Kde si stěžovat na zpoždění vlaků?

Kde si stěžovat na zpoždění vlaků?

Co dělat když má vlak zpoždění

„Pokud má vlak zpoždění, klíčová je vždy doba zpoždění. Pokud je to více jak 60 minut, ale zároveň nedosahuje 120 minut, má cestující nárok na kompenzaci ve výši 25 % z ceny jízdenky. Pokud je zpoždění vyšší než 120 minut, je to 50 %,“ říká právnička dTestu Soňa Libigerová.
Archiv

Kde si stěžovat na České dráhy

Popřípadě jej podat na podatelně v našem sídle na adrese České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 101 15 Praha 1 po předložení dokladu totožnosti vydaného orgánem státní správy. Do předmětu veškeré komunikace nebo na obálku prosím uvádějte předmět „GDPR“.
ArchivPodobné

Jak podat stiznost na průvodčího

Vaši případnou stížnost, podnět či požadavek související s přepravou cestujících lze podat elektronicky prostřednictvím Kontaktního formuláře na https://www.cd.cz/kontaktni-formular/ nebo písemně na adrese: České dráhy, a. s., stížnosti, P. O. Box 24, 110 15 Praha 1.

Jak reklamovat jízdenku

Jízdenku je potřeba vrátit nejpozději do 23:59 dne, který předchází prvnímu dni její platnosti, a můžete to udělat u kterékoli pokladny. Pak dostanete plnou cenu zpět. Pokud ji vrátíte později, ČD vám z vrácených peněz strhnou srážku 100 Kč.

Jak reklamovat zpoždění vlaku

Pokud je to více jak 60 minut, ale zároveň nedosahuje 120 minut, má cestující nárok na kompenzaci ve výši 25 % z ceny jízdenky. Pokud je zpoždění vyšší než 120 minut, je to 50 %. O kompenzaci je nutné požádat co nejdříve, nejlépe ihned na přepážce.

Kdy mám nárok na vraceni peněz RegioJet

*Při zaviněném zpoždění spoje, který jede do pěti hodin, vyplatí RegioJet kompenzaci 10 % z ceny jízdného již po 30 minutách. Výše uvedené kompenzace platí pouze pro vnitrostátní spoje a jen za předpokladu, že vlak nabere zpoždění v momentě, kdy už v něm sedíte.

Jak si zažádat o Zpožděnku

Na pokladně ve stanici kde vám vlak ujel stačí požádat o zpožděnku nebo potvrzení a můžete jet. Byl-li váš přestupný vlak poslední, nabízí se dvě možnosti. Pokud zbývá do vaší cílové stanice jen kousek, dopravce nejspíše přistoupí k proplacení taxi. Zde může být limit, který si každý z dopravců určuje sám.

Kdo podává stížnost

Stížnost se podává u toho, kdo je příslušný k jejímu vyřízení, tj. příslušnému vedoucímu státnímu zástupci, který je nadřízen státnímu zástupci či zaměstnanci, proti kterému je stížnost směřována.

Jak reklamovat zpoždění vlaků

Pokud je to více jak 60 minut, ale zároveň nedosahuje 120 minut, má cestující nárok na kompenzaci ve výši 25 % z ceny jízdenky. Pokud je zpoždění vyšší než 120 minut, je to 50 %. O kompenzaci je nutné požádat co nejdříve, nejlépe ihned na přepážce.

Proč mají České dráhy pořád zpoždění

Mezi vůbec nejčastější příčiny zdržení, které padají na vrub Českých drah, je čekání na přípoj v přestupních stanicích. Na druhé příčce se umístilo křižování vlaků na jednokolejné trati. Česká republika má sice jednu z nejhustších železničních sítí na světě, ale má také jeden z největších podílů jednokolejných tratí.

Jak funguje Zpožděnka

„Cestující jednoduše zajde za řidičem, který zpožděnku vyjede ze systému. Na lístku je délka zpoždění, ale také čas a datum vystavení," upřesnila. Dalším dopravcem, u kterého můžou cestující žádat doklad pro pozdní příchod, je First Transport Lines.

Jak uplatnit odškodnění České dráhy

Voucher má platnost 1 rok od jeho vystavení a lze jej uplatnit při nákupu jízdních a rezervačních dokladů na pokladně, e-shopu ČD nebo v aplikaci Můj vlak.

