Kdy ZDIT příčky?

Kdy ZDIT příčky?

Jak se zdi příčky

Malta musí být po celé ploše příčkové tvárnice. První tvárnici umístěte do zakládací malty s dilatační mezerou mezi příčkou a obvodovou stěnou zhruba 15 mm od nosné konstrukce. Po vyzdění celé příčky místo vyplňte montážní pěnou. Vodováhou průběžně kontrolujte rovinnost a pro případné korekce použijte gumovou paličku.
Archiv

Jak silné příčky

Příčkovky tloušťky 5 a 7,5 cm je možné použít pro obezdění van a umyvadel. Tloušťky 10, 12,5 a 15 cm jsou vhodné pro obezdění instalačních šachet a příček pro rozdělení místnosti.
Archiv

Jak vysoko zdít příčky

Příčky mají být založeny na separační vrstvě, nepříklad nepískované lepence s přesahy min. 150 mm. a od stropní konstrukce se doporučuje oddělit poddajnou vrstvou. Příčky do tloušťky 115 mm se doporučuje zdít po úsecích výšky maximálně 1,25 až 1,75 m za den.
Archiv

Jak ZDIT porobeton

Lože pro příčku připravte z vápenocementové malty. Přesné osazení první řady příčkových tvárnic je alfou a omegou přesné příčky. Dbejte především na vodorovnost i svislost každé tvárnice a přesné napojení prvků s minimální spárou. Tu vyplňte vždy předepsanou zdicí maltou YTONG.

Jak kotvit příčky

Kotvení vnitřního zdiva, popř. příček se provádí pomocí plochých nerezových kotev, zabudovaných do ložných spár obvodového zdiva v každé druhé ložné spáře nebo pomocí dodatečně upevněných plochých kotev. Ostění stavebních otvorů se zakončují drážkami, popř. pery cihel nikoliv řezanými stranami cihel.

Jak zdít z Porfixu

Na zdění doporučujeme použít zdící maltu PORFIX. Orientační spotřeba zdící malty je 17 kg/m3 zdiva u tvárnic PDK a 20 kd/m3 u hladkých tvárnic. Zdící maltu nanášejte na spojované plochy tvárnic ozubenou zednickou lžící rovnoměrně, aby po uložení tvárnice vznikla spára maximálně 2-3 mm.

Jak udělat příčku v pokoji

Oblíbeným materiálem pro předělení místnosti jsou také pórobetonové tvárnice (Ytong, Hebel). Za účelem stavby příčky vybíráme tvárnice o tloušťce mezi 10 a 15 cm. Jsou vyrobené z přírodních surovin, snadno se s nimi pracuje a unesou vysokou zátěž. K budování cihlových příček se obvykle používají příčkovky s dutinami.

Jaká omítka na Porfix

Doporučené typy omítek na zdivo PORFIX: 0610KVK Jádrová omítka strojní 0630 KVK. Jednovrstvá omítka strojní, 0330 KVK. Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční, 690 KVK Thermoizolační omítka strojní, 0625 KVK Sádrová lehčená omítka.

Jak zpevnit příčku

K tomuto účelu je potřeba je zpevnit například OSB deskami nebo stěnu uchytit ocelovými profily namísto hliníkových. Velkou zátěž naopak snesou desky sádrovláknité, jejichž základem je sádra, papírové či dřevité vlákno a minerální přísady. Vyznačují se nízkou hmotností, ale zároveň i pevností a stabilitou.

Na co ZDIT Porfix

Omítání zdiva PORFIX

Doporučené typy omítek na zdivo PORFIX: 0610KVK Jádrová omítka strojní 0630 KVK. Jednovrstvá omítka strojní, 0330 KVK. Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční, 690 KVK Thermoizolační omítka strojní, 0625 KVK Sádrová lehčená omítka.

Jakou maltu na pórobeton

Pro založení první vrstvy zdiva zvolte zakládací maltu, a to PROFIMIX ZM 910 (Zakládací malta 10 N/mm2) u páleného zdiva nebo pórobetonu a PROFIMIX ZM 920 (Zdicí malta na vápenopískové zdivo a betonové bloky) u vápenopískového zdiva.

Jak zalozit příčky

Založení příčky je obdobné jako založení nosného zdiva do maltového lože. První řádek je nutné dokonale vyrovnat ve všech směrech, jelikož následně se příčky zdí na tenkovrstvou maltu (lepidlo) a dodatečné korekce směru či svislosti příčky nejsou téměř možné. Svislé (styčné) spáry se v systému pero-drážka nemaltují.

