Jak využít starou jímku?

Jak využít starou jímku?

Co se Starou jímkou

Při přeměně nepoužívané žumpy nebo septiku na jímku je nezbytné prvotní vystříkání vysokotlakým vodním paprskem a následné použití chemické dezinfekce, kterých je dnes na trhu spousta. Poté je nutné vnitřní betonovou stěnu dále ošetřit, aby po působení fekálií dále nedegradovala.

Jak vyuzit starou jimku

Pro staré betonové jímky se někdy používá ještě krystalizační nátěr, který zabrání tomu, aby jímka propouštěla vodu ven a aby beton dále degradoval. Pak už stačí přivést do jímky vodu z dešťových svodů. Nezapomeňte zajistit, aby měla voda kam odtékat v období, kdy bude jímka plná.
ArchivPodobné

Jak vyčistit jímku na dešťovou vodu

Postup čištění podzemní nádrže krok za krokem:

Vlezte dovnitř nádrže a pomocí čerpadla odčerpejte zbytek vody, který se v nádrži nachází. Nádrž kompletně vystříkejte pomocí vysokotlakého čističe. Stěny nádrže očistěte kartáčem a znovu vystříkejte vysokotlakým čističem. Špinavou vodu z nádrže opět odčerpejte.

Čím natřít jímku

Tekutá lepenka 2K je dvousložková stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev. Zabraňuje pronikání vody do staveb a stavebních konstrukcí. Je vhodná pro nátěry běžných podkladů jako je beton, omítky, zdivo, sádrokarton, železobetonové konstrukce, apod. Vytváří protiradonovou izolaci obytných budov.

Jak zrušit žumpu

Jak se dočtete níže, zbavit se žumpy lze několika způsoby. Buď ji můžete úplně “odstranit” zasypáním nebo využít žumpu pro akumulaci dešťové vody, tedy jako retenční nádrž či do ní v ojedinělých případech osadit čistírnu či septik.

Jak dezinfikovat septik

Septik vyčistěte tlakovou vodou a ošetřete dezinfekcí (například savem). Stěny nádrže a poté i dno je nutné natřít první vrstvou hydroizolačního nátěru, kterou je třeba nechat zasychat po dobu minimálně 24 hodin. Během této doby musí nádrž zůstat odvětrávaná.

Jak často se vyváží jímka

Každý majitel má také povinnost vyvážet septik, tu stanoví vodoprávní úřad. Nejčastěji se septik vyváží jednou až dvakrát do roka – záleží na velikosti nádrže a množství vody, které odvádí. Poté si nezapomeňte uschovat potvrzení o pravidelném vývozu septiku pro případ kontroly.

Kam s odpadní vodou

Potrubí, kterým odpadní voda odtéká, se nazývá kanalizace nebo stoková síť. Tou odpadní voda putuje až na čistírnu odpadních vod, kde projde procesem čištění, aby se do řeky vrátila opět čistá. Než ale doteče až na čistírnu odpadních vod, musí urazit dlouhou cestu.

Jak dlouho vydrží dešťová voda

Retenční nádrže představují ideální způsob, jak na svém pozemku zachycovat dešťovou vodu a tu dále využívat jak na zahradě, tak v domácnosti. Zásoby vody v ní vydrží až 3 týdny, takže ani delší období sucha už se vás nedotkne.

Co přidat do vody aby se nekazila

Tím, že vodu takzvaně hygienicky zabezpečíme, ji zároveň i zabezpečíme tak, aby nedocházelo k množení bakterií a voda se ve vodojemu nebo vodovodním řadu „nekazila“. Přidávání chloru do pitné vody je jednou z nejobvyklejších a velmi účinných metod, jak z pitné vody odstranit mikroorganismy.

Jak se zbavit zápachu z jímky

Bakterie v prášku

Bakterie do septiku seženete v drogeriích a hobby marketech. V případě silnějšího zápachu roztok aplikujte alespoň jednou za 14 dní. Jakmile se septik přeplní, vytvoří se silná vrstva kalu a ta opět zapáchá, proto u běžného rodinného domu nechte septik vyvážet alespoň jednou či dvakrát ročně.

Jak zakrýt žumpu

Používejte pochozí kryty na odpadní nádrže, které snadno zadláždíte či jinak skryjete. Pokud si pořídíte plastový kryt, počítejte s jeho nízkou hmotností a křehčím materiálem, který není vhodný k udržení větší váhy. Zabezpečení poklopu zámkem pak zajistí vám i vašim nejbližším pobyt na zahradě bez rizika.

