Co se chová v savanách?

Co se chová v savanách?

Co je typické pro savany

Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha. V podobných klimatických podmínkách se vyskytuje i zcela nebo částečně opadavé lesy. O tom, který vegetační typ převládne, rozhoduje klima a půdní podmínky.

Co žije v savaně

Žijí zde zebry, žirafy, mnoho druhů antilop, pakůň, nosorožec, slon africký, buvol kaferský. Ze šelem to jsou lev, levhart, gepard, pes hyenovitý; z endemických ptáků: hadilov písař, čáp marabu nebo pštros.

Co roste a žije v savaně

Proso, čirok, yam, kasava, maniok, podzemnice olejná, okurky, baobaby, kukuřice, bavlník, kaučuk, myrhovník, kadidlovník,….
Archiv

Jaké problémy přináší živočichům a rostlinám v savaně období sucha

V období sucha dochází často k požárům, které pomáhají přirozené sukcesi. Jsou rychlé a povrchové a řada rostlin a živočichů je na ně adaptována. Velká část dnešních savan vznikla antropogenně (antropogenní) vypalováním tropických lesů.

Co se pěstuje v savaně

o v oblasti savan je poměrně úrodná půda proto se zde pěstuje na plantážích (polích) – bavlna, podzemnice olejná (arašídy), cukrová třtina, obilí nebo také batáty, yamy, manionk (různé druhy převážně sladkých brambor)…

Jak člověk využívá savany

Člověk využívá savany k pastvě dobytka a pro jejich úrodnost také k pěstování bavlníku, podzemnice olejné, obilí, kukuřice, prosa, fazolí, kávy, cukrové třtiny a různých druhů brambor. Na savanách žijí také živočichové, patřící mezi mrchožrouty.

Jaká je teplota v savaně

Klima savan je velmi teplé a je pro něj charakteristické střídání období dešťů s obdobím sucha. Teploty jsou každý měsíc vyšší než 18°C, průměrná měsíční teplota je velmi vysoká 20–28°C. Roční úhrny srážek se pohybují od 700 do 1500 mm.

Jaké stromy rostou v savaně

V savanách, kde převažují travnaté porosty se nachází především různé varianty tzv. sloní trávy, dále pak opuncie, myrhovník, bavlník nebo kaučukovník. Mezi typické stromy pak patří akácie či baobab.

Jaké Podnebí je na savanách

Klima savan je velmi teplé a je pro něj charakteristické střídání období dešťů s obdobím sucha. Teploty jsou každý měsíc vyšší než 18°C, průměrná měsíční teplota je velmi vysoká 20–28°C. Roční úhrny srážek se pohybují od 700 do 1500 mm. Měsíční srážky jsou alespoň jeden měsíc v roce nižší než 60 mm.