Jak funguje stejnosměrný motor?

Jak funguje stejnosměrný motor?

Co je to stejnosměrný motor

Stejnosměrný motor je točivý elektrický stroj u něhož se přivádí stejnosměrný elektrický proud na komutátor i do vinutí statoru. Charakteristickou vlastností stejnosměrných strojů je, že motor odebírá z elektrické sítě pouze proud potřebný ke krytí mechanického zatížení.

Jak funguje střídavý motor

Když připojíme na cívky statoru třífázové napětí, vznikne v motoru točivé magnetické pole. Jeho magnetické indukční čáry protínají tyče stojícího rotoru, a tím se v nich indukuje elektrický proud. Na tyče, jimiž protéká proud, působí magnetické pole silou, která celý rotor roztáčí.
Archiv

Na čem je založen stejnosměrný elektromotor

Stejnosměrný elektromotor je založen na tom, že na vodič s proudem působí v magnetickém poli síla ¤. Následující aplet ukazuje princip elektromotoru na stejnosměrný proud. Závit, kterým prochází elektrický proud, je umístěn v homogenním magnetickém poli.
Archiv

Kde se používají stejnosměrné motory

Malé stejnosměrné motory jsou používány v hračkách a pohonech spotřebičů ve vozidlech.

Jak funguje Dynamo

Činnost dynama je rovněž založena na elektromagnetické indukci. Budicí proud ve statorovém vinutí vyvolá ve statoru magnetický tok. Ve vinutí rotoru se při jeho otáčení v magnetickém poli indukuje střídavé napětí, které se komutátorem, upevněným na hřídeli rotoru, mění na napětí stejnosměrné.

Jak funguje synchronní motor

U synchronních motorů se rotor otáčí stejnou rychlostí jako magnetické pole statoru generované vinutím. Otáčení je tudíž synchronní. V případě asynchronním se rotor motoru otáčí pomaleji než magnetické pole statoru. Tento rozdíl otáček znamená indukci napětí na rotoru, čímž vzniká magnetické pole.

Co roztáčí rotor

Po propojení silových (pevných) kontaktů spínací cívky se přivede proud na držák uhlíků. Tím dojde k roztočení nejen rotoru, ale také převodovky a pastorku startéru. Jelikož je pastorek v tuto chvíli zasunutý ve věnci motoru, dojde jeho rotací (otáčením) k roztočení motoru.

Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním motorem

U synchronních motorů se rotor otáčí stejnou rychlostí jako magnetické pole statoru generované vinutím. Otáčení je tudíž synchronní. V případě asynchronním se rotor motoru otáčí pomaleji než magnetické pole statoru. Tento rozdíl otáček znamená indukci napětí na rotoru, čímž vzniká magnetické pole.

Co to je stator

Stator je netočivá část elektrického stroje, která tvoří část magnetického obvodu a v níž je uloženo vinutí statoru. U stejnosměrných elektrických strojů je stator tvořen magnetickými póly složenými z plechů přišroubovaných ke kostře z litiny, kterou se uzavírá magnetický obvod.

Jak pracuje alternátor

Alternátor je typ elektrického generátoru, synchronního stroje měnící točivou mechanickou energii na střídavý elektrický proud. Přeměňuje kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu a střídavého napětí, čímž se liší od dynama generující proud stejnosměrný.

Jaký proud dává dynamo

Dynamo dává proud stejnosměrný (s tím nemusíte dělat nic), alternátor dává proud střídavý.

Jak poznat synchronní motor

Synchronní motor je točivý elektrický stroj, pracující obvykle na třífázový střídavý proud. Je charakterizován tím, že jeho rotor se otáčí přesně synchronně s točivým polem statoru.

Co to je rotor a stator

Stator je nepohyblivá (statická) součást elektromotoru, elektrického generátoru a dalších elektrických strojů. Naproti tomu rotor je součást pohyblivá. Stator je obvykle tvořen trvalým magnetem nebo elektromagnetem (cívkou). Rotor (vlevo) a stator (vpravo) elektrického motoru.