Co nasypat do septiku

Bioseptik je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů do žump, septiků a čistíren odpadních vod (ČOV), které ekologicky rozkládají organické látky (kaly).

Jak se zbavit zápachu ze septiku

Bakterie v prášku

Bakterie do septiku seženete v drogeriích a hobby marketech. V případě silnějšího zápachu roztok aplikujte alespoň jednou za 14 dní. Jakmile se septik přeplní, vytvoří se silná vrstva kalu a ta opět zapáchá, proto u běžného rodinného domu nechte septik vyvážet alespoň jednou či dvakrát ročně.

Jak poznat že je plný septik

Jak poznat, že je septik plný

V případě, že vám septik zapáchá i když je zavřený, něco není v pořádku. Další indikací je slabý odtok přímo v domácnosti. Pokud se tento jev vyskytuje u více odtoků, bude problém v septiku. Plný septik také poznáte, tak že přetéká a kolem poklopů jsou kaluže hnědé vody.

Jak dlouho vydrží jímka

Základní princip fungování jímky

Zbylý odpad budete muset nechat vyvézt minimálně 4x za rok, a to z toho důvodu, že splašky v jímce začnou postupně zahnívat a silně zapáchat. Jak často budete muset nádrž vyvážet, záleží na její velikosti a četnosti využívání rekreačního objektu.

Jak vyčerpat žumpu

Toho docílíte rozmícháním balení 100 g (na 5m3) ve dvou litrech teplé vody a necháme 20 minut odstát (v této době dochází k oživení bakterií). Takto připravený roztok vylijte přímo do žumpy, septiku anebo do toalety a dvakrát spláchněte.

Jak správně sbírat dešťovou vodu

Nejjednodušším řešením je postavit na zahradu nádrž na dešťovou vodu. Ideálně velký sud a ještě lépe opatřený kohoutkem a víkem. Kohoutek usnadňuje vypouštění vody do konve, víko použijete, když bude hrozit přetečení sudu. Častěji se však k zachytávání dešťové vody, nad povrchem i pod povrchem, využívá okapový systém.

Jak dlouho vydrží minerální voda

JAK DLOUHO VYDRŽÍ Obecně platí, že minerální, pramenitá a stolní voda by se měla konzumovat vždy bezprostředně po otevření lahví, zejména pokud se voda pije přímo z lahve. Dříve otevřené lahve by měly být uzavřeny a skladovány na chladném místě. Vodu z nich lze konzumovat i po několika dnech.

Jak dlouho lze skladovat pitnou vodu

Do spotřebitelského balení je možné plnit přírodní minerální vodu, pramenitou vodu, kojeneckou a balenou pitnou vodu. Vody se liší původem, povolenou úpravou, limity nežádoucích látek a obsahem minerálních látek. Otevřenou vodu skladujte v chladu a temnu. Spotřebujte ji do 3 – 4 dní.

Co nepatří do septiku

Do septiku nepatří ani žádné hygienické potřeby kromě toaletního papíru. Podobně jako tuk působí na bakterie i zahradní a úklidové chemikálie a lepidla, ale také agresivní WC a koupelnové čističe. Bakterie do septiku vám také pročistí vodu. Tu pak můžete bez obav použít například na zalévání zahrady.

Čím rozpustit septik

Žumpex je určen pro žumpy, septiky, jímky, čistírny odpadních vod i suchá WC. Intenzivně odstraňuje zápach a rozpouští tvrdé krusty i mnohaleté usazeniny ze stěn potrubí, kterým protéká. Dále rozkládá kal a výrazně tak prodlužuje intervaly odvozu fekálií.

Jak často musíme vyvážet žumpu

“Většina septiků a žump se vyváží jednou měsíčně nebo po 30 dnech užívání v případě rekreačních objektů. K jejich vývozu je potřeba poptat licencovanou společnost, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady.”

Jak často se musí vyvážet septik

“Většina septiků a žump se vyváží jednou měsíčně nebo po 30 dnech užívání v případě rekreačních objektů. K jejich vývozu je potřeba poptat licencovanou společnost, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady.”

Jak často vyvážet jímku

Jak často septik vyvážet K používání septiku musíte mít stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Každý majitel má také povinnost vyvážet septik, tu stanoví vodoprávní úřad. Nejčastěji se septik vyváží jednou až dvakrát do roka – záleží na velikosti nádrže a množství vody, které odvádí.