Jak zaběhnout novou motorovou pilu?

Jak zaběhnout novou motorovou pilu?

Jak uložit motorovou pilu

Skladujte v suchu

Místo pro uložení Vaší motorové pily by mělo být suché. Zajistěte, aby bylo toto místo dobře větrané a současně chráněné před povětrnostními vlivy. Uložení venku nedoporučujeme.

Jak utáhnout řetěz na motorové pile

Napínací šroub zpravidla nalezneme na přední straně na těla pily vedle řetězové lišty. Jeho otáčením seřídíme napnutí řetězu a lištu opět pevně dotáhneme. Řetězem můžeme opatrně otočit, abychom se ujistili, že správně sedí v zubech řetězky a nedojde k jeho uvolnění. Po každém řezání bychom pak měli pilu řádně vyčistit.

Jak správně nabrousit řetěz na motorovou pilu

Ostření probíhá pod úhlem 30° k liště a ve vodorovné poloze pilníku. Tahem pilníku z vnitřní strany řetězu ke špičce ubrušejeme zub řetězu. Je potřeba začít od nejhoršího zubu řetězu. Brousíme zub, až se ztratí lesklá ztupená ploška břitu.

Proč teče olej z motorové pily

Má zkosení a na jedné straně břit, který při tlačení oleje dotěsňuje komoru čerpadla. Pokud je nasazena opačně, tak sice olej tlačí, ale zároveň propouští do prostoru kolem čerpadla. Je to klasická závada (nebo spíše vlastnost) čínských pil.

Jak lehce nastartovat motorovou pilu

Levou rukou uchopíme horní rukojeť, pravou startovací šnůru. Prudkým, ale rovnoměrným, pohybem zatáhneme několikrát za startovací šňůru do doby, než pila nastartuje. Jakmile pila naskočí, ihned zamáčkneme sytič.

Jak silnou motorovou pilu

Pakliže jsou vaše nároky vyšší, rozhlížejte se po pilách s motorem o výkonu kolem 3 kW. S tímto výkonem už lze řezat i silné tvrdé dřevo a pilu lze zatěžovat vícekrát. K pilám s vyšším výkonem, a to kolem 4 kW se spíše jen tak nedostanete, jedná se o pily určené pro lesnictví a těžbu.

Jak správně napnout řetěz na motorce

Napnutí řetězu

Průhyb měříme na spodní části řetězu, zhruba uprostřed mezi oběmi řetězovými koly. Napínání se provádí pomocí napínacích šroubů, které jsou na konci kyvné vidlice. Obecně lze říci, že správně napnutý řetěz má prověšení mezi 2,5 až 3,5 cm, vždy je však třeba řídit se doporučením výrobce.

Jak poznat Zadrenou pilu

Jak poznám správné seřízení pily Pokud je pila správně seřízena, startuje bez obtíží. Při volnoběhu nezhasíná, řetěz se neotáčí. Jestliže stisknete plyn, u zahřátého motoru je reakce takřka okamžitá.

Jak často brousit řetěz na pilu

Pokud používáte řetězovou pilu po většinu dne, je vhodné řetěz ostřit po každém doplnění paliva. Je snazší ostřit řetěz trochu a častěji než s tím vyčkávat delší dobu. Tak získáte větší přesnost a budete při práci efektivnější.

Kde nechat nabrousit řetěz na pilu

Pokud neumíme nabrousit řetěz, je lépe nechat tuto práci odborníkům v nejbližší prodejně nebo servisu. Broušení se provádí zpravidla do druhého dne, není proto problém zastavit se jeden den cestou z práce servisu a řetěz předat a další den cestou z práce řetěz vyzvednout.

Jak správně nastartovat motorovou pilu

Startování studeného motoru

Startování pily mezi vašima nohama: Zadní rukojeť pily umístěte mezi stehna nad koleny. Přední rukojeť držte pevně vaší levou rukou. Tahejte za rukojeť startovací šňůry vaší pravou rukou. Opakujte pokusy, dokud motor nenaskočí, ale ihned zhasne.

Jak obsluhovat motorovou pilu

Motorovou pilu smí obsluhovat jen jedna osoba – v pracovním prostoru netrpět žádné další osoby – toto platí i pro fázi startování. Před nastartováním zablokovat řetězovou brzdu – jinak hrozí nebezpečí poranění běžícím řetězem! Motorovou pilu nikdy nestartovat z ruky. Startovat ji podle popisu v návodu k obsluze.

