Jak frézovat Drazku?

Jak frézovat Drazku?

Jak Vyriznout Drazku do dřeva

Frézku vždy odpojte z elektřiny. Pomocí klíče povolte na frézce kleštinu a dovnitř zasuňte stopku nástroje do vyznačené hloubky (průměr kleštiny musí odpovídat průměru stopky). Poté kleštinu dotáhněte klíčem. Obrobek pevně upněte, ideálně pomocí svěrek.
Archiv

Jak udělat Perodrazku

PostupNastavte hloubku úběru na 1 mm. Při prvním pracovním kroku veďte hoblík tak, aby paralelní doraz přesně doléhal ke dřevu.Od druhého pracovního kroku se hrana stolu hoblíku přikládá k hraně polodrážky.Jakmile hloubkový doraz dosedne na obrobek, je dosažena nastavená hloubka polodrážky.Hotová polodrážka.

Jak vyfrézovat kruh do dřeva

Pokud je ale kruh již předem hrubě vyřezán přímočarou pilou nebo pokud má být kruh ještě jednou vyfrézován, musíte frézovat u vnějšího poloměru proti směru hodinových ručiček a u vnitřního poloměru ve směru hodinových ručiček tak, aby byla fréza vedena v opačném směru.

Jak vybrat horní frézku

Jak vybrat horní frézku Při výběru horní frézky záleží na tom, jakým způsobem ji budete používat. Při zaoblování hran si vystačíte i s levnější jednoruční frézkou. Jestliže budete frézovat dlaby a drážky budete naopak potřebovat kvalitnější a výkonnější stroj.

Jak správně frézovat

Nejdůležitější zásada pro správné vedení frézy: Vést vždy proti směru otáčení, respektive proti směru chodu frézy! Pokud byste tedy chtěli frézovat na vnější straně materiálu (hrany), musí se frézovací nástroj otáčet proti materiálu – zde pracujte proti směru pohybu hodinových ručiček.

Jak se Frezuje

Položte frézku na materiál tak, aby se jí nástroj nedotýkal. Zapněte stroj a frézu spusťte do hloubky, kterou jste si nastavili na stupnici. Pomocí zadní páčky zajistěte polohu frézy a plynulým pohybem začněte frézovat.

Jak frézovat dřevo

Zapněte horní frézku a posuňte ji na přednastavený hloubkový doraz před obrobek, najeďte do hloubky nebo ji u vložených drážek ponořte do obrobku. POZOR: Fréza se nesmí při zapnutí horní frézky dotknout obrobku. Pro frézování drážky veďte horní frézku k nastavenému ohraničení nebo u souvislé drážky za okraj obrobku.

Jak udělat z horní frézky spodní

Z horní frézky můžete jednodušší udělat spodní, když ji připevníte zespodu k desce, ať už kupované nebo zhotovené svépomocí. Pro použití ve frézovacím stolku jsou nejlepší frézky s krokovým posuvem a výstupem pro ovládání pomocí kličky skrz desku stolku.

Na co se dá použít horní fréza

Horní (vrchní) frézka slouží k opracování dřeva a plastů, především k výrobě rámů a dekoračních lišt, ozdobných profilů desek nebo třeba k vyřezání drážek do dřeva. Některé stroje však zvládnou i práci s lehkými kovy nebo sádrokartonem. Multifunkční frézku můžete dokonce využít také jako přímou brusku.

Jak nastavit Frezu

Položte frézku na materiál tak, aby se jí nástroj nedotýkal. Zapněte stroj a frézu spusťte do hloubky, kterou jste si nastavili na stupnici. Pomocí zadní páčky zajistěte polohu frézy a plynulým pohybem začněte frézovat. Důležitou věcí je odsávání – bez něj se vám bude frézovaná drážka rychle zanášet pilinami.

Jak nastavit frézku

Pokud byste tedy chtěli frézovat na vnější straně materiálu (hrany), musí se frézovací nástroj otáčet proti materiálu – zde pracujte proti směru pohybu hodinových ručiček. Frézujete-li v masivním dřevu, musí se fréza na straně stroje otáčet proti směru posouvání, na které tlačíte frézu proti dorazu.

Na co je horní frézka

Horní (vrchní) frézka slouží k opracování dřeva a plastů, především k výrobě rámů a dekoračních lišt, ozdobných profilů desek nebo třeba k vyřezání drážek do dřeva. Některé stroje však zvládnou i práci s lehkými kovy nebo sádrokartonem. Multifunkční frézku můžete dokonce využít také jako přímou brusku.

Jak se pracuje s horní frézkou

Položte frézku na materiál tak, aby se jí nástroj nedotýkal. Zapněte stroj a frézu spusťte do hloubky, kterou jste si nastavili na stupnici. Pomocí zadní páčky zajistěte polohu frézy a plynulým pohybem začněte frézovat. Důležitou věcí je odsávání – bez něj se vám bude frézovaná drážka rychle zanášet pilinami.