Proč se zdražuje LPG?

Proč se zdražuje LPG?

Kdy se vyplati auto na LPG

V dnešní době je spotřeba benzínových a dieselových motorů velmi nízká, proto se přestavba na LPG vyplatí v případech vysokého ročního nájezdu. Z tabulky je zřejmé, že oproti benzínovému pohonu je provoz plynového auta asi dvakrát úspornější a investice do přestavby se vrátí po ujetí cca 40 tisíc kilometrů.

Proč je LPG levně

Proč je cena za LPG tak nízká Cena za LPG je dlouhodobě ve srovnání s cenou za benzín či naftu přibližně poloviční. Důvod takto nízké ceny je podpora státu – na LPG je aplikována velmi nízká spotřební daň (ta tvoří u benzínu přibližně 55% celkové ceny).
Archiv

Proč je LPG levnější než CNG

Plynná paliva LPG a CNG totiž spadají do zvýhodněné sazby spotřební daně. Zatímco z jednoho litru CNG si stát bere pouhých 1,40 Kč (respektive za 1 m3, protože CNG se uvádí v kg) a u LPG 2,15 Kč, u nafty je to už zhruba pětinásobek a to 10,95 Kč a nejvyšší spotřební daň ve výši 12,84 Kč jde státu z benzínu.

Jaký je rozdíl mezi LPG a propan butanem

LPG = zkapalněné ropné plyny (Liquefied Petroleum Gas) – propan, butan a jejich směsi. Chemický vzorec propanu je C3H8, chemický vzorec butanu je C4H10. Za normálních podmínek je LPG v plynném skupenství, snadno lze však převést do kapalného skupenství, kde zaujímá pouze 1/260 plynného objemu.

Jaký motor na LPG

Jak v takovém případě doporučíme postupovat ODPOVĚĎ: Dobrý den Pavle, s přeplňovanými/přímovstřikovými motory se sice příjemně jezdí, ale pro provoz na LPG nejsou zcela vhodné. U ojetin je tedy dobré vybírat mezi klasickými motory s vícebodovým nepřímým vstřikem označovaným jako MPI.

Jak se jezdí na LPG

Tankovat plnou nádrž LPG můžete, ale pozor na multiventil!

Po natankování 80% paliva LPG do nádrže se Vám multiventil bude snažit zavřít tankovací přívod do nádrže. Projeví se to cvaknutím, případně přerušovaným až souvislým řinčením. Právě v tomto okamžiku se nenechte "umluvit" pumpařem a netankujte dále.

Jak se vyrábí LPG

LPG vzniká při rafinaci ropy, případně jako kapalná frakce separovaná od metanu v průběhu těžby zemního plynu. Jde o směs zkapalněných rafinérských plynů, uhlovodíků, obsahujících převážně propan, butan a menší množství vyšších uhlovodíků. Propan-butan je v současnosti nejvíce využívaný plyn v dopravě.

Co je LPG a CNG

LPG je plyn těžší než vzduch, takže při jeho úniku nedojde k jeho samovolnému odvětrání. Z toho důvodu mají auta na LPG zakázaný vjezd do podzemních garáží. CNG znamená Compressed Natural Gas, to je stlačený zemní plyn. Můžete se setkat také s variantou BioCNG, v tom případě se jedná o stlačený biometan.

Jaký je rozdíl mezi LPG a zemním plynem

Na rozdíl od zemního plynu je LPG směs propanu a butanu. Jedná se o plyny, které vznikají ze 40 % při rafinaci ropy a odtud též pochází zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). Zbylá 60% část LPG se získává separací při těžbě zemního plynu.

Proč je cena CNG tak vysoká

LPG je k dostání téměř na tisícovce míst. V případě CNG je situace jiná. Plnicí stanice se silnými kompresory jsou drahé a mohou být jen tam, kam vede plynová potrubní přípojka. Prodejců zemního plynu je tak na trhu málo, konkurence omezená, což přeje růstu cen.

Proč propan-butan

„Hlavní výhodou je možnost venkovního použití i v mrazech. Zatímco butan se přestává při teplotách kolem nuly odpařovat a zůstává v láhvi nevyužitý, propan se odpařuje i při teplotách hluboko pod bodem mrazu, a to až do mínus 42 °C.

Jak zapsat LPG do auta

Velký technický průkaz – do průkazu musíme provést zápis o provedené přestavbě na pohon LPG . Po přestavbě a provedení zápisu do TP musí majitel vozu dojít na dopravní úřad. Tam zažádá o změnu technického stavu vozidla a zaplatí poplatek 50,- Kč.

