Kdo muze být lektor?

Kdo muze být lektor?

Kdo může dělat lektora

Může lektor svou odbornost doložit Kromě diplomu požadujte také osvědčení z kurzů či konferencí (přece i lektor se musí dál vzdělávat), tuzemská i mezinárodní ocenění či výstupy jeho publikační činnosti. I to jsou známky kvality lektora.
Archiv

Jak se stát lektorem

Abyste osvědčení získali, je potřeba úspěšně složit zkoušku, kde prokážete, že tématu rozumíte a profesi budete vykonávat kvalitně. Co vše ke zkoušce potřebujete znát a umět, najdete na webu Národní soustavy kvalifikací – Lektor dalšího vzdělávání.
Archiv

Co je to lektor

Lektor provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech vybraného oboru činnosti. Náplň jeho práce tvoří příprava obsahu a zaměření jednotlivých kurzů a jejich lekcí, zajišťování textových a jiných pomůcek pro samotné učení, přednášení učební látky, demonstrace praktických dovedností, provádění praktického výcviku.
Archiv

Co dělá divadelní lektor

Divadelní lektor se pohybuje mezi světem divadla a diváků, prohlubuje jejich vzájemný kontakt, zvědavost a respekt. Jeho úkolem je přibližovat scénická umění rozličným sociálním skupinám, vytvářet a realizovat umělecko-vzdělávací programy pro veřejnost a pečovat o diváckou komunitu konkrétní divadelní scény.
Archiv

Jak být dobrý školitel

I lektor by měl být odborníkem ve své profesi. Vedle toho si musí vybudovat druhou profesi, lektorské řemeslo. To se skládá z mnoha dovedností, třeba musí být zdatným prezentátorem a rétorem, musí ovládat metodiku vzdělávacího procesu, umět sestavit program na dvě, čtyři, osm hodin, ale i na dva dny, týden, na rok.

Jak správně školit

Připravte si aktivity, kterými školení proložíte. Na začátek se představte a nechte ostatní, ať se představí vám. Ideální aktivitou je dát účastníkům hypotetický problém, který vyřeší na základě vaší přednášky. Můžou pracovat ve dvojicích, sami a ve finále můžete o výsledcích diskutovat.

Jak se stát cvičitelkou

Aby instruktor mohl vést lekce cvičení musí mít školení, které je akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Toto školení obsahuje min 150 vyučovacích hodin teorie a praxe a je zakončeno teoretickou a praktickou zkouškou. Na základě této kvalifikace lze vystavit živnostenský list.

Jak se stát lektorem němčiny

Chcete-li se stát lektorem cizího jazyka, jsou rozhodující dvě věci: znalost jazyka a Vaše předpoklady pro učení. Vzdělání v současné době roli příliš nehraje. Znalost jazyka doložíte mezinárodně uznávanou zkouškou, vysokoškolským vzděláním nebo maturitní zkouškou (zejména z bilingvních gymnázií).

Jak se dělá divadlo

Obsah filmu Jak se dělá divadlo

Zveme Vás ke sledování malé televizní hříčky, která vznikla na motivy jednoho z fejetonů Karla Čapka. Podnětem k napsání byly pravděpodobně subjektivní pocity mladého autora, jehož prvotina se dostává na divadelní prkna.

Jak začít školení

Připravte si aktivity, kterými školení proložíte. Na začátek se představte a nechte ostatní, ať se představí vám. Ideální aktivitou je dát účastníkům hypotetický problém, který vyřeší na základě vaší přednášky. Můžou pracovat ve dvojicích, sami a ve finále můžete o výsledcích diskutovat.

Proč školit své zaměstnance

Přispívá k lepší náladě a pozitivní atmosféře v práci. Usnadňují se procesy ve firmě, spolupráce a komunikace mezi kolegy je jednodušší. Zlepšuje se vnímání zaměstnavatele, vztah zaměstnanců k firmě jako celku. Vhodný vzdělávací plán podporuje schopnosti zaměstnanců, ale v souladu s potřebami dané firmy či oddělení.

Jak vzdelavat zamestnance

Vzdělávání zaměstnanců je klíčové pro jejich další kariérní rozvoj i motivaci. Podívejte se, jaké metody a kdy můžete na pracovišti i mimo něj využívat.Přednáška.Workshop.Hraní rolíPřípadová studie.E-learning.StážStudium na střední či vysoké škole.Rekvalifikační kurzy.

