Jak vytvořit obsah v dokumentu?

Jak vytvořit obsah v dokumentu?

Jak vytvořit obsah

Na kartě REFERENCE klikneme na ikonu Obsah a vybereme si jeden ze tří přednastavených šablon pro vytvoření obsahu. Můžeme zvolit i položku Vlastní obsah, kdy si můžeme vše nastavit sami. Pokud chceme v obsahu například jen hlavní kapitoly, změníme hodnotu u položky Zobrazit úrovně na 1.

Jak naformátovat obsah

Formátování textu v obsahu

Přejděte na Reference > Obsah > Vlastní obsah. Zvolte možnost Změnit.
Archiv

Jak udělat automaticky obsah ve Wordu

V horním menu Wordu na kartě Rozložení stránky lze nalézt další malé tlačítko na vkládání konců. Doporučuji vybrat Konec oddílu s pokračováním na další stránce. Tím se nám vytvoří na začátku dokumentu nová prázdná stránka, do které následně vygenerujeme obsah.
ArchivPodobné

Jak udělat tečky v obsahu

Jak udělat tečky v obsahuVyberte Rozložení nebo Rozložení stránky.Vyberte ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec. a pak vyberte Tabulátory.Přidejte nebo vyberte zastavte tabulátor a pak v části Leader (Odkazový znak) vyberte možnost Leader (Odkazový znak), který chcete zobrazit.

Jak vytvořit obsah v bakalářské práci

Obsah práce by měl obsahovat nadpisy vybraných úrovní kapitol včetně případného číslování kapitol a číslo stránky, na které kapitola začíná. Relativně jednoduché by bylo zkopírovat všechny nadpisy po dokončení práce, přidat čísla stránek se správným tabulátorem.

Jak Aktualizovat obsah ve Wordu

V dokumentu, který máte otevřený, klikněte pravým tlačítkem myši na pole, například obsah, číslo stránky nebo křížový odkaz, a klikněte na Aktualizovat pole. Poznámky: Pokud aktualizujete obsah, vyberte v dialogovém okně Aktualizovat obsah, jestli chcete aktualizovat jenom čísla stránek, nebo celou tabulku.

Jak udělat obsah v bakalářské práci

Obsah práce by měl obsahovat nadpisy vybraných úrovní kapitol včetně případného číslování kapitol a číslo stránky, na které kapitola začíná. Relativně jednoduché by bylo zkopírovat všechny nadpisy po dokončení práce, přidat čísla stránek se správným tabulátorem.

Jak číslovat obsah

Číslování nadpisůOtevřete dokument, který používá předdefinové styly nadpisů, a vyberte první nadpis 1.Na kartě Domů ve skupině Odstavec vyberte Víceúrovňový seznam.V části Knihovna seznamů vyberte styl číslování, který chcete použít.

Jak ručně vytvořit obsah ve Wordu

Vytvoření obsahu

Word pomocí nadpisů v dokumentu vytváří automatický obsah, který se může aktualizovat, když změníte text nadpisu, jeho posloupnost nebo úroveň. Kliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu). Klikněte na Odkazy > Obsah a potom v seznamu vyberte styl Automatický obsah.

Jak dát úvod do obsahu

Nejprve použijte na text, který chcete zahrnout do obsahu, styly nadpisů, třeba Nadpis 1 a Nadpis 2.Kliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu).Klikněte na REFERENCE > Obsah a pak z galerie stylů vyberte položku Automatická tabulka.

Jak vytvořit obsah obrázků ve Wordu

Obrázky, obrázky nebo tabulky můžete v dokumentu Word vytvořit tabulku obrázků, podobně jako obsah. Nejdřív přidejte titulky k obrázkům a potom použijte příkaz Vložit tabulku obrázků na kartě Reference. Word pak vyhledá v dokumentu titulky a automaticky přidá seznam obrázků seřazený podle čísla stránky.

