Čím se Vložkuje komín?

Čím se Vložkuje komín?

Jak vybrat vložku do komína

Pro tuhá paliva, kromě uhlí, lze použít komínové vložky o tloušťce plechu 0,8 mm a u spotřebičů na tuhá paliva včetně uhlí je nutné použít komínové vložky o tloušťce stěny 1 mm. Komínové vložky se dělají od průměrů 80 mm až do průměru 600 mm. Průměry větší než 250 mm se ale používají méně a jsou pouze za objednávku.

Jak dlouho trvá vložkování komínu

Samotné vložkování trvá 1/2 – 1 den. Protože pro uvedené spotřebiče na pevná (tuhá) a jiná paliva musí být průměr vložky již větší, ve většině případů se musí provádět také frézování komínů.

Proč je nutné Vložkovat komín

Každý komín má svojí životnost, pokud přestane odpovídat platným předpisům, je přestavba komínu nevyhnutelná. Rekonstrukce pomocí vložkování je v celku šetrný způsob, jak prodloužit životnost Vašeho komínu. Samotné vložkování je podmíněno dostatečnou velikostí stávajícího komínového průduchu.
Archiv

Kdo Vyvložkuje komín

V případě starých domů se starými komíny pak kominík při revizi často doporučí právě vyvložkování komína.
Archiv

Jak spojit kouřovod

Aby se zabránilo dalšímu zbytečnému ochlazování spalin v kouřovodu, je doporučeno kouřovod zapojit nejkratší cestou do komína. Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici.

Jak se frézuje komín

Komín se frézuje od spodní části (základu) směrem nahoru. Odfrézovaný materiál padá dolů a následně se vybírá komínovými dvířky (obdoba vybírání sazí), nebo je odsáván průmyslovým vysavačem. Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se v rozmezí 1-2 metry za hodinu.

Kdy frézovat komín

Kdy frézování využiji Jestliže potřebujete zvětšit vnitřní rozměr komína – např. pro zlepšení tahu komína, nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín, nebo jestliže stávající komín je netěsný a je nutné komín vyvložkovat na stejný vnitřní rozměr jako je stávající.

Jak frézovat komín

Postup frézování

Na válečku jsou řetízky z tvrzené oceli, kterých délka určuje průměr frézovaného komínového průduchu. Když poslední články řetízků odstředivou sílou narážejí do komínového zdiva, drtí je a brousí na jemný prach. Vyfrézovaný komín se vyčistí a zkontroluje se statika stávajícího pláště.

Jak dlouho vydrzi Kominova vložka

Komínové vložky jsou dilatačně a tepelně odděleny od komínového pláště. Komínové vložky jsou vysoce odolné proti spalinám, mají takřka neomezenou životnost a velmi nízkou nasákavost a vyhovují najvyššímu teplotnímu zatížení. Standardně jsou dodávány v průměrech 160, 180, 200 a 250 mm.

Co dát kolem komína

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie. Dobrý den , zateplení okolo komína není žádný problém , stejně tak provedení parozábran. Zateplení může jít až ke komínu a parozábrany se připevní k omítnutému komínovému tělesu speciální folií (dle výrobce parozábrany ).

Jak napojit kamna na komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Kdy je třeba frézovat komín

Kdy frézování využiji Jestliže potřebujete zvětšit vnitřní rozměr komína – např. pro zlepšení tahu komína, nebo chcete připojit spotřebič o vyšším výkonu, než umožňuje stávající komín, nebo jestliže stávající komín je netěsný a je nutné komín vyvložkovat na stejný vnitřní rozměr jako je stávající.

Proč frézovat komín

Proč frézovat komín Frézováním dosáhneme dostatečné šířky průduchu pro komínovou vložku. Frézují se komíny silně zanesené dehtem (komínový průduch se frézováním vyčistí a zbaví nánosu dehtu) a případně i komíny, které mají vnitřní průměr pro vložku příliš malý.

