Jak vysávat popel?

Jak vysávat popel?

Čím vysávat popel

Nejlepší vysavače na popel

Pořadí Název Hodnocení
1. Kärcher AD 4 Premium 1.629-731.0 ⭐ 90 %
2. PROTECO 51.14-VK-1650-20 ⭐ 86 %
3. Fieldmann FDU 200601-E ⭐ 86 %
4. DOMO DO232AZ ⭐ 84 %

Archiv

Jaký vybrat vysavač na popel

Jaký vysavač na popel je nejlepší Kvalitní vysavače na popel mají příkon nad 600 W, dlouhou hadici a jsou opatřeny kolečky pro lepší mobilitu. Nejlepší vysavače na popel mají kovovou nádobu na teplé uhlíky a jsou schopny vysávat i popel s teplotou okolo 60 nebo dokonce 80 °C.
Archiv

Jak vyndat popel z krbu

U ohně se rádi hřejí všichni, ale do čištění topeniště se většinou nikdo nehrne. Zabraňte domácím hádkám jednou provždy. Pořiďte si pomocníka: vysavač na popel. Kýbl, smetáček a plechová lopatka.

Čím vysát saze

Proč popel vysávat jen k tomu určeným vysavačem

Popel a saze lze vysávat pouze speciálním vysavačem. Pokud se vám do speciálního výrobku nechce investovat a říkáte si, že si vystačíte s vysavačem, který máte na koberce, jste na omylu.
Archiv

Jak Vysat saze

Saze se normálně vyberou lopatkou, pak se smetáčkem opatrně zametou (zametou, nerozmažou!) a teprve když je takhle uklizeno, tak se dá použít vysavač. Zkušené hospodyňky ale nepoužívají vysavač, ale místo, kde saze byly (na podlaze), umyjí saponátem a vodou. Komín je zbytečné vysávat.

Co je separátor popela

Separátor popela zachychuje nečistoty, aby nepronikaly dále a nezpůsobily následné ucpání, znečištění či poškození rozvodů. Separátory popela nejsou určeny k odsávání veškerého popela a doheřelých zbytků paliva z krbu, ale pouze k finálnímu dočištění.

Co to je deflektor u kamen

Deflektor. Jedná se o přepážku, která odklání spaliny, čímž se zabrání přímému styku plamene s kouřovodem nebo komínem. Deflektor zvyšuje odpor proudění spalin a snižuje rychlost proudění spalin. Díky tomu je dosažena vyšší teplota ve spalovací komoře a vyšší účinnost.

Jak správně topit Romotop

Nejdůležitější je přikládat vždy a pouze na žhavé uhlíky, nikdy do přímého ohně. Pokud však potřebujete přiložit do ohně, je dobré nechat dvířka nejprve několik vteřin pootevřena, než je otevřete zcela. Tah v komíně nasaje kouřové plyny a kouř Vám tak nepronikne do místnosti.

Jak daleko kamna od zdi

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Na co si dát pozor při koupi kamen

Kamna se v žádném případě nesmí naklánět či působit křehce, naopak musí působit bytelně. Jejich hmotnost vám v tomto ohledu mnohé napoví. Váha kvalitních krbových kamen se totiž pohybuje minimálně nad sto kilogramů, jsou tak nejen stabilní, ale výrobce na nich především nešetřil šamotem ani dostatečně silným plechem.

Jak casto vybirat popel

Zásady pro čištění kamen a krbu

Krbová kamna a krb stačí čistit podle intenzity a způsobu užívání tak 1x za 3 až 4 dny. Kamna či krb musí být vždy studené. Záleží i na tom, jak velká kamna jsou a jak velkou mají nádobu na popel. Nejdůležitější je při údržbě vybírání popela, které dost velkou měrou znečisťuje místnost.

Jak hoří dub

dřevo – dub, buk, jasan, habr nebo dřevo z ovocných stromů. Tato dřeva hoří sálavým plamenem a zanechávají velké množství rozžhavených uhlíků, ze kterých sálá příjemné teplo po dlouhé hodiny.

Co dát na zeď za kamna

Pro izolaci použijte nehořlavé izolační desky typu: Varmsen, Thermax, Skamotec, Promasil, Silca apod. Stavebně izolační desky určené speciálně pro stavbu a izolaci krbů a mají odolnost až do 1000 °C. Snadno lepí a šroubují, navíc jsou samonosné a můžete je obkládat. V jednom kroku tak krb od stěny snadno odizolujete.

Kde má být umístěn krb

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Co dát za krbová kamna

Ve zdi za krbovými kamny nesmí být vedení plynu, elektřiny ani vody. Kamna navíc musejí stát na nehořlavém materiálu, jako je například dlažba. Jinak pod ně musíte dát izolační podložku z plechu či tvrzeného skla – ta by měla přesahovat rozměry kamen alespoň o 10 cm ze stran a zezadu a o 30 cm zepředu.

Jak vyčistit rouru od kamen

Nejprve odpojte komínovou trubku a venku ji vymeťte tvrdým kartáčem. Po odejmutí roury od kamen rychle zabalte oba její vývody kuchyňskou smršťovací fólií, aby se při přenosu ven doma nevysypal žádný nepořádek. Z kamen pak lopatkou vyberte všechen popel. Následně všechny stěny kamen vydrhněte kartáčem.

Jak Vyšamotovat kamna

Máte-li vyzdívku z cihel a tvarovek, obvykle stačí jen vyměnit postižená místa. Výhodou je, že dnes můžete dostat cihly všech možných rozměrů a tvarů. Pro spojování a spárování pak nezapomeňte použít šamotovou maltu a tmel, po použití obyčejných variant můžete za pár zatopení začít znova.

Jak hoří smrk

Obsah

dřevo kWh/prm kWh/kg*
olše 1500 4,1
jasan 2100 4,2
smrk 1600 4,4
borovice 1700 4,4

Které z paliv má největší výhřevnost

Hnědé uhlí dosahuje výhřevnosti 10000 až 19000 kJ/kg, černé uhlí 21000 – 31000 kJ/kg, koks 23000 až 30000 kJ/kg a brikety 19000 až 26000 kJ/kg. Více méně se dnes i přes vysokou výhřevnost od vytápění uhlím ustupuje a uhlí je nahrazováno například peletami.

Jak zvýšit účinnost kamen

Pokud potřebujete kamna provozovat nejen pro krátkodobý ohřev a efekt ohně, volte model, který nabízí zvýšenou akumulaci. Ta může být zajištěna pomocí speciálních akumulačních prvků dodávaných k některým modelům kamen. Rozhodně nepředpokládejte, že když jsou kamna obložené keramikou, bude to známkou velké akumulace.

Jak daleko od kamen

Jednoplášťová ( sálavá ) kamna mají bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 40 cm dozadu a doboku. Dvouplášťová ( konvekční ) kamna mají bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů 80 cm dopředu ve směru sálání přes sklo a 20 cm dozadu a doboku. To jsou údaje z normy.

Jak daleko můžou být kamna od komína

Bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 40 cm doboku a 80 cm dopředu. U dvouplášťových kamen ( třeba Thorma LOHOLM, BORGHOLM II a pod) je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 20 cm doboku a 80 cm dopředu. Vzdálenost od nehořlavé stěny norma neřeší.

Co na zem před krb

Podkladové sklo

Sklo pod kamna a před krby slouží jako nehořlavá podložka pod a před topidla. Sklo je tepelně zpracováno „kalením“, tím se zvyšuje pevnost a odolnost skla.

Co se stane když chytnou saze v komíně

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Jak poznat že je ucpaný komín

Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu. Pak je s komínem něco špatně.