Kdy nejpozdeji Vertikutovat?

Kdy nejpozdeji Vertikutovat?

Kdy použít vertikutátor

Travní plochu vertikutujeme strojem osazeným noži a pružinami dvakrát ročně. Na jaře (březen-duben), kdy trávník začíná růst, a na podzim (září-říjen). Před vertikutací plochu posečeme a necháme cca 2 dny proschnout. Všeobecně platí, že vertikutaci neprovádíme na vysušené ani naopak deštěm promáčené ploše.
Archiv

Kdy naposledy Vertikutovat

Kdy vertikutovat Vertikutaci provádějte jen u trávníků starých alespoň 3 roky, mladší byste mohli poškodit. Opakujte ji 2× ročně: vždy na jaře a na podzim. Na jaře se do vertikutace pusťte v období od konce března do konce dubna, na podzim pak od konce srpna do konce září.
Archiv

Jak hluboko Vertikutovat

Vertikutovat nestačí jen v jednom směru, ideální je pak ošetřit trávník ještě jednou, na kříž. Hloubku vertikutace nastavíme velice opatrně, pouze na 2-4 mm. Cílem je travní drny pouze naříznout, nikoli rozrýt celý trávník. S vertikutátorem pak ošetříme celou plochu dvakrát, do kříže.

Kdy se vyčesává trávník

Na rozdíl od vertikutace se nejedná o výrazný zásah do vývoje trav. To znamená, že vyčesávat můžete defakto kdykoliv, pokud trávník roste a to i nepravidelně. Ideální je vyčesání, možno i opětovné, na začátku sezóny, kdy ještě není trávník ve vegetačním období a není schopen zregenerovat plánovanou vertikutaci.

Proč neroste tráva

Když se seče příliš často nebo příliš nakrátko, může tráva při vysokých teplotách upadnout do takzvané letní dormance. To znamená, že trávník zastaví veškerý růst a vývoj. Trávník není mrtvý, ale je ve stavu, který chrání důležité části rostliny, jako odnožovací uzliny, rhizomy a kořeny.

Co s odpadem po vertikutaci

Po vertikutaci by měl být trávník zbavený všech uvolněných částí porostu. Dnešní vertikutátory již „odpad“ sbírají do košů, které pak snadno vysypete do kompostéru a dají se použít následně jako přírodní hnojivo.

Jak vysokou trávu nechat na zimu

Kdy naposledy sekat trávník

Na zimu určitě není dobré nechávat trávník přerostlý. Sekat je potřeba přibližně do listopadu, stačí jednou týdně. Trávník přestává růst při teplotě okolo 7 °C, do té doby je stále potřeba jej zkracovat. Ideální výška, jakou by trávník měl mít po posledním sekání, je 4–5 cm.

Na co je vertikutátor

Zopakujme si základní charakteristiku vertikutátoru, kterou uvádí Wikipedie: „Používá se na odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň na prořezání vrchní vrstvy půdy. Tím se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav.

Jak dlouho trva než vzejde tráva

V závislosti na klimatických podmínkách vzejde nový trávník do dvou až tří týdnů. První sekání provádějte v době, kdy budou nejdelší stébla zhruba 6 cm dlouhá a zkraťte je o 2 cm.

Jak dlouho trva než Vyklici tráva

Za jak dlouho vyroste trávník

První stébla můžete očekávat po 7 dnech, to bude pravděpodobně jílek vytrvalý, nejpomalejší odrůda (lipnice luční) vyroste za 4 týdny. Někteří výrobci však osivo ošetřují látkami urychlujícími klíčení travního semene, taková lipnice pak vyraší již během 14 dnů.

Jak správně provzdušnit trávník

Trávník lze aerifikovat pomocí speciálních provzdušňovacích vidlí nebo pomocí motorizovaného trávníkového provzdušňovače. S oběma přístroji se do půdy vytlačí trubkovitými válci díry. Poté se takto vyhloubená zemina celá odstraní. U malých ploch k provzdušnění trávníku zpravidla postačí provzdušňovací vidle.

Jak Dosévat trávník

Na začátku května doporučujeme udělat přesev celého trávníku dávkou cca 3 kg/100 m2. Tím se oživí původní směs trav v trávníku. Bez dosevu začnou postupem času převládat jenom silnější druhy, které nám ale nemusí vždy vyhovovat. Dosev je dobré udělat opět po vertikutaci a spolu s další dávkou hnojení.