Jak udělat díru do komína

✓ Tvorba nového otvoru do komínového průduchu musí proběhnout pomocí úhlové brusky, tedy odříznutím. Otvor NESMÍ BÝT ODSEKÁVÁN, protože hrozí popraskání svislého komínového průduchu. Pro jednoduší rozměření je k nátrubku sopouchu přiložena šablona, jejíž obrys si překreslíme na komínovou vložku.

Jak zateplit stávající komín

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C.

Jak napojit kouřovod na komín

Optimální variantou je použití zadního vývodu kouřovodu, pokud to konstrukce kamen umožňuje. Zapojení je potom velmi jednoduché – stačí použít trubku o délce 25 cm, zděř a růžici. V případě, že budou kamna připojena na komín s vysokým tahem je doporučeno instalovat trubku s klapkou.

Jak daleko můžou být kamna od komína

Bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 40 cm doboku a 80 cm dopředu. U dvouplášťových kamen ( třeba Thorma LOHOLM, BORGHOLM II a pod) je bezpečná vzdálenost od hořlavých předmětů je 20 cm doboku a 80 cm dopředu. Vzdálenost od nehořlavé stěny norma neřeší.

Jak napojit komín

Obecně platí, že čím je kouřovod kratší, tím lépe. Délka kouřovodu by neměla přesáhnout 20% z účinné délky komína. Účinná délka komína je vzdálenost od místa, kudy vstoupíme do komína s kouřovodem až po vrchol komína. Přičemž každé pravoúhlé koleno na kouřovodu se počítá za metr délky kouřovodu.

Jak spojit komínové roury

Při napojení kamen na kouřovod je tak nutné vždy použít kouřovod o stejném průměru. Pokud potřebujete tento průměr redukovat kvůli otvoru do komínového tělesa, speciální redukci aplikujete vždy až v otvoru komínového tělesa. Redukce průměru nesmí být nikdy přímo na hrdle spotřebiče nebo mezi otvorem a spotřebičem.

Co je skelná vata

Skelná vata, skleněná vata případně skelná vlna je tepelně a zvukově izolační materiál vyrobený ze skleněných vláken, které patří do skupiny minerálních vat. Sklo je obvykle pro zvýšení pružnosti a snížení lámavosti upraveno.

Jak daleko od zdi krbová kamna

Kamna by měla stát alespoň 20 cm od stěny, vzdálenost od hořlavých materiálů by měla být více než 80 cm. V okolí krbu nebo kamen by měla být také nehořlavá podlaha – podložka z bezpečnostního skla nebo nehořlavá deska má přesahovat minimálně do vzdálenosti 50 cm před ohništěm a 30 cm na boční straně.

Co dát na stěnu za krbová kamna

Ve zdi za krbovými kamny nesmí být vedení plynu, elektřiny ani vody. Kamna navíc musejí stát na nehořlavém materiálu, jako je například dlažba. Jinak pod ně musíte dát izolační podložku z plechu či tvrzeného skla – ta by měla přesahovat rozměry kamen alespoň o 10 cm ze stran a zezadu a o 30 cm zepředu.

Jak vyvrtat díru na komín

Ideální je si stěnu kolem dokola předvrtat, a následně ji vrtným kladivem a dlátem vysekat, čímž se dostanete ke komínu. V tuto chvíli je možné usadit rouru do ohnivzdorné malty. Když máme otvor připravený, můžete zasunout kouřovou zděř, která je součástí sady kouřovodu. Duté prostory okolo vyplňte maltou.

Jak se zbavit skelné vaty z těla

Pomáhá hodně horká sprcha. Kůže povolí, a sprcha spláchne, to co se pustí. Hlavně to netřete. Tím si to ještě víc zamačkáte do kůže.

Jak správně zateplit půdu

Jako izolaci doporučujeme v tomto případě použít rolovaná minerální vlákna s předem nakašírovanou ochranou proti prachu, ze sortimentu Isover např. Domo Comfort. Zajímavějším řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových a zároveň pochozích vlastností půdy je ale kombinace minerální vaty s pěnovým polystyrenem.