Proč nesmí auta s LPG do garáží

Jedna z hlavních nevýhod aut na plyn je zákaz vjezdu do podzemních garáží. Toto opatření vzniklo hlavně s rozmachem aut na LPG kvůli obavám z úniku plynu. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, a proto se samovolně neodvětrá, a tím vzniká nebezpečí výbuchu.

Jak často se dělá revize LPG

Revize zařízení LPG je povinná 1x ročně.

Odkud se dováží LPG

LPG (zejména mix propan-butan) získáváme z tuzemské rafinérie v Kralupech nad Vltavou, která neodebírá ropu z Ruska, ale ropovodem z Ingolstadtu. Dále pak LPG (zejména čistý propan) vozíme ze západoevropských a severoevropských terminálů. Do Česka se nejčastěji dováží LPG ze zemí jako je Nizozemí, Belgie a Německo.

Jaké auto na LPG

U starších kousků lze celkem bez komplikací přestavět některé modely od Fordu, Hondy, Toyoty, nebo třeba Dacie. V případě nového vozu bych volil vždy takové, které již mají zástavbu LPG z výroby. Za poslední dobu mne například zaujala nabídka na Dacii Duster II.

Jaký je rozdíl mezi LPG a LNG

LPG je propan-butan neboli zkapalněný ropný plyn, který je stlačen v zásobnících, cisternách nebo i v lahvích. LNG je zkapalněný CNG (zemní plyn – metan), který je nejprve extrémně podchlazen, čímž se mění jeho forma na kapalnou.

Jak se bude vyvíjet cena CNG

Tabulka vývoje ceny CNG

2021 / 01 2021 / 02 2022 / 09
27.56 Kč 27.59 Kč 65.10 Kč

Kdy se zlevní CNG

Zde lze pozorovat 50procentní pokles cen pro druhý kvartál roku 2022 oproti cenám v prvních třech měsících,“ dodává Lenka Kovačovská. CNG bude i se započtením DPH nadále cenově výhodnější oproti drahému benzínu.

Jak dlouho vydrží propanbutanová láhev

Běžná PB lahev je použitelná maximálně 10 let od poslední platné revize. U organizací splňujících nejpřísnější kvalitativní kriteria je doba použitelnosti prodloužena na 15 let od poslední platné revize. Jakékoliv lahve s posledním tlakovou zkouškou starší než 15 let není možno prodejcem plnit.

Jaký je rozdíl mezi propan butanem a zemním plynem

Na rozdíl od zemního plynu je LPG směs propanu a butanu. Jedná se o plyny, které vznikají ze 40 % při rafinaci ropy a odtud též pochází zkratka LPG (Liquefied Petroleum Gas – zkapalněný ropný plyn). Zbylá 60% část LPG se získává separací při těžbě zemního plynu.

Jaký nejčastější tvar má nádrž na LPG a kde je umístěna

Nejrozšířenější způsob umístění nádrží LPG je místo rezervního kola. Nádrže jsou vyráběny v takových rozměrech, aby co nejlépe využily tento prostor. Tímto způsobem nedojde ke zmenšení zavazadlového prostoru a takto montované nádrže poskytují dostatečný objem. Rezervní kolo se nejčastěji nahradí opravnou sadou.

Jak zapsat LPG do TP

Co sebou potřebujete na přestavbu a co na dopravním úřadě po přestavbě Velký technický průkaz – do průkazu musíme provést zápis o provedené přestavbě na pohon LPG . Po přestavbě a provedení zápisu do TP musí majitel vozu dojít na dopravní úřad. Tam zažádá o změnu technického stavu vozidla a zaplatí poplatek 50,- Kč.

Kam nesmim s LPG

Zákaz vjezdu do podzemních garáží

Jedna z hlavních nevýhod aut na plyn je zákaz vjezdu do podzemních garáží. Toto opatření vzniklo hlavně s rozmachem aut na LPG kvůli obavám z úniku plynu. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, a proto se samovolně neodvětrá, a tím vzniká nebezpečí výbuchu.

Jak se starat o LPG

Dodržujte servisní prohlídky. Každé auto na LPG k nim musí být přistaveno po každých 10 000 km nebo jednou za rok. Servis kontroluje regulace, vstřikovače a aktualizuje řídicí jednotku plynu. Dvojnásobný kilometrový proběh pak znamená výměnu filtru plynné fáze a každých cca 40 000 km se mění filtr kapalné fáze.