Kam vyhazovat zářivky?

Kam vyhazovat zářivky?

Kam vyhazovat staré žárovky

Zatímco obyčejná a halogenová žárovka patří do směsného odpadu, LED žárovky a zářivky je nutné odevzdat do sběrného dvora. Kam vyhodit halogenové žárovky Halogenové žárovky nelze recyklovat, a proto je můžete vyhodit do směsného odpadu, tedy do klasické popelnice.
Archiv

Jak likvidovat žárovky

Svítidla, elektrozařízení nebo žárovky, se recyklace nedočkají, pokud je vhodíte do směsného odpadu. Jako druhotné suroviny lze díky ekologické recyklaci využít až kolem 90 % materiálů. Jde zejména o plasty, sklo, železné, neželezné i vzácné kovy. Kam vyhodit LED žárovky
Archiv

Kam vyhodit rádio

Elektrozařízení, baterie a světelné zdroje můžeme zdarma odevzdat také do prodejen, kde se tyto zařízení prodávají (elektro, hobby markety, obchodní centra, drogérie, apod.), sbírají se také v některých školách a na úřadech. Objemná zařízení (ledničky, pračky) je třeba odvézt přímo do sběrného dvora.
Archiv

Kam se zbytky z kuchyně

Zbytky jídla pak lze vyhodit:Na kompost na vaší zahradě,- do kompostéru na vaší zahradě či na balkóně (velmi oblíbené jsou i vermikompostéry, ve kterých se o rozklad organického odpadu starají žížaly).Do hnědých popelnic na bioodpad.

Kam vyhodit magnet

Malé kousky použitých neodymových magnetů mohou být přidány do běžného komunálního odpadu. Větší množství magnetů by mělo být odvezeno na sběrný dvůr technických služeb.

Kam se vyhazuje elektronika

Drobná elektrozařízení je možné vyhodit do červených, jasně označených kontejnerů. Drobné elektrospotřebiče, jako jsou dosloužilé holicí strojky, mobilní telefony, kalkulačky apod. nepatří do koše. To není potřeba dvakrát vysvětlovat.

Kam vyhodit staré diskety

Jak správně zlikvidovat magnetofonové nebo video kazety, diskety, CD či DVD Videokazety, kazety, diskety CD nebo DVD odvezte nejlépe na sběrný dvůr. V malém množství můžete vyhodit do směsného odpadu. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.

Kam se zbytky jídla

Zbytky jídla pak lze vyhodit:Na kompost na vaší zahradě,- do kompostéru na vaší zahradě či na balkóně (velmi oblíbené jsou i vermikompostéry, ve kterých se o rozklad organického odpadu starají žížaly).Do hnědých popelnic na bioodpad.

Kam vyhodit plevel ze zahrady

Co s vytrvalým plevelem

Proto bychom plevel měli kompostovat odděleně, v černých plastových pytlích a přimíchat k němu vědro nadrobno posekané trávy ze sekačky, aby se tvořil dostatek tepla. Pytel zavážeme a necháme ležet nejméně šest měsíců, v chladném období déle. Až poté jeho obsah přidáme do kompostu.

Co s odpadem ze zahrady

Někdo bioodpad kompostuje, někdo odváží do směsného odpadu, jiný pálí. Jednou z možností, jak se materiálu zbavit, je využít kontejnerů na bioodpad, které jsou rozmístěny po městě. V případě většího množství vedení města doporučuje odvoz bioodpadu přímo do sběrného dvora s kompostárnou v ulici Za Balonkou v Příbrami.

Kam se starou matraci

Matrace patří do sběrného dvora.

Jestliže se sběrný dvůr nachází v místě vašeho bydliště, můžete tam odpad bezplatně odevzdat. Některé sběrné dvory dokonce nabízejí odvoz matrací a jiného velkoobjemového odpadu. Ve sběrném dvoře se postarají o to, aby byla matrace správně zlikvidována nebo zrecyklována.

Kam se hází krabice od mléka

Kam tedy krabice od mléka správně vyhodit Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Kam vyhodit starý počítač

V praxi to znamená, že starý počítač zaneste prodejci elektroniky, který je zapojený do kolektivního systému (Asekol, Ekolamp, Elektrowin atp.) nebo navštivte sběrný dvůr ve vašem městě. Bezplatně od vás počítač převezmou.

Kam vyhodit kabely od PC

Kabely patří do červených kontejnerů na drobný elektroodpad nebo na sběrný dvůr.

Kam s obaly od kapsiček

Zatímco víčko od dětské kapsičky lze vyhodit do popelnice na plasty, obal bohužel musí skončit ve směsném odpadu. Pod plastovým povrchem se totiž skrývá hliníková vrstva. V zahraničí se již tyto obaly recyklují, v Čechách to však zatím není možné.

Kam se dává Skartovaný papír

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.

Ne, do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Kam vyhazovat zbytky masa

V žádném případě do kompostu nepatří větší množství zbytků masa nebo kostí, mohly by se od nich začít šířit choroboplodné zárodky. Takový odpad patří do směsného odpadu. Naopak na kompost patří zamaštěný papír, který už nelze recyklovat.

Jak se zbavit odpadu ze zahrady

Kompost je klasika, kompostér moderna

Nejjednodušším, nejlevnějším a nejstarším způsobem, jak nakládat s biologickým odpadem, je kompostování. Zřízení kompostu ovšem připadá v úvahu pouze v případě, že bydlíte v domě, který obklopuje větší zahrada.

Kam patří slupky od Orechu

Do kompostu můžete také vyhodit odřezky z kuchyně – například slupky z brambor nebo kořenové zeleniny, skořápky z vajec (pokud nemáte slepice, které by je snědly), skořápky z ořechů nebo kávovou sedlinu.

Kam odvézt odpad ze zahrady

3) Odpad ze zahrad a parků lze odvézt na sběrný dvůr. Nejbližší sběrný dvůr a informaci o tom, zda přijímá bioodpady, zjistíte např. na webu: http://www.sberne-dvory.cz/. 4) Bioodpady lze kompostovat na zahradě či ve vnitrobloku.

Kam vyhodit skořápky od vajec

Do kompostu můžete také vyhodit odřezky z kuchyně – například slupky z brambor nebo kořenové zeleniny, skořápky z vajec (pokud nemáte slepice, které by je snědly), skořápky z ořechů nebo kávovou sedlinu.

Kam vyhodit polštáře

Do kontejneru na textil rozhodně nepatří znečištěné či mokré oblečení, polštáře, peřiny nebo koberce. S těmi musíte zamířit na sběrný dvůr.

Jak využít staré matrace

Pokud máte matraci, ve které jsou pružiny, můžete ji využít jako oporu na kytky. Vyndejte z matrace konstrukci a zbytek můžete vyhodit. Tu pouze opřete o zeď a před ní nasadíte plazivé rostliny. Tím, že budou postupně růst a na konstrukci se hezky uchytí, celou ji zakryjí a vaše rostliny budou vypadat skvěle.

Kam s platy od vajec

Namísto do kontejneru na papír patří do směsného odpadu," upozorňuje Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství. Oboje lze také vyhodit do nádoby na bioodpady, protože plato i rulička jsou kompostovatelné nebo využitelné v bioplynové stanici.

Kam s nápojovými kartony

Nápojový karton se třídí do žlutých 1 100 l sběrných kontejnerů, nebo se dá odnést na sběrný dvůr.