Kdy sekat po zimě

S prvním sekáním trávníku bychom po zimě měli počkat až do chvíle, kdy tráva vyroste 8 a více centimetrů. Nůž sekačky nastavíme na nejvyšší pozici.

Jaký je nejlepší vertikutátor

Nejlepší vertikutátory

Pořadí Název Hodnocení
1. Fieldmann FZV 4003-E ⭐ 93 %
2. Fieldmann FZV 2004-E ⭐ 90 %
3. MTD Optima 37 VE ⭐ 90 %
4. Fieldmann FZV 4010-E ⭐ 89 %

Kdy nejlepe roste tráva

Pro založení trávníku je nejlepším obdobím podzim, hned po něm pak jaro. Ať už se rozhodnete pro výsev trávníku na podzim, nebo ne, přečtěte si rady, jak založit trávník, jak o něj následně pečovat a na co si dát pozor. Nezapomeňte ani na dostatečný přístup vzduchu.

Jak dlouho zavlažovat trávník

Doba závlahy na jedné sekci by tedy mohla být přibližně 3-4 min. při denní závlaze nebo 10-15 min při závlaze 2-3x týdně. U rotačních postřikovačů bude s ohledem na odlišnou PR doba závlahy přibližně 2-3x delší. Hodnoty PR pro jednotlivé typy postřikovačů jsou k dispozici u všech seriozních výrobců závlahových systémů.

Kdy vyroste tráva

Za jak dlouho vyroste trávník

První stébla můžete očekávat po 7 dnech, to bude pravděpodobně jílek vytrvalý, nejpomalejší odrůda (lipnice luční) vyroste za 4 týdny. Někteří výrobci však osivo ošetřují látkami urychlujícími klíčení travního semene, taková lipnice pak vyraší již během 14 dnů.

Kdy začít sekat

Začít můžete v druhé polovině března a poslední sekání vás čeká pozdě na podzim. Sekejte vždy jen o třetinu výšky trávníku, maximálně o dvě třetiny. Přerostlý trávník posekejte napoprvé na vyšší střih a teprve zhruba za 3 dny na normální výšku. Optimální výška seku je 36 cm (podle druhu trav).

Jak na provzdušnění trávníku

K provzdušňování použijte například ruční aerofikátor, rotační provzdušňovač trávníku nebo provzdušňovací válec – existují i přístroje, které lze použít jak k vertikutaci, tak k aeraci. Pokud je plocha trávníku malá, obvykle postačí klasické rycí vidle. Pomocí přístroje nebo rycích vidlí udělejte do půdy hluboké díry.

Jak rychle vzejde tráva

V závislosti na klimatických podmínkách vzejde nový trávník do dvou až tří týdnů. První sekání provádějte v době, kdy budou nejdelší stébla zhruba 6 cm dlouhá a zkraťte je o 2 cm.

Kdy nejlépe zalévat trávník

Trávník bychom neměli zalévat v době, kdy se do něho opírá plné slunce. Prudkým zchlazením ledovou vodou by totiž mohl utrpět šok. Ideální je tedy zavlažovat s rozbřeskem, když jsou trávník i půda vychladlé, a voda se tak nebude zbytečně odpařovat.

Kdy je nejlepší zalévat trávník

Nikdy nezalévejte v denní době od 11 do 17 hodin. Tehdy je intenzita slunečního svitu největší a kapky vody na stéblech trávy fungují z hlediska fyziky úplně stejně jako lupa. Takže pokud nechcete trávník od sluníčka doslova spálit, zalévejte vždy brzy ráno nebo večer až po západu slunce, to je nejideálnější doba.

Kdy se nesmi sekat

Sekačku, pilu nebo rozbrušovačku můžete používat od pondělí do pátku mezi 6. a 20. hodinu. V sobotu je potom možné sekat a řezat do 18 hodin.

Kdy se seká nová tráva

Výška a frekvence sečí trávníku

Nový trávník sekáme poprvé při výšce 10 cm, v této době bude trávník již dostatečně zakořeněn. Trávník zkrátíme na výšku 5-6 cm a v následujících sečích snižujeme trávník na požadovanou výšku. Vždy by ale měla být odstraněna maximálně 1/3 výšky porostu trávníku.

Jak často zalévat Vysetý trávník

Nově založený travní drn musíme zalévat prakticky denně, později postačí doplňovat vodu méně často, např. jedenkrát týdně. Vyšší nároky na závlahu mají trávníky, kde převažuje jílek vytrvalý, nejvyšší pak porosty se psinečky.