Kdo přemohl Chiméru?

Kdo přemohl Chiméru?

Kdo Premohl Chiméru

Bohové pomohli Bellerofontovi dokázat jeho nevinu, a seslali mu okřídleného koně Pegasa, na němž šťastně přemohl asijský kmen Solymerů, Amazonky i Chiméru. To Íobata dojalo do té míry, že dal Bellerofontovi za ženu svou dceru Filonoé, a jmenoval jej svým nástupcem.

Kdo zabil Chiméru

Člověka okamžitě ucítila, vylezla ze svého doupěte a chrlila na něj oheň. O jejích konkrétních obětech není více známo, ví se ale, že ji zabil Bellerofontés, který přiletěl na okřídleném koni Pégasovi a Chiméru zasáhl několika smrtícími šípy z bezpečné výšky.

Kdo je to chiméra

Okolo češtiny. Do dlouhé řady slov, která jsme zdědili z dob antiky, hlavně tedy ze starověkého Řecka, patří také slovo chiméra. To slovo se běžně používá ve významu „vidina“ nebo „přelud“, anebo také „nereálná představa.

Co znamená Chimerický

Jde o takzvaný chimérický gen. To znamená, že vznikl spojením několika kusů pocházejících z různých genů.

Který řecký hrdina přemohl bájnou chiméru

Chiméra žila ve vulkanické rokli Kragu (v Lykii), kde střežila vchod do podsvětí. Jakmile se někdo přiblížil, vyrazila proti němu a začala na něj chrlit oheň. Přemohl ji až hrdina Bellerofontés, který přiletěl na okřídleném koni Pégasovi a Chiméru zabil pomocí šípů.