Jak spojit Ytong

Horní řadu tvárnic fixujeme ke stropní konstrukci pomocí nerezové spojky zdiva v každém druhém svislém styku tvárnic, tedy po cca 1 200 mm pokud statik stavby neurčí jinak. Zdicí maltu Ytong nanášíme celoplošně i na svislé plochy tvárnic.

Na co lepit Porfix

Na lepení doporučuje výrobce zdící maltu "Porfix". Je to podobný materiál jako flexilepidlo stavební.Je to ekonomická stavební hmota,pracuje se s ní rychle a je relativně levná. Dá se pužít též nízkoexpanzní pěna,ale je dražší.

Jak oddělit místnosti

Chceme-li prostory oddělit jen opticky a navíc podle aktuální potřeby, pak jsou vhodné mobilní lehké zástěny. Patří sem paravány, případně můžeme využít vyšší oboustranně uspořádanou skříňku ideálně s kolečky. Japonské stěny, případně posuvné dveře mohou navíc místnosti oddělovat vůči hluku, pachům, světlu apod.

Jakou tloušťku sádrokartonové příčky

Při montáži sádrokartonových konstrukcí se obvykle používají desky tloušťky 12,5 mm.

Čím natáhnout Porfix

Omítání zdiva PORFIX

Doporučené typy omítek na zdivo PORFIX: 0610KVK Jádrová omítka strojní 0630 KVK. Jednovrstvá omítka strojní, 0330 KVK. Jednovrstvá štuková omítka strojní a ruční, 690 KVK Thermoizolační omítka strojní, 0625 KVK Sádrová lehčená omítka.

Jak správně Štukovat

Nanášejte vždy jen slabou vrstvu a nabírejte jen malé množství, protože jinak by vám štuk padal na zem. Postupujte tak, že štuk nejdříve vtlačujte do stropu a poté uhlazujte. Ovšem opatrně, aby se vám netrhal. Štuk nechte zavadnout a stejně natáhněte druhou vrstvu, která půjde mnohem lépe.

Jak udělat SDK příčku

Sádrokartonové desky osazujeme na stojato (podélnou hranou ve směru svislých profilů). Desky připevňujeme pouze ke svislým R-CW profilům samořeznými šrouby typu UMN délky 25 mm. Vzdálenost šroubů je max 250 mm. K opláštění používáme pokud možno celé sádrokartonové desky.

Jak omítnout porobeton

Ideální pro omítání pórobetonového zdiva je vápenocementová jednovrstvá omítka nanášená v jednotné tloušťce cca 10 mm. Předpokladem pro zdárnou aplikaci je přesné vyzdění podkladu tak, aby nebylo nutné omítkou vyrovnávat nerovnosti a tím pádem nanášet omítku v rozdílných tloušťkách.

Jaký je rozdíl mezi betonem a Maltou

ROZDÍL MEZI BETONEM A CEMENTOVOU MALTOU

Cementová malta se oproti betonu skládá jen ze tří složek – , písku a vody. Beton se používá na stavbu středních a velkých částí nosných konstrukcí (vylévání armatur betonem). Cementové malty se používají k plnění spár ve stavebních prvcích a k povrchovým úpravám.

Na co zdít Ytong

tloušťka je 20 mm. Pro zdění používáme Ytong zdicí maltu, při teplotách 0 °C–10 °C můžeme použít Ytong/Silka zdicí maltu zimní. V případě budoucích otvorů můžeme jed- noduše zaříznout tvárnici na požadovanou délku a tak vytvořit hladké ostění bez drážek a kapes.

Na co se zdí Ytong

tloušťka je 20 mm. Pro zdění používáme Ytong zdicí maltu, při teplotách 0 °C–10 °C můžeme použít Ytong/Silka zdicí maltu zimní. V případě budoucích otvorů můžeme jed- noduše zaříznout tvárnici na požadovanou délku a tak vytvořit hladké ostění bez drážek a kapes.

Na co se zaklada Ytong

Systém stavebních komponentů Ytong je oblíbený mezi stavebníky svépomocí. Výstavba je velmi rychlá, přesná a nevyžaduje velké řemeslné znalosti. Jednotlivé tvárnice, jako jsou příčky, obezdívky, schody, stropy či střechy na sebe dokonale navazují a práce s nimi se podobá skládačce.

Jak dlouho schne Ytong

Minimální doba schnutí je 4 hodiny, u neporézních materiálů penetrovaných při nižší teplotě však může trvat i 12 hodin.