Proč se Žíhá?

Proč se Žíhá?

Jak probíhá žíhání

Žíhání je druh tepelného zpracování kovů prováděné za účelem zlepšení některých vlastností jako je povrchová tvrdost a odstranění účinků některých operací (kalení, tváření). Provádí se zahřátím na „žíhací teplotu“ (500–1200 °C) a následným ochlazením na volném vzduchu nebo v hale při teplotě cca 20 °C.

Co je žíhání na měkko

Žíhání naměkko je proces tepelného zpracování prováděný při vysoké teplotě okolo teploty A1. Jak naznačuje název, cílem procesu je dosáhnout u materiálu co nejvyšší měkkosti. Po žíhání naměkko bude materiál měkký a snadno obrobitelný.

Co je teplota Ac1

Subkritické žíhání (také podkritické zpracování) je žíhání prováděné těsně pod eutektoidní teplotou (bod Ac1 = eutektoidní transformace (723 °C pro uhlíkové oceli)).

Co je to Překrystalizace

Hutnictví, změna krystalické struktury při ohřevu nebo při ochlazování kovu (slitiny) při překročení teploty fázové přeměny. Překrystalizace se využívá k zjemnění zrna například u ocelí při normalizačním žíhání.

Co je to tepelné zpracování

Tepelné zpracování je řízený proces používaný ke změně mikrostruktury materiálů, jako jsou kovy a jejich slitiny, jehož účelem je poskytnout materiálům vlastnosti, které prodlužují životnost výsledných součástí – například zvýšení tvrdosti povrchu, odolnosti vůči teplotě, tažnosti a pevnosti.

Co to je kalení

Kalení je způsob tepelného zpracování ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze). Při něm se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu, a poté se prudce ochlazuje. Tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti.

Co je to Popousteni

Popouštění je tepelné zpracování při nízké teplotě (150 °C až 700 °C), které má odstranit pnutí a křehkost způsobenou kalením, a umožnit dosažení požadovaných mechanických vlastností.

Co je to ARA diagram

ARA diagramy jsou diagramy anizotermického rozpadu austenitu. Popisují rozpad austenitu při plynulém ochlazování (zatímco IRA diagramy popisují tento rozpad při neměnné teplotě). Křivky ARA diagramů se podobají křivkám v diagramech IRA, jsou ovšem posunuté do nižších teplot.

Jak se zpracovávají kovy

Kovy se zpracovávají litím, kováním, tvářením za studena, válcováním, protlačováním, slinováním, kovoobráběním, stříháním a tvářením. Roztavený kov se nalije do připravené formy. Používá se i pří výrobě železa a oceli i barevných kovů. Navazuje na ni hutní druhovýroba (větší výrobky).

Co to je cementace

Cementování nebo cementace je označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %), což pak umožňuje povrchové kalení. Nauhličená vrstva bývá 0,5 až 1,5 mm tlustá, hotový výrobek zůstává uvnitř houževnatý a na povrchu je tvrdý.

Co to je popouštění

Popouštění je tepelné zpracování při nízké teplotě (150 °C až 700 °C), které má odstranit pnutí a křehkost způsobenou kalením, a umožnit dosažení požadovaných mechanických vlastností.

Jak se kalí

Kalení je způsob tepelného zpracování ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze). Při něm se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu, a poté se prudce ochlazuje. Tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti.

Jaký olej na kalení

Jako kalicí olej se obecně používá hydraulický olej.

Kam s alobalem

Jak třídit alobal Alobal patří do stejné kategorie jako kovy, ale můžete ho odnést i na sběrný dvůr. Lze je také vyhodit do popelnic na plast, ale to pouze v případě, že jsou tyto nádoby označeny jako kontejnery určené pro sběr kovů.

Co patří do kovů

Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Kde probiha Cementovani

Cementování je sycení povrchu obrobku uhlíkem.

Cementování se provádí v uhelném prášku, v tekuté cementační lázni nebo v plynu, cementační teplota se pohybuje nad Ac3, tj. mezi 850 – 930oC.

Jak Cementovat

Cementování v tuhém prostředí

Postup: do plechových nebo litinových krabic se uloží součásti určené k cementování zasypou se práškem obvyklého složení 60% dřevěného uhlí do pece a zahřívají se na teplotu 850 až 900St. Doba ohřevu záleží na požadované tloušťce cementační vrstvy. Pro 0,5 až 1mm je doba 1-4 hod.

Proč se kalí v oleji

Cílem kalení je zvýšit tvrdost oceli a tím její užitné vlastnosti. Teplota oleje v praxi pro kalení bývá přibližně 60 až 80°C. Pokud se olej řádně používá a je pravidelně čištěn, má prakticky neomezenou životnost.

Jak probíhá kalení

Kalení je způsob tepelného zpracování ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze). Při něm se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu, a poté se prudce ochlazuje. Tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti.

Jak se kalí železo

Kalení je způsob tepelného zpracování ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze). Při něm se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu, a poté se prudce ochlazuje. Tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti.

Kam vyhodit obal od Nivei

Obaly od laků na nehty

Když se nám podaří zcela spotřebovat její obsah, prázdnou ji vytřídíme do barevného kontejneru na sklo. Někdy se ovšem stane, že na lak zapomeneme, tak nějak nám zatuhne a už prostě není OK; vždy pak vyhazujeme lahvičku se zbytkem obsahu do směsného odpadu!

Kam se hází krabice od mléka

Kam tedy krabice od mléka správně vyhodit Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Kam vyhodit kov

Ke sběru kovových odpadů se obvykle v ČR využívají kontejnery šedé barvy. Před vyhozením bychom měli kovové plechovky sešlápnout, aby nezabíraly ve sběrných nádobách tolik místa. Aby nemusely obce pořizovat speciální nádoby a zajišťovat samostatný svoz kovů, bývají často kovové obaly sbírány společně s plasty.

Co se Cementuje

Cementování nebo cementace je označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %), což pak umožňuje povrchové kalení. Nauhličená vrstva bývá 0,5 až 1,5 mm tlustá, hotový výrobek zůstává uvnitř houževnatý a na povrchu je tvrdý.

Co to je tepelné zpracování

Tepelné zpracování je řízený proces používaný ke změně mikrostruktury materiálů, jako jsou kovy a jejich slitiny, jehož účelem je poskytnout materiálům vlastnosti, které prodlužují životnost výsledných součástí – například zvýšení tvrdosti povrchu, odolnosti vůči teplotě, tažnosti a pevnosti.