Jak vyléčit úpal?

Jak vyléčit úpal?

Jak se rychle zbavit úpalu

Přikládejte chladné obklady na hlavu a zátylek, můžete i na tělo, např. na třísla a podpaží. Pomůže také vlažná sprcha nebo omývání houbou. Doplňte tekutiny – nápoje podávejte vlažné, nikoliv ledové, po doušcích. Vhodnější než voda jsou iontové nápoje, minerální voda nebo lehce oslazený studený čaj.
Archiv

Co dělat když mám úpal

První pomoc

Jak v případě úpalu, tak v případě úžehu je nejdůležitější postiženého ochladit. V případě úžehu je nutné postiženého dostat ze slunce, ochlazovat hlavu studenými obklady a podávat dostatečné množství tekutin. V případě vážného stavu pacienta je třeba přivolat lékařskou pomoc.
Archiv

Jak poznat že máte úpal

Projevuje se nevolností, pocitem na zvracení, bolestí hlavy, zrychleným tepem a zvýšeným krevním tlakem, křečemi, celkovou malátností, únavou a zvýšenou teplotou. V extrémních případech horečka překročí i 40 °C, hrozí mdloby a rozvoj šoku a otoku mozku!
Archiv

Jak vypada úpal

Pokud pacienti uvádí pobyt v horkém, vlhkém, nevětraném prostředí a nedostatečný nebo minimální příjem tekutin, jedná se nejspíše o úpal. Mezi manifestní projevy tohoto onemocnění patří zmatenost, závratě, bolest hlavy, zvracení, nevolnost, pocení, přičemž tělesná teplota nemusí být vždy zvýšena.
Archiv

Jak dlouho trvá úpal

Jak dlouho trvá úpal a úžeh

Při úpalu by měla teplota klesnout pod 37 °C během půlhodiny, odeznít by mělo také zvracení či mdloby. Únava však může přetrvávat i několik dnů. Termoregulační procesy těla se při úžehu obnovují celkově 2–3 dny. Čtyřicetistupňová horečka by však měla odeznít do 12, maximálně do 24 hodin.

Co se děje při úpalu

Vše začíná zvýšeným pocením, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, zrychleným dýcháním a zrychleným tepem," říká lékař. U úžehu je patrné zarudnutí či spálení kůže vlivem působení slunečních paprsků. Postupně se zvyšuje tělesná teplota až nad 40 stupňů a dojít může ke ztrátě vědomí, křečím a celkovému šoku.

Co na úpal nebo úžeh

Příčiny, příznaky a první pomoc

Úpal Úžeh
Težší příznaky zmatenost šokový stav zrychlené dýchání křeče ztráta vědomí ztuhnutí šíje
První pomoc Ochlazení v podobě obkladů Studená sprcha Chladné místo ve stínu Čerstvý vzduch Dostatečné množství tekutin Poloha vleže s nohama nahoru Dostatečné množství tekutin

Jak poznat úpal nebo úžeh

Základní rozdíl mezi úpalem a úžehem

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že úžeh vzniká v přímém důsledku působení slunce, kdežto úpal se sluncem souviset nemusí. Úpal můžete dostat, i když ležíte ve stínu, zato úžeh si uženete jedině na slunci.

Co je úpal a úžeh

Základní rozdíl mezi úpalem a úžehem

V obou případech dochází k přehřátí organismu. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že úžeh vzniká v přímém důsledku působení slunce, kdežto úpal se sluncem souviset nemusí. Úpal můžete dostat, i když ležíte ve stínu, zato úžeh si uženete jedině na slunci.

Co dělat při přehřátí organismu

U všech typů přehřátí organismu postiženého okamžitě přemístěte do stínu nebo do chladné a dobře větrané místnosti. Uvolněte mu oděv, aby mohl lépe dýchat, a uložte ho do pozice s podloženými nebo zvednutými dolními končetinami. Při úžehu mu spíše podložte hlavu.