Proč motorová pila řeže do oblouku

Zdravím, dobrý servis Vám lištu opraví (zbrousí a vyúhluje) bude zase řezat jako nová, rozšířená drážka vlivem opotřebení nemá na rovinu řezu žádný vliv. Důvod poškození lišty je většinou způsoben řezáním tupým řetězem a tím pádem větším tlakem do řezu. Olejový film se přetrhne a řetěz běží kov na kov.

Jak správně řezat na cirkulárce

Při práci na cirkulárce doporučujeme z hlediska BOZP používat krátkou vyztuženou zástěru, která slouží k ochraně břišní části trupu. Pokud provádíte podélný řez, používejte vodicí pravítko nebo vodítko s rovnou hranou. Díky tomu totiž zpřesníte řez a snížíte riziko nebezpečí zaseknutí nebo uváznutí pilového kotouče.

Jak často mazat řetěz na motorce

Výrobci uvádí, že při optimálním počasí se řetěz maže jednou za cca 500km, a kompletní čištění a mazání cca po 1500km. Když jedeš za deště, je vždycky potřeba nechat řetěz oschnout a poté vyčistit a namazat.

Jak často měnit řetěz na motorce

Velmi hrubě lze říct, že výdrž řetězu kolem 30 tis. km na silniční motorce a kolem 20 tis.

Jak se pozná tupý řetěz

Jak poznat tupý pilový řetěz Správně nabroušený řetěz přiložený k polenu s lištou ve svislém směru, se sám do dřeva zařezává a není třeba tlačit na pilu, a piliny tvoří špony – obdélníčky šířky zubu a délky 5 a více milimetrů.

Jak nabrousit pilku

Nejlepšího výsledku dosáhnete rozváděcími kleštěmi. Nejprve se rozvede každý druhý zub do konce listu, pak jej otočíte a stejným způsobem rozvedete druhou stranu. K ostření se používá rovnostranný trojhranný pilník, jehož hrany jsou lehce zaoblené. Veďte jej v mezeře mezi zuby přesně vodorovně a v pravém úhlu k listu.

Jaký pilník na broušení řetězu

Kulatý pilník pr. 5mm je určen na broušení…

Jak namotat pružinu startování motorová pila

Máte li zafixovaný konec pružiny do drážky, můžete ji začít namotávat a to vždy v proti směru hodinových ručiček.Pružina by měla kopírovat okraje cívky.Následně namotejte celou délku pružiny.Po zasunutí cívky do krytu startéru s cívkou nikdy neotáčejte ve směru hodinových ručiček.

Jak často brousit řetěz

Pokud používáte řetězovou pilu po většinu dne, je vhodné řetěz ostřit po každém doplnění paliva. Je snazší ostřit řetěz trochu a častěji než s tím vyčkávat delší dobu. Tak získáte větší přesnost a budete při práci efektivnější.

Jak nabrousit okružní pilu

Jak správně nabrousit pilový kotouč

Kotouč nevyjímáme ze stroje a brousíme ho přímo na hřídeli. Pilu zaklínujte pomocí dvou dřevěných klínků tak, aby se neprotáčela a nechvěla se. První zub si označte a postupně naostřete všechny zuby kotoučové pily. Vždy ostřete stejným počtem tahů.

Jak udělat Sikmy řez

Nejlevnější řešení pro šikmé řezání pod přesným úhlem je jednoduchá pokosnice. Vyrábí se většinou ze dřeva nebo z plastu a v bočnicích má štěrbiny umožňující řezání pod úhlem 45° nebo 90°. Existují také pokosnice s více štěrbinami, a tedy větším výběrem řezacích úhlů.

Jak nejlépe vyčistit řetěz

Asi nejjednodušší a nejčistší metodou, jak si vyčistit řetěz nasazený na kole, je použít pračku řetězu. Je to malý nástroj, který se připevní k řetězu. Je opatřen nádržkou, kterou naplníte vybraným čisticím prostředkem. Když šlapete pedálem dozadu, řetěz prochází otáčejícími se kartáčky v čističi.

Jak brousit Omezovaky

Broušení omezovacích zubů

Obecně ale platí, že pro hobby uživatele postačí zbroušení omezovacích zubů na „soft". Při broušení umístěte měrku na řetěz a přidržte ji jednou rukou. Druhou rukou uchopte plochý pilník a pilujte přečnívající omezovací zub, dokud se pilník nedotkne měrky.