Jak si stěžovat

Jak si stěžovat Stížnost sepište a podejte poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelnu toho úřadu (správního orgánu), který vede vaše řízení, nebo u kterého jste danou věc (například vydání osvědčení bez správního řízení) vyřizovali. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Jak si stěžovat na státního zástupce

Stížnost můžete zaslat do datové schránky státního zastupitelství, u něhož je činný vedoucí státní zástupce, který je příslušný k vyřízení stížnosti, případně do datové schránky Ministerstva spravedlnosti, je-li k vyřízení stížnosti příslušný ministr spravedlnosti.

Co dělat když nestihnu navazující vlak

Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, může cestující od železničního dopravce požadovat odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky. Ani v jednom případě ale cestující neztrácí nárok na přepravu.

Kde si vyžádat Zpožděnku

Na pokladně ve stanici kde vám vlak ujel stačí požádat o zpožděnku nebo potvrzení a můžete jet. Byl-li váš přestupný vlak poslední, nabízí se dvě možnosti. Pokud zbývá do vaší cílové stanice jen kousek, dopravce nejspíše přistoupí k proplacení taxi. Zde může být limit, který si každý z dopravců určuje sám.

Jak získat Zpožděnku v MHD

„Potřebuje-li cestující pro svého zaměstnavatele či školu zpožděnku, vystaví mu ji ve větších stanicích nádražní pokladna. A pokud je cílem cesty neobslužná zastávka, měl by se cestující už ve vlaku obrátit na průvodčího, který mu potvrzení o zpoždění vypíše,“ informoval Šťáhlavský.

Jak formulovat stížnost

Pokud chcete napsat dopis se stížností, je důležité, aby byl stručný a jasný. Začněte tím, že vysvětlíte, co se stalo, včetně toho, kdy, kde a jak se to stalo. Poté popište, jak problém ovlivnil vás nebo vaši firmu, a vysvětlete, jak byste chtěli problém vyřešit. Stížnostní dopisy lze zasílat e-mailem nebo poštou.

Jak se píše stížnost

Pokud chcete napsat dopis se stížností, je důležité, aby byl stručný a jasný. Začněte tím, že vysvětlíte, co se stalo, včetně toho, kdy, kde a jak se to stalo. Poté popište, jak problém ovlivnil vás nebo vaši firmu, a vysvětlete, jak byste chtěli problém vyřešit. Stížnostní dopisy lze zasílat e-mailem nebo poštou.

Kdo podává stížnost pro porušení zákona

Stížnost pro porušení zákona je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti. Obviněný či poškozený sám ji tedy nemůže podat. Kterákoli fyzická či právnická osoba je však oprávněna iniciovat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Jak reagovat na stížnost

5 kroků, kterými reagovat na stížnosti zákazníkůVyslechněte je s upřímným zájmem.Při konfrontaci se zákazníkem nepoužívejte tato slova:Sdělte zákazníkovi své jméno a slibte, že se osobně postaráte o řešení situace.Vašimi nejvěrnějšími zákazníky budou vždy ti, kteří s vámi měli nějaké potíže.

Kde podat stížnost

Stížnost sepište a podejte poštou, e-mailem, datovou schránkou nebo osobně na podatelnu toho úřadu (správního orgánu), který vede vaše řízení, nebo u kterého jste danou věc (například vydání osvědčení bez správního řízení) vyřizovali. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Co má obsahovat žádost

Nejdůležitější je, aby adresát obsaženému sdělení v dopise porozuměl.Adresa odesílatele. Na prvním místě je Vaše adresa, tj.Adresa příjemce.Předmět žádosti.OsloveníText žádosti.Rozloučení a podpis.

Kdo podava stiznost

O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud České republiky. Stížnost pro porušení zákona je oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti. Obviněný či poškozený sám ji tedy nemůže podat. Kterákoli fyzická či právnická osoba je však oprávněna iniciovat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Jak se píše žádost

Jak napsat žádostAdresa žadatele včetně PSČ – uvádíme na dva řádky, na třetím řádku se podle potřeby uvádí kontakt na žadatele.Předmět dopisu (vždy tučně) doplněn o co žádáme, po předmětu vynecháme 2 řádky.Text žádosti.Závěr.