Jak zateplit kamenný sokl domu?

Jak zateplit kamenný sokl domu?

Jak správně zateplit sokl domu

Optimální řešení soklu domu v praxi

Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do výšky až 1,2 v případě domu bytového a 0,6 m u domu rodinného. Extrudovaný polystyren není nasákavý, ukládá se do země (cca do 0,5 metru pod úroveň terénu, použije se nopová izolace) či do soklových lišt.

Jak hluboko zateplit sokl

Hloubka zateplení, by měla být v ideálním případě 80cm pod budoucím terénem. V případě jílového podloží je vhodné zateplení provést hlouběji. Jsou naopak místa, kde z důvodu terénu nebo okolní zástavby není možné zateplení provést tak hluboko a zateplení provádíme do maximální hloubky, kterou nám taková stavba dovolí.

Jak zateplit kamennou zeď

Jako izolace se používají desky nebo rohože z minerální vaty, které mají dobrou difúzní propustnost a dobře se osazují do roštu, včetně optimálního přisazení k izolované zdi. Použít zde polystyrén nedoporučuji. Další možností je použití speciálního fasádního systému Baumit Open S.

Jak opravit kamenný sokl domu

Ideálním řešením pro obložení soklu domu je marmolit – dekorativní omítka, která působí vzhledově jako kámen a vyrábí se z přírodního mramoru. Vlastnosti marmolitu jsou ideální pro obklad soklu.
Archiv

Proč se zatepluje sokl

U zděných konstrukcí se zdicími prvky s vysokou tepelnou vodivostí (beton, vápenopísek) je nutné samotné zdivo zateplit včetně soklu, aby nedošlo k prochládání konstrukce i na straně interiéru. Neboť v místě soklu a první vrstvy zdicích prvků s vysokou tepelnou vodivostí může vzniknout tepelný most.

Jak zateplit kamenné základy

Základové zdivo je nutno očistit, dle potřeby vyrovnat obyčejnou vápennou maltou a opatřit separační nopovou fólií, zde postačí výška nopu kolem 6 až 8 mm. Zateplení je pak provedeno přiložením deskami z XPS v tloušťce alespoň 8, lépe 10 až 12 cm. Ty je dobré ukončit cca 30 cm nad upravený terén.

Jak správně zateplit

Kontaktní zateplení fasády

Izolantem je v tomto případě minerální vata anebo pěnový polystyren. Vybraný materiál je napevno přichycen přímo na stávající fasádu. V současné době se k zateplení fasády používá mnohem více fasádní polystyren než minerální vata. Důvodem je jeho nižší cena a snazší opracovatelnost.

Jak zateplit dům z plných cihel

V případě vyšší vlhkosti a salinity lze například použít systém děrovaných EPS desek Baumit Open S se sanačním efektem, ale zase jen do určité hranice vlhkosti. Další možností je pak zateplená provětrávaná fasáda s odsazeným obkladem. Rovněž je nutno vyřešit, co s tepelným mostem v místě pískovcové podezdívky.

Čím natřít sokl domu

Odpověď: Dobrý den, pro nátěr můžete použít silikonovou (BARLET SILIKON BARVA FASÁDNÍ V4018) nebo akrylátovou (BARLET AKRYLÁT BARVA FASÁDNÍ V4013) fasádní barvu. Další možností ne natažení mozaikové omítky Barlet mozaiková omítka.

Jak izolace domu ve svahu

Odpověď: Dobrý den, pro izolaci svislé stěny, která bude vystavena hydrofyzikálnímu namáhání prosáknutou, stékající nebo tlakovou vodou je vhodná fólie Fatrafol 803. V případě, že stávající izolace je provedena v asfaltu, nedoporučuji přecházet na jiný druh izolace (PVC fólii).

Čím zateplit starší dům

Na starý dům se dobře uplatní izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny nebo ekopanely z lisované slámy. Polystyrénové desky nejsou vhodným řešením. Kontaktní zateplení se však může aplikovat pouze na dokonale vysušený a stabilizovaný objekt.

