Kde najdu číslo OM ČEZ?

Kde najdu číslo OM ČEZ?

Kde najdu číslo om

kde najdu číslo elektroměru OBRÁZEK 2 – Každý elektroměr má své číslo elektroměru (vlastnické číslo). Na faktuře naleznete Vaše vlastnické číslo.

Co je to číslo om

EAN kód (European Article Number) slouží k identifikaci odběrného místa pro elektřinu (OM) a nalezneme jej snadno na faktuře v místě, kde je uvedena adresa. Každému OM je přidělené jedinečné 18místné číslo, na jehož základě lze odvodit, ke které distribuční soustavě jste připojeni.
Archiv

Kde je uvedeno číslo elektroměru

Evidenční (výrobní) číslo elektroměru:

Číslo najdete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře za elektřinu (na levé straně uprostřed v části “Vyúčtování spotřeby elektřiny”). Evidenční číslo se skládá ze zkratky PRE a kódu z písmen a číslic.
ArchivPodobné

Jak zjistit číslo odběrného místa ČEZ

EAN – jedná se o identifikační číslo odběrného místa, které najdete na faktuře původního zákazníka. Stav elektroměru k datu přepisu, nejlépe vzájemně odsouhlasený (nepovinný údaj).

Co je EAN ČEZ

EAN (European Article Number) je kód elektroměru, který slouží k jednoznačné identifikaci odběrného místa elektřiny. Obsahuje 18 čísel a vzniká při registraci nového odběrného místa a končí jeho zánikem. Toto číslo vám také prozradí, který ze tří distributorů elektrické energie v ČR (ČEZ Distribuce, E.

Co znamenají čísla na elektroměru

Jak správně odečíst stav elektroměru

Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2). Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji. Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Jak zjistit číslo místa spotřeby

Každému odběrnému místu je přiděleno jeho specifické číslo, které je zapotřebí pro další upřesnění odběrného místa. Toto výrobní číslo elektroměru či plynoměru je proto rovněž nezbytné znát pro snadný a úspěšný přepis energií. Najdete ho přímo na štítku přístroje nebo na faktuře dodavatele energií.

Jak vypadá EAN kód

EAN, neboli European Article Number, může mít 8, 12, 13 nebo 14 znaků. Nejčastěji se používá EAN-13, který je tvořen prefixem (speciální kód pro dané zboží) nebo číslem země dodavatele (Česko má 859, Slovensko 858). Kód pokračuje číslem výrobce a pořadovým číslem produktu, které si výrobce volí sám.

Jak vypadá číslo elektroměru

Číslo elektroměru naleznete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”). Číslo elektroměru se skládá ze zkratky PRE a kódu obsahujícího písmena a číslice.

Co je výrobní číslo elektroměru

Výrobní číslo elektroměru je 5-9místný kód, podle kterého poznáte, jaký elektroměr je ten váš. Najdete ho přímo na vašem zařízení na štítku elektroměru nebo na každé faktuře za elektřinu (levá strana uprostřed v části “Vyúčtování spotřeby elektřiny”).

Kde najdu Vyúčtování ČEZ online

Veškeré údaje k Vašemu přeplatku z vyúčtování najdete v osobním účtu Můj ČEZ. Pokud nemáte ještě účet, zaregistrujte se zde.

Jak se přihlásit do aplikace ČEZ

Přihlášení do MŮJ ČEZ probíhá na základě zadání e-mailu a hesla, které jste si zvolili během registrace. MŮJ ČEZ je přizpůsobena pro rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů a vyšší, a podporuje následující internetové prohlížeče: Chrome. Microsoft Edge.

Jak vypada EAN kód

Na plynu je tento identifikátor nazýván EIC a obsahuje 16 znaků v podobě čísel a písmen. Začíná vždy 27ZGxxxxxxxxxxxx (např. 27ZG600Z12345678). U elektřiny se tento identifikátor nazývá EAN a obsahuje 18 číslic.

Kde najdu na faktuře EAN

Jak EAN kód zjistím Tento údaj se dozvíte snadno. Stačí se podívat na vaši fakturu nebo na Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, kde toto číslo najdete hned vedle adresy. To platí bez ohledu na dodavatele, který vám fakturu vystavuje.

Jak zjistit jaký je můj elektroměr

Jak poznám, který elektroměr patří mě OBRÁZEK 2 – Každý elektroměr má své číslo elektroměru (vlastnické číslo). Na faktuře naleznete Vlast- nické číslo Vašeho elektroměru a podle toho poznáte svůj elektroměr.

Jak zjistit číslo elektroměru ČEZ

Výrobní číslo elektroměru je uvedeno na typovém štítku pod čárovým kódem.

Kde najdu číslo měřidla elektroměru

K provedení odečtu je nezbytné znát číslo elektroměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného místa. Číslo elektroměru naleznete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”).

Jak zjistit kód EAN

Tyto údaje naleznete na Smlouvě o sdružených dodávkách zemního plynu/elektřiny nebo na faktuře. V případě, že EIC/EAN nedohledáte, pak je možné obrátit se na svého stávajícího dodavatele nebo přímo distributora, se kterým máte uzavřenou Smlouvu o dodávkách zemního plynu/elektřiny v rámci vašeho regionu (viz mapy níže).

Jak získat výrobní EAN od ČEZ

O výrobní EAN je možné požádat po úspěšném připojení elektrárny a to prostřednictvím Distribučního portálu https://dip.cezdistribuce.cz. Registraci do portálu ČEZu určitě doporučujeme – získáte tak opravdu skvělý přehled o svém odběrném místě a navíc zde můžete řešit většinu požadavků online.

Kde najdu číslo elektroměru na faktuře

Číslo elektroměru naleznete na výrobním štítku měřícího přístroje nebo na každé faktuře (strana č. 2, v části “Údaje o měřícím zařízení”). Číslo elektroměru se skládá ze zkratky PRE a kódu obsahujícího písmena a číslice např. PRE C0237788.

Jak číst data z digitálního elektroměru

Jak správně odečíst stav elektroměru

Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2). Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji. Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Kde najdu fakturu ČEZ

Všechny měsíční faktury, včetně orientační částky za právě probíhající období, najdete také v internetové samoobsluze nebo v mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE.

Jak stáhnout můj ČEZ

Jak stáhnout fakturu z aplikace ČEZ ON-LINE1) Otevřete si webové stránky ČEZ ON-LINE.2) Klikněte vpravo na tlačítko „Zaregistrovat“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „Ano“, že jste zákazníkem ČEZ.3) Zadejte svůj e-mail, zaškrtněte všechny souhlasy a přejděte na další stránku.

Jak aktivovat můj ČEZ

Pro vytvoření nové registrace je nutné vyplnit jméno, příjmení, emailovou adresu a potvrdit Podmínky užívání služby MŮJ ČEZ, Zpracování osobních údajů a Smlouvu o poskytování služby MŮJ ČEZ. Následně obdržíte potvrzovací email pro dokončení registrace. Pokračujte prosím podle instrukcí v tomto e-mailu.

Co znamenaji čísla na elektroměru

Mechanické elektroměry

Hodnotíme dle něj spotřebovanou elektřinu a následné vyúčtování. Číselníky vedle sebe – vlevo vysoký tarif (označený I.), vpravo nízký tarif (označený II.) Opisují se vždycky číslice před desetinnou čárkou. Abyste mohli nahlásit naměřené hodnoty, musíte znát výrobní číslo elektroměru.