádá o odpuštění Kreonta, usmíří se s ním, rozloučí se s dcerami a opustí Théby, aby zachránil obyvatelstvo od morové pohromy.

Koho si vzal Oidipus

Oidipus se za sfingou vydal, hádanku uhodl a sfinga sama skočila ze skály. Za to mu Iokastin bratr Kreón slíbil trůn. Oidipus si vzal Iokastu za ženu a měl s ní děti.

Kdo to byl Kreon

Kreón, korinthský král, je znám především z mýtů o Argonautech. V některých verzích se však nevyskytuje, v jiných je jeho dcera nazývána Kreúsa nebo Kreútis. Kreontova postava je zobrazována v Eurípidově tragédii Médeia (z roku 431 př. n. l.)

Co vyčítá Antigona Kreontovi

Kreón Haimónovi vyčítá, že jen brání ženu, že je jejím otrokem. Proti tomu se Haimón brání a odchází rozzuřen.

Kdo psal tragédie

Nejznámější autoři světových a českých tragédií

V antice byli nejslavnějšími autory tragédií především řečtí dramatici Aischylos, Sofokles a Euripides. Aischylos ve svých hrách čerpal náměty především z oblasti cti a morálky, kdy se hrdina proviní proti určitým normám a je za to potrestán.

Kdo psal komedie

Nejznámější autoři světových a českých komedií

V antice byli nejslavnějšími autory komedií především řecký dramatik Aristofanes a římský dramatik Plautus, který napsal Komedii o hrnci, která se později v sedmnáctém století inspirací pro slavnou Molièrovu komedii Lakomec.

Koho zabil Oidipus

Dozví se, co je mu věštěno, a aby se věštbě vyhnul, opustí své domnělé rodiče a vydá se do Théb. Cestou při potyčce nešťastnou náhodou zabije svého otce Laia, aniž by samozřejmě věděl, že je to jeho otec. Poté se mu podaří nedaleko Théb rozluštit záhadu Sfingy a osvobodí tak město od této nestvůry, která je sužovala.

Jak zemřel Oidipus

To králi potvrdilo více lidí, mimo jiné i otrok, který jejího syna odnesl do lesa. Poté se Lokasté zhroutila a ve své komnatě spáchala sebevraždu. Oidipus si v zoufalství vypíchl oči a i lid se proti němu otočil zády a žádal jeho vyhnání z Théb.

Jak se jmenovala matka Oidipa

Iokasté nebo též Epikasté (řecky Iοκαστη, latinsky Iocaste) je v řecké mytologii manželkou thébského krále Láia, matkou a manželkou Oidipovou. Některá data mohou pocházet z datové položky. Když se král Láios dozvěděl, že podle věštby jednou zahyne rukou svého potomka, rozhodl se, že zůstane bezdětný.

Kdo to byl Oidipus

Oidipus byl synem thébského krále Láia a jeho manželky Lokasté. V řecké mytologii je život Oidipa příběhem o tom, jak svému osudu nelze uniknout. V současnosti známe pojem "oidipovský komplex". Thébskému králi Láiovi věštba předurčila, že jej zabije jeho potomek, a proto se rozhodl být bezdětný.

Jak zabil Oidipus svého otce

Když se Oidipus v Delfách dověděl svou věštbu, vydal se do Théb, pryč z Korintu, aby neublížil svému domnělému otci. Cestou zabil spěchajícího starce se dvěma sluhy, protože jim nechtěl ustoupit z cesty.

Kde se odehrává Antigona

Děj knihy se odehrává v Thébách, kde vládne Kreón, bratr Lokasty (Iokasté = latinsky Locaste). Antigona byla dcera krále Oidipa a jeho ženy Lokasty. Měla sestru Isménu a 2 bratry – Eteokla a Polyneika. Po smrti krále se ujali vlády jeho dva synové.

Na co se dělí drama

Drama se dělí na jednání, scény a výstupy. Většina dramatických děl je určena spíše k předvádění na jevišti než běžnému čtení. Základní rozdělení dramatu je na tragédii a komedii.

Co je to tragédie

tragóidiá – zpěv kozlů, tragos – kozel, óidé – zpěv) neboli truchlohra je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě. Vznik i rozvoj tragédie do své plné šíře se uskutečnil v antickém Řecku a Římě.

Co se stalo oidipovi

Před násilím ochránil Oidipa právě Théseus a Oidipus proklel své syny. Zeus pak ukončil jeho strastiplnou cestu. Oidipus se rozloučil se svými dcerami, které svěřil pod ochranu Thésea, a sám odešel do Hádovy říše mrtvých.