Kde si můžu požádat o občanský průkaz?

Kde si můžu požádat o občanský průkaz?

Jak dlouho trvá vydání nového občanského průkazu

Kdy to musíte řešit. Nejpozději do 60 kalendářních dnů po ohlášení změny trvalého pobytu. Platnost občanského průkazu vám skončí uplynutím 45 kalendářních dnů od ohlášení změny trvalého bydliště, a poté máte 15 kalendářních dnů na podání žádosti o nový občanský průkaz.

Kdy mohu požádat o nový občanský průkaz

Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
Archiv

Co delat kdyz nemám občanský průkaz

Zapomeňte na mýtus, že musíte mít občanský průkaz stále u sebe, není tomu tak – kontrolujícímu totiž nemáme povinnost ukázat OP, ale prokázat totožnost, to je třeba si pamatovat. Pokud OP nemáte a máte jiný průkaz totožnosti, pak je vše v pořádku. Zákon nezakazuje prokázat totožnost i kombinací více dokladů.

Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu pro dítě

Od doby podání žádosti o vydání občanského průkazu má úřad ze zákona 30 dní na vyhotovení, ačkoliv běžná praxe ukazuje, že obvykle je nově vystavený průkaz k vyzvednutí výrazně dříve. Platnost tohoto dokladu je u hodně malých dětí (jejichž podoba se rychle mění) 1 rok. Pak je potřeba nechat vystavit doklad nový.

Co je potřeba k vyřízení nového občanského průkazu

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o výměnu občanského průkazu z důvodu změny údajů. Pokud zároveň řešíte i změnu trvalého pobytu, jděte na obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě, kam se chcete nově přihlásit. Více informací najdete zde.

Kdy nejdříve vyměnit občanský průkaz

Občanský průkaz platí většinou deset let. Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma.

Jak žádat o nový občanský průkaz

Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností požádáte o výměnu občanského průkazu z důvodu změny údajů. Pokud zároveň řešíte i změnu trvalého pobytu, jděte na obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě, kam se chcete nově přihlásit. Více informací najdete zde.

Kdo po vás může chtít občanský průkaz

Že člověka nemůže k předložení občanky či jiných dokladů donutit nikdo jiný, je další rozšířený mýtus. Stejné oprávnění mají další subjekty jako příslušníci lesní stráže, rybářské stráže nebo myslivci. O doklad totožnosti mohou požádat také celníci nebo justiční stráž.

Jaké doklady musí mít u sebe

Pokud to shrneme, řidiči jsou povinni mít při řízení u sebe řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla („malý techničák“) a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který znáte spíše pod názvem povinné ručení nebo zelená karta.

Jak prokázat věk bez občanky

To lze ale i jinými způsoby než předložením občanky. Buď má člověk u sebe řidičský průkaz či cestovní pas, nebo mohou policisté ověřit totožnost alternativně podle údajů z evidence obyvatel: podle Nejvyššího správního soudu dokonce může stačit pouhé jméno, příjmení a datum narození.

Co je potřeba na občanský průkaz dítěte

Co je k vydání potřeba:

Bez čipu – rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, fotografii dítěte, žádost o vystavení.

Co je potřeba k vyřízení dětského občanského průkazu

Kromě průkazové fotografie budete k vyřízení dětského občanského průkazu potřebovat také rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Jestliže se pak chcete vyhnout dlouhému čekání ve frontě, můžete se objednat elektronicky na předem stanovený čas.

Jak získat občanský průkaz bez rodného listu

První kroky na matriku

K tomu, aby vám vydali občanský průkaz, potřebujete nějaký doklad totožnosti. A ten musí být navíc platný, takže pokud byste doma měli například cestovní pas, který je byť o 1 den propadlý, úřad vám jej již neuzná a bude na vás pohlížet jako na osobu bez jakéhokoli osobního dokladu.

Kdy musí mít dítě občanský průkaz

Ano, i několikatýdenní novorozence může mít svůj vlastní občanský průkaz stejně jako cestovní pas. Ten musí mít dítě, cestuje-li s vámi do zemí, kam vás občanský průkaz nepustí.

Co je potřeba k vyzvednutí občanského průkazu

Jak si vyzvednout první občanku

Nový občanský průkaz si musíte vyzvednout osobně. Je nutné předložit osobní doklad, v případě první občanky pro patnáctiletého je nutno předložit svůj rodný list nebo platný cestovní pas.

Co se stane kdyz u sebe nemám doklady

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10.000,- Kč.

Jak dlouho trva Rychloobčanka

Existuje „rychloobčanka“ Propadlá občanka, ztráta nebo krádež občanského průkazu pár dní před dovolenou jsou nepříjemné situace. Obzvlášť, když nemáte cestovní pas. Pokud se ale chystáte jen do Chorvatska, Řecka, Bulharska, nebo jiné země Evropské unie, postačí vám eObčanka s vyřízením do 24 hodin za 500 Kč.

Co je lepší pro dítě pas nebo občanský průkaz

S dětským občanským průkazem můžete vycestovat pouze do zemí Evropské unie, Norska, Albánské republiky, Lichtenštenska, Švýcarska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Srbska, Gruzie a na Island. Cestovní pas je univerzálním dokladem pro cestování do všech zemí světa.

Na co je třeba rodný list

Kdy jej využijete Rodný list je svým způsobem nejen pro děti do 15 let jedním z průkazů totožnosti podobně jako třeba kartička pojištěnce, kterou ale u sebe lidé nosí spíš. Pokud vám např. byla ukradena peněženka se všemi možnými doklady, půjdete si o ně zažádat společně s předložením rodného listu.

Jak dlouho můžu mít propadlou občanku

Občanský průkaz platí většinou deset let. Pak ho musíte vyměnit. Do kdy platí Vás občanský průkaz je napsané na posledním řádku: Je důležité požádat o nový občanský průkaz, když ještě platí ten starý, co máte doma.

Jak urychlit občanský průkaz

Nově je ale možnost zažádat o doklad ve zrychlené lhůtě – pět pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní den, za tuto možnosti si ale žadatel připlatí. Za vyřízení nového průkazu do pěti pracovních dnů je nutné zaplatit 500 korun a za vyřízení do 24 hodin dokonce tisíc korun.

Kdy požádat o občanský průkaz v 15 letech

Vlastnit občanský průkaz patří k povinnosti každého občana staršího 15 let. Občanský průkaz může být vydán i jedinci, který je mladší 15 let. Pokud ale tento tzv. dětskou občanku nemá, tak je povinnen do 30 dnů od svých patnáctých narozenin požádat o vlastní občanský průkaz.

Kde se dělá rodný list

Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Co hrozí za propadlou občanku

"Jak to sleduji, dnes už mají novou občanku tři čtvrtiny lidí, kterým končila platnost té starší," dodala Holičková. Pokud budete mít propadlý občanský průkaz (vydaný do konce roku 1996), hrozí vám při policejní kontrole až desetitisícová pokuta.

Jak vyřídit občanský průkaz pro dítě

O vydání občanského průkazu pro dítě mladší 15 let je možné zažádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo v hlavním městě, a to u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Není tedy nutné řídit se místem trvalého bydliště.