Jak se stát instruktorem Pilátes

U nejnovějších akreditací pro rekvalifikační kurzy instruktor pilates je třeba pro získání závěrečného diplomu, který opravňuje frekventanta k získání živnostenského listu, absolvovat tzv. státní zkoušku. Tu pořádá autorizovaná osoba, kterých je několik po celé České republice.

Jak se stát instruktorem Les Mills

Stát se instruktorem Les Mills neznamená zajet si na školení. To je pouze první krok, složit zkoušky. Pro mě osobně to znamená mnohem a mnohem víc. Je to o tom neustále na sobě tvrdě pracovat, pilovat techniku, ptát se na zpětnou vazbu a brát si kritiku k srdci, makat na sobě ještě víc.

Jak si založit jazykovou školu

Při zakládání jazykové školy je nutné se, jako u zakládání jakékoliv jiné školy, řídit zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Veřejní zřizovatelé často školu zřizují v právní formě příspěvkové organizace či školské právnické osoby.

Jak se píše divadelní hra

V divadelní hře se tedy scéna popíše v úvodu obrazu a již se zpravidla nemění, proto není nutné popisovat v dalších částech téže scény, co divák vidí a popisuje se již jen řeč a chování herců. Film se však neustále mění, proto se popisuje i v průběhu scény "co se odehrává". Nestačí pouze psát dialogy postav.

Jak se dělá divadlo Capek

Než se poprvé objeví divadelní hra před divákem, projde si leckdy trnitou cestu plnou zmatků, emocí a nedorozumění a právě to je námětem této divadelní hry, která osobitým humorem Karla Čapka seznámí diváka se vším, co se odehrává v zákulisí než hra spatří světlo světa a přijde premiéra…

Kdo muze delat kurz

Jak už bylo zmíněno, osoba, která získala živnostenské oprávnění na pořádání kurzů a školení může bez jakéhokoli omezení pořádat kvalifikační kurzy. Může si vytvářet svou nabídku, kurzům a školením přiřazuje hodinovou dotaci i obsahovou náplň.

Kdo může provádět rekvalifikační kurzy

Rekvalifikaci může provádět pouze akreditované zařízení a vzdělávací nebo zdravotnické zařízení, které má akreditované vzdělávací programy.

Které profese vyžadují pravidelně přeškolení

Existuje řada profesí, které vyžadují pravidelné přezkušování či školení v individuálních oblastech (např. strojvůdci, policisté, hasiči, vojáci, záchranáři, elektrikáři dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. a další).

Proč chodit na školení

Školení vám dává příležitost získat praktické rady z vlastních zkušeností konkrétního lektora, případně i od dalších účastníků školení. Navíc většina autorských programů umožňuje díky svým nástrojům a funkcím tvořit tak trochu „stejné“ aktivity. Pravou hodnotu těmto programům přináší individualita každého z nás.

Proč vzdělávat zaměstnance

Přispívá k lepší náladě a pozitivní atmosféře v práci. Usnadňují se procesy ve firmě, spolupráce a komunikace mezi kolegy je jednodušší. Zlepšuje se vnímání zaměstnavatele, vztah zaměstnanců k firmě jako celku. Vhodný vzdělávací plán podporuje schopnosti zaměstnanců, ale v souladu s potřebami dané firmy či oddělení.

Co to je pilates

Cvičení pilates je soubor cvičení, které byly vynalezeny na začátku dvacátého století. Hlavním účelem cvičení je hýbání celým tělem, natažení svalů a zvýšení jejich pružnosti. Jde o kombinaci pohybů jako balet, jóga, ale také izometrické cvičení. Hlavním cílem je zde posílit svaly, ale ne jejich příliš vytvarovat.

Jak se píše drama

Drama (z řeckého δραν – dělání, čin) patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry.

Jak vypadá divadelní scénář

Divadelní scénář obsahuje převážně dialogy (monology), filmový scénář může obsahovat více popisu děje než samotného dialogu. (Akční filmy obsahují málo dialogů, konverzační filmy mohou obsahovat i 95% dialogů.) Divadlo: Prakticky celý scénář se obvykle skládá pouze z dialogů postav.