Jak má vypadat obsah bakalářské práce

Každá odborná bakalářská práce by měla obsahovat titulní list s názvem ústavu, fakulty a katedry, tématem, autorem práce, vedoucím a rokem odevzdání. Následuje čestné prohlášení, poděkování a abstrakt v českém a anglickém jazyce. Po abstraktu následuje obsah, úvod, teoretická a praktická část a závěr.

Co je obsahem bakalářské práce

Bakalářská práce musí závazně obsahovat následující části: titulní list, čestné prohlášení, obsah, anotaci, úvod, vlastní text, závěr, seznam použité literatury a přílohy.

Jak zarovnat čísla stránek v obsahu

Pravým tabelátorem: Při psaní obsahu klikněte za každým názvem kapitoly bez mezery 1x na tabelátor, napište číslo stránky a opět bez mezery zalomte řádek (Shift + Enter). Po dopsání odstavce (celého obsahu) odstavec označte ("trojklik") a nastavte pravý tabelátor tam, kam se mají čísla stránek zarovnat.

Jak se dělá Rejstřík ve Wordu

Vytvoření rejstříku

Na kartě Odkazy klikněte ve skupině Rejstřík na tlačítko Vložit rejstřík. V dialogovém okně Rejstřík můžete vybrat formát pro textové položky, čísla stránek, tabulátory a vodicí znaky. Celkový vzhled rejstříku můžete změnit tak, že z rozevíracího seznamu Formáty vyberete položku, která vám vyhovuje.

Jak ve Wordu citovat obrázky

Citace je uvedení zdroje (autor, rok, dílo a podobně, případně licence). Buď to uvedeš přímo pod obrázek, nebo dáš pod obrázek do hranatých závorek číslo a odcituješ vše na jednou v referencích na konci práce. Word na to má funkci jménem Bibliografie (nebo Prameny).

Co má obsahovat uvod

Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.

Jak propojit obsah s textem

Vytvoření obsahu

Word pomocí nadpisů v dokumentu vytváří automatický obsah, který se může aktualizovat, když změníte text nadpisu, jeho posloupnost nebo úroveň. Kliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu). Klikněte na Odkazy > Obsah a potom v seznamu vyberte styl Automatický obsah.

Co to je rejstřík

Rejstříky jsou jedním ze základních nástrojů užívaných k organizaci a vyhledávání informací. Jde o typ sekundárního dokumentu, jenž obsluhuje odkazy na umístění daného pojmu v dokumentu. Typickou vlastností rejstříku je uvedení lokačních údajů u každé lexikální jednotky.

Jak vytvořit citace ve Wordu

Umístěte kurzor na konec textu, který chcete citovat. Přejděte na Odkazy >Vložit citacia zvolte zdroj, který citujete. Pokud chcete přidat podrobnosti, třeba čísla stránek, pokud citujete knihu, vyberte Možnosticitace a pak Upravit citaci.

Jak správně citovat zdroje

Odkaz v textu

Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok.

Jak má vypadat úvod

Princip úvodu je stanovit si cíl seminární práce

Důležité je cíl jasně vymezit a také uvést, z jakého důvodu jsme si zvolili právě tuto problematiku a v jakém kontextu se jí budeme zabývat. Je potřeba, aby byl cíl stanoven co nejpřesněji, měl konkrétní podobu a byl snadno pochopitelný. Na obecné fráze zde není prostor.

Jak by měl vypadat úvod

Úvod a jeho obsah

– Seznámíte čtenáře s tím, jaké jsou cíle Vaší bakalářské/diplomové práce, uvedete výzkumné otázky, případně jaké hypotézy se budete snažit potvrdit, a uvedete metody, které budete používat. – Nedílnou součástí úvodu je také popis Vaší motivace čili důvod, proč jste si vybrali zrovna toto téma.

Jaké jsou veřejně rejstříky

Veřejné rejstříky

(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Co je veřejný registr

Veřejný rejstřík je jakýkoliv veřejně přístupný rejstřík (registr) osob nebo rejstřík veřejnoprávního charakteru, zejména veřejné evidence, rejstříky a seznamy informačních systémů veřejné správy. Taková evidence je ze zákona vedena na určené adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).