Jak izolovat Stary dům

V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Jak postupovat při zateplení domu

V tomto článku vás krok po kroku provedeme celou realizací zateplení, tak jak na sebe jednotlivé práce navazují.Příprava podkladu.Založení zateplovacího systému.Lepení fasádního polystyrenu.Zápustné kotvení izolantu talířovou hmoždinkou.Přebroušení polystyrenu a vypěnění spár izolační pěnou.

Co je potřeba k zateplení

Níže Vám přiblížíme postup zateplení fasády po jednotlivých krocích.Příprava podkladu. Podklad musí být suchý a pevný, zbavený nečistot a mastnot.Montáž zakládacího profilu.Fasádní izolace.Kotvení izolantu.Krycí stěrka.Okenní profily.Výztužná tkanina.Penetrace.

Jakou barvu na sokl

Odpověď: Pro omyvatelné nátěry soklů na stěnách se běžně používají syntetické emaily jako jsou S2013 Industrol univerzál, U2029 Industrol profi a pod.

Čím nahodit sokl

Aby byl sokl dokonale rovný a hladký, nerovný podklad napenetrujete, nahodíte SPRAVBETON TH, poté nahodíte ještě jemnější maltu ŠTUKBETON a již můžete natřít BARVOU NA BETON obarvenou BARVIČEM do libovolného odstínu.

Jak izolovat dům proti vlhkosti

V závislosti na původní vrstvě je možné vysypat podlahu štěrkem, ten přikrýt armaturou a následně jej zalít vrstvou betonu. Alternativou může být použití cementové stěrky a následně aplikovat asfaltovou izolaci. Pak už je na řadě izolace, například v podobě polystyrénu.

Jak izolovat zeď ve svahu

Důležitý je nejen kvalitní materiál, ale také správný způsob jeho aplikace. Na svislé základové zdi se má pás natavovat a přitlačovat ve směru zdola nahoru. Dodatečně se natavují okraje pásu – svislý spoj i vodorovný spoj hydroizolace. Hydroizolace se aplikuje vždy náročněji na svislé zdi základů.

Proč Nezateplovat starý dům

Patří sem také horší propustnost vodních par v porovnání se zdivem bez venkovního zateplení. Dům, jak se říká, nedýchá a častěji se uvnitř domu tvoří plísně. Příčin může být hned několik. Často se například začne zateplovat na ještě mokré obvodové zdivo, do kterého po dokončení hrubé stavby napršelo.

Jak zvolit tloušťku izolace

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Co je potřeba na zateplení fasády

1., Podklad pro zateplování je třeba řádně očistit, zbavit mastnot, výkvětů a puchýřů. Podklad pro vnější fasádní zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou.

Jak vysoký sokl u domu

V zásadě by měla být tepelná izolace soklu domu provedena cirka 80 cm pod úroveň upraveného terénu. Její tloušťka bývá zhruba o 2 až 3 centimetry menší, než je tloušťka horního zateplení, čili zateplení obvodového zdiva. Nikdy by však neměla být menší jak 10 cm.

Jak izolovat kamenné základy

V ideálním případě by bylo nejlepší provést vodorovnou hydroizolaci zdiva nad úrovní zeminy a zdivo z venkovní strany zateplit, a to i sokl pod úroveň zeminy. Dále byste měl pod úrovní zeminy provést svislou hydroizolaci zdiva a to nejlépe i zevnitř, což následně znamená i nějaké obložení spodku toho zdiva.

Jak izolovat vlhkou zeď

Mezi nejčastější metody patří mechanické odstranění vlhké omítky, prořezání spár a aplikace injektážní malty nebo krému do vyvrtaných otvorů. Injektáží vyplníte póry zdiva a zvýšíte tak jeho vodoodpudivost. Pro sanaci vlhkého zdiva se vám bude hodit sanační jádrová omítková směs.

Jak izolovat kamenné zdivo

Výborné řešení na zateplení kamenného zdiva je použít paropropustnou tepelněizolační omítku v kombinaci s ochranným nátěrem, který dokáže celý dům chránit zvenku před vodou (nepropustí vodu ani vlhkost do zdiva), ale zároveň je paropropustný a z vnitřní strany dokáže ze zdiva vytáhnout přebytečnou vlhkost.