Jak poznat asynchronní motor

Asynchronní motory mají v rotoru hliníkové (měděné) vinutí, ve kterém se indukuje velký proud. Pokud je motor cyklicky zatěžován, nebo je vystaven rázům (třeba v lise) může dojít k prasknutí rotoru a přerušení rotorového vinutí.

Co dělá alternator

Alternátor je typ elektrického generátoru, synchronního stroje měnící točivou mechanickou energii na střídavý elektrický proud. Přeměňuje kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu a střídavého napětí, čímž se liší od dynama generující proud stejnosměrný.

Proč je v autě alternátor

Po nastartování motoru je alternátor uveden do provozu. Od této chvíle vyrábí elektrický proud, který dodává do elektrické sítě vozidla a také dobíjí autobaterii, bez které nemůže být alternátor nabuzen. K nabuzení alternátoru nejčastěji dochází přes kontrolku dobíjení, vývod označovaný písmenem „L".

Jak se projevuje vadný alternátor

Klasické příznaky závady alternátoru jsou – světla stále matnější a stagnující elektrické příslušenství za jízdy po setmění. Tato situace nastane, protože alternátor už nevyrábí dostatek energie a vozidlo odebírá energii z baterie a postupně ji vybíjí.

Jak změřit 3 fázový motor

Ideální je mít nějaký měřák, který dokáže měřit proud i napětí ve všech fázích najednou. Nejlépe tedy síťový analyzátor, nebo jako levnějšího pomocníka lze použít např. program LMS Power Analyser. Motor se po zapnutí vůbec neroztočí, ani nevrčí.

Co dělá stator

Stator je netočivá část elektrického stroje, která tvoří část magnetického obvodu a v níž je uloženo vinutí statoru. U stejnosměrných elektrických strojů je stator tvořen magnetickými póly složenými z plechů přišroubovaných ke kostře z litiny, kterou se uzavírá magnetický obvod.

Jak dlouho vydrží auto bez alternátoru

Jak dlouho bude auto fungovat bez alternátoru To zcela závisí na kapacitě autobaterie. Pokud baterie není plně nabitá, může vozidlo běžet od 5 do 30 minut. Doba provozu se zvýší v případě plně nabité baterie.

Co se stane kdyz Nedobiji alternátor

Pokud přebíjení alternátoru není odhaleno včas, může docházet k poškozování dalších elektrospotřebičů ve vozidle a také k nezvratnému poškození akumulátoru, případně i řídící jednotky vozidla (E.C.U). Při přebíjení se vždy jedná o vadný regulátor.

Co se stane kdyz odejde alternátor

Pokud přebíjení alternátoru není odhaleno včas, může docházet k poškozování dalších elektrospotřebičů ve vozidle a také k nezvratnému poškození akumulátoru, případně i řídící jednotky vozidla (E.C.U). Při přebíjení se vždy jedná o vadný regulátor.

Jak poznat Vadny motor

Když se po nastartování a chodu na volnoběh ozývá zespodu motoru tiché klepání či ševelení, které po sešlápnutí spojky zmizí nebo změní zvuk, jde pravděpodobně o vadný dvouhmotový setrvačník (pokud je jím vůz vybaven). Vinu může nést i vadné spojkové ložisko.

Jak vysušit elektromotor

Všeobecně by veškerá elektrická či elektronická zařízení měla bez problému snést teplotu do cca 70 °C. Dejte rozebraný motor do horkovzdušné trouby s termostatem, zapněte ventilátor a teplotu nastavte na cca 50-60 °C. Takto jsem už úspěšně sušil i utopený mobilní telefon a funguje dodnes.

Co dělá alternátor

Alternátor je typ elektrického generátoru, synchronního stroje měnící točivou mechanickou energii na střídavý elektrický proud. Přeměňuje kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu a střídavého napětí, čímž se liší od dynama generující proud stejnosměrný.