Kdo to je Artemis?

Kdo to je Artemis?

Kdo to byl Artemis

Artemis je bohyně lovu a bohyně Měsíce. Proto je často zobrazovaná s lukem. Je ochránkyní lesů a divoké zvěře. Římskou obdobou Artemidy je bohyně Diana.

Jak vypadala Artemis

Sama Artemis byla urážlivá, ale krásná a půvabná. Stejně jako její bratr Apollón měla moc brát smrtelníkům život a stejně tak i lidi léčit a uzdravovat. Zajímavostí je, že její bratr je bohem Slunce a ona sama bohyní Měsíce. Byla, tak krásná, že se do ní zamiloval, každý bůh, ale ona je všechny odmítla.
Archiv

Kdo to byl Apollón

Apollón je považován za božstvo, které má moc nad morem, světlem, sluncem, uzdravením, uměním, básnictvím, lukostřelbou, věštbami a proroctvími, kolonisty, tancem, rozumem a které též chrání stáda. Slavná Apollónova věštírna stála na Krétě. Zejména jeho schopnost uvedená jako první působí podivně ve výčtu dalších.

Kdo je bohyně lovu

Artemis byla uctívaná (mimo jiné) jako bohyně lovu. Staří Římané jí dali jméno Diana a dodnes je mezi myslivci oblíbená. Obvykle je vyobrazována s lukem a v doprovodu psů nebo lesní zvěře. Původ jména bývá spojován s latinským slovem „divus“ s významem „božská“ nebo také slovem „dies“ ve významu „den“.
Archiv

Co je to Afrodita

Afrodíté (starořecky Ἀφροδίτη, v češtině též Afrodita) je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako jedna z nejvýznamnějších bohyní patří mezi dvanáct Olympanů.

Co je to Minerva

Minerva je římská bohyně řemesel, umění, moudrosti a války, ztotožňovaná s řeckou Athénou. Společně s Jupiterem a Junou byla členkou Kapitolské trojice, též byla počítána mezi Dii Consentes – dvanáct nejdůležitějších božstev.

Co je to Helios

Hélios (řecky Ἥλιος, latinsky Sol), syn Titána Hyperíona a jeho manželky a sestry Theie je bůh a zosobnění slunce. Některá data mohou pocházet z datové položky. Jeho sestrou je Seléné, bohyně měsíce a Éós, bohyně jitra.

Kdo to byl Mars

Mars, latinsky Mārs, je římský bůh války a zemědělství. Po Jovovi byl druhým nejvýznamnějším a nejuctívanějším bohem, o čemž svědčí i to že měl stejně Jupiter a Quirinus svého flamena maior.

Kdo je to Hermés

Hermés (řecky Ἑρμῆς, v dórském dialektu Ἑρμᾶς – Hermás, u Homéra též Ἑρμέιας – Hermeiás) je starobylý řecký bůh pastvin, stád a obecně přírody a vegetativních sil, ochránce cest a hranic, původně snad i chtonické povahy.

Jak se jmenuje bohyně úrody a ochrany pole

Mokoš (též zvaná Pripeliga, Syria, matka země) je bohyně země, osudu, věštění, úrody a stád. Je svázána s podsvětím.

Kdo založil Minervu

Eliška Krásnohorská v roce 1890 založila spolek pro ženská povolání Minerva jako výsledek mnohaletého procesu emancipace žen. Myšlenka zřízení veřejné dívčí školy nabývala konkrétnějších obrysů již kolem poloviny 19. století.

Jak se jmenuje řecký bůh slunce

Hélios (řecky Ἥλιος, latinsky Sol), syn Titána Hyperíona a jeho manželky a sestry Theie je bůh a zosobnění slunce.

Co je to Jupiter

Jupiter je první velkou planetou a současně i největší planetou sluneční soustavy. Kolem Slunce obíhá více než pětkrát dále než Země a je v průměru téměř 12krát větší než naše planeta. Nejlépe jej lze pozorovat kolem opozice se Sluncem, kdy je planeta nad obzorem prakticky po celou noc.

Kdo to byl Merkur

Merkur, též Mercurius, je v římské mytologii bůh obchodu, zisku, cestování, lsti, zlodějů a také poslem bohů. Jeho protějškem a vzorem v řecké mytologii je bůh Hermés. Merkur je synem Máie a Iova. Jako posel bohů bývá zobrazován s okřídlenými botami či přilbou a s okřídlenou holí se dvěma hady zvanou caduceus.

Kdo je bůh války

Arés (starořecky Ἄρης), syn nejvyššího řeckého boha Dia a jeho manželky Héry, je v řecké mytologii bohem války.

Kdo je héfaistos

Héfaistos je syn Dia a Héry. V řecké mytologii je bohem ohně a kovářství, jeho římský ekvivalent je Vulkán (latinsky Vulcanus).

Kdo to byl Perun

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Ačkoliv písemné zprávy o tomto božstvu pochází až na výjimky z východoslovanského prostředí, tak byl pravděpodobně ctěn všemi Slovany. Po christianizaci Slovanů splynul jeho kult v pravoslavném prostředí s kultem proroka Elijáše.

Jak se jmenovalo první dívčí gymnázium v Praze

České prvenství, o kterém se příliš nemluví: Minerva, první dívčí gymnázium v Evropě, bylo v Praze.

Kdo zabil Zeuse

Ale Zeus ho podvedl a zbavil ho jeho božské moci. Kratos, zasažený Diovou zradou, se rozhodl pomstít se, tentokrát Diovi samotnému. Zeus Sparťana zabil a uvrhl ho do podsvětí, ale byl zachráněn Gaiou.

Kdo zabil bájného lva v řecké mytologii

Héraklés zabíjí nemejského lva.

Co je to Merkur

Planeta Merkur je planeta Slunci nejbližší. Patří mezi planety zemského typu, což znamená, že jde o těleso s pevným povrchem složeným z hornin, převážně z různých křemičitanů. Až do objevu Pluta, kterého dnes počítáme mezi planety již jen z tradice, byl Merkur považován za nejmenší planetu sluneční soustavy.

Kdo má prstenec

Planetární prstenec je přírodní útvar, složený z úlomků a prachu, který obepíná planetu. Nejznámějším příkladem je soustava takových prstenců kolem planety Saturn, z pozorování je nicméně patrné, že podobný prstenec mají i ostatní plynné planety ve sluneční soustavě (Jupiter, Uran, Neptun).

Co je to Perun

Perun je slovanský bůh bouře, hromu a blesku. Ačkoliv písemné zprávy o tomto božstvu pochází až na výjimky z východoslovanského prostředí, tak byl pravděpodobně ctěn všemi Slovany. Po christianizaci Slovanů splynul jeho kult v pravoslavném prostředí s kultem proroka Elijáše.

Co je to Svarog

Svarog je nebeský tvůrce, bůh bohů, otec všech věcí i společenských zákonů. Je bohem ohně a nebeským kovářem, ukul Slunce a umístil je na obloze. Dal lidem znalost železa. Po stvoření světa (vesmíru) ustoupil do pozadí a setrvává v nečinnosti.

Co je to Veles

Veles či Volos je slovanský bůh s širokým okruhem působnosti. Jeho funkce ochránce skotu souvisí s bohatstvím, ale především s pozicí vládce podsvětí, které bylo představované jako louka, kde se pasou duše lidí.