Kde najdu informace o firmě?

Kde najdu informace o firmě?

Kde najít hospodaření firmy

Chtěli bychom si firmu ale pořádně prověřit a podívat se do jejich účetních výkazů. Účetní výkazy firem najdeme na Justice.cz (https://justice.cz/). Hned nahoře je možnost Veřejný rejstřík a tam zadáme do políčka název subjektu. Tím se dostáváme k účetním výkazům (rozvaze a výsledovce) dané firmy.
Archiv

Jak zjistit kdo je majitel firmy

Situace 1: Vlastník firmy je uveden na výpisu z obchodního rejstříku. Jestliže obchodní společnost (firma), jejíž vlastníky hledáte, je společností s ručením omezeným (s. r. o.) , jsou jména či názvy jejích společníků (vlastníků) uvedeny na výpisu z obchodního rejstříku.
ArchivPodobné

Jak zjistit jednatele firmy

V obchodním rejstříku naleznete informace o každé firmě či živnostníkovi, který má přiděleno identifikační číslo (IČ). Informace v obchodním rejstříku zahrnují například název společnosti, sídlo firmy, seznam společníků a jednatelů a mnohé další.
Archiv

Kde najít IČO firmy

IČO společnosti můžete najít například v registru firem ARES nebo v obchodním rejstříku. A jak zjistit DIČ To je rovněž v ARESu a dostanete se k němu přes kolonku „DPH” u konkrétní firmy. Podle identifikačního čísla lze vyhledat daňový subjekt také v registru plátců DPH.
Archiv

Jak zjistit příjem firmy

Informace o finančních výsledcích všech firem jsou na internetu veřejně dostupné – využijte je na maximum. V České republice existují 2 rejstříky firem – Veřejný obchodní rejstřík firem a Registr živnostenského podnikání.

Jak zjistit výnos firmy

Potřebné informace k výsledku hospodaření zjistíte z výsledovky. Výsledovka neboli výkaz zisku a ztráty má předepsanou strukturu. Na jedné straně figurují nákladové účty a druhé druhé straně jsou výnosy. Výsledovka uvádí, jakého výsledku hospodaření jste dosáhli za sledované období (tím je obvykle posledních 12 měsíců) …

Jak zjistit informace o doméně

Držitele českých domén lze zjistit v centrálním registru českých domén, který se nazývá CZNIC a je k dispozici na adrese nic.cz. Do vyhledávacího políčka si zadejte hledanou doménu a ve výsledku vyhledávání uvidíte kdo je držitel domény.

Kde je veden obchodní rejstřík

Pokud potřebujete oficiální výpis z obchodního rejstříku, který bude možné využít jako doklad k právním úkonům, budete muset osobně navštívit nejbližší pobočku Czech POINTU, kde vám jej vyhotoví na počkání. Ten naleznete na vybraných pracovištích České pošty anebo na obecních úřadech.

Jak zkontrolovat firmu

Veřejný / Obchodní rejstřík – JUSTICE.CZ

Tento zdroj informací je velmi důležitý, protože na tom to odkazu lze zjistit podstatné, aktuální i historické informace o tom, kdo firmu vlastní, řídí, ovládá a jak firma hospodaří. Ve Sbírce listin musí každá firma zveřejňovat svoji účetní závěrku s maximálním skluzem 1 rok.

Co to je rejstřík

Rejstříky jsou jedním ze základních nástrojů užívaných k organizaci a vyhledávání informací. Jde o typ sekundárního dokumentu, jenž obsluhuje odkazy na umístění daného pojmu v dokumentu. Typickou vlastností rejstříku je uvedení lokačních údajů u každé lexikální jednotky.

Kde zkontrolovat IČO

Účelem www aplikace ARES Ministerstva financí je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech.

Jak zjistit živnost

Portál živnostenského podnikání je webový portál, který poskytuje uživatelům informace a služby související s podnikáním podle živnostenského zákona. Služby poskytované Portálem živnostenského podnikání obsahují i možnost vyřídit si vybrané záležitosti elektronickou cestou.

Proč MR klesá rychleji než Ar

Křivky AR a MR mají zápornou směrnici, což je důsledek záporné směrnice individuální poptávkové křivky. Křivka MR není totožná s křivkou AR, ale klesá rychleji.

Jak se počítá obrat firmy

Obrat je množství peněz přijatých za konkrétní účetní období. Ve firmě jde o součet všech příjmů za dané období. Příklad: Máte firmu a v květnu jste prodali své výrobky za 100 000 Kč. Váš obrat za květen je tedy 100 000 Kč.

Který český účetní předpis v ČR definuje jak má vypadat výkaz zisku a ztráty a rozvaha

563/1991 Sb. o účetnictví (dále jen „ZoÚ“) a zpravidla platí, že čím větší je účetní jednotka, tím více informací musí ve své účetní závěrce uvést. Účetní závěrka obsahuje zejména základní dokumenty, které je nutné sestavit, a to rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce.

Co patří do výnosů

Výnosy podniku tvoří:provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (tržby za prodej)finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastímimořádné výnosy získané mimořádně, například prodejem odepsaných strojů

Jak nahlásit doménu

Máte-li podezření, že název domény zaregistrovaný ve službě Google Domains využívá spam, nahlaste tento problém na adrese [email protected]. Společnost Google není v pozici, aby mohla rozhodovat o sporech o ochranné známky mezi vlastníky názvů domén a třetími stranami.

Kdo provozuje doménu

Kromě správy registru národní domény se CZ. NIC zabývá i celou řadou dalších aktivit: Ve vlastním vzdělávacím centru Akademie CZ. NIC se věnuje edukaci v oblasti domén a Internetu.

Jak najít informace o osobě

Výpis veřejně přístupných údajů se vztahuje ke všem osobám, které jsou evidovány v registru osob – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. O údaje konkrétní osoby je možné požádat prostřednictvím jejího IČO (identifikačního čísla osoby), pod kterým je osoba zapsaná v registru osob.

Jak ověřit firmu na Google

Standardní metody ověřeníPřejděte do Firemního profilu. Přečtěte si, jak najít svůj profil.Klikněte na Ověření identity. Telefon nebo SMS.Přijměte hovor nebo otevřete textovou zprávu s kódem.Zadejte získaný kód do svého profilu.

Kdo vede obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík vede rejstříkový soud. Přesto že je obchodní rejstřík jeden, změny v něm provádí hned několik rejstříkových soudů. Najdeme je v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ústí nad Labem a Ostravě.

Jaké jsou veřejně rejstříky

Veřejné rejstříky

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Jak vyhledat firmu podle DIČ

Vyhledávání názvu firmy podle DIČ (ve vztahu k DPH) – pokud znáte DIČ firmy. Názve firmy podle konkrétního DIČ je možné vyhledat v registru plátců DPH na stránkách Ministerstva financí ZDE. Vyhledáním firmy podle DIČ v si ověříte DIČ firmy v registru plátců DPH a zjistíte údaje o registraci této firmy k DPH.

Jak zjistit DIČ živnostníka

Kde a jak zjistit daňové identifikační čísloDIČ zjistíte z faktury či daňového dokladu, neboť subjekt je povinen toto číslo na účetních dokladech uvádět.Dále si můžete DIČ odvodit, tudíž stačí za označení CZ vepsat identifikační číslo, ale musíte si samozřejmě ověřit, zdali se skutečně jedná o subjekt, který hledáte.

Kde se ohlašuje živnost

Ohlášení je možno podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).