Jak stáhnout Hello Emma?

Jak stáhnout Hello Emma?

Jak nainstalovat Hello Emma

Stačí přejít do aplikace Zkratky, kde najděte zkratku Hello Emma a klepněte dvakrát po sobě vpravo nahoře na tři tečky, a poté na možnost Přidat na plochu. Čtvrtou a poslední možností je otevření aplikace Zkratky, kde ručně zapněte zkratku Hello Emma.
Archiv

Jak udělat aby Siri mluvila česky

Chcete-li změnit jazyk, který Siri používá, přejděte do Nastavení > Obecné. V části Siri zvolte Jazyk a vyberte požadovaný jazyk.

Kdy bude Siri v češtině

S platností od 6. 7. 2022 Apple hledá zaměstnance na pozici AI/ML – Annotation Analyst, Czech Language: Z textu inzerátu jasně vyplývá, že se na této pozici bude pracovník zabývat odezvou Siri na český hlasový vstup.

Co všechno umí Siri

7 věcí, které umí Siri, a vy jste o nich možná neměli nejmenšíPřiřazení rodinného vztahu. V případě, že Siri zadáte příkaz, aby někomu zavolala, tak musíte vyslovit jméno kontaktu, kterému má zavolat.Matematické výpočty.Diskrétní Siri.Hledání v různých vyhledávačích.Správné nastavení výslovnosti jmen.Hod kostkou.

Jak si nastavit Siri

Siri můžete nastavit tak, aby reagovala buď na váš hlas nebo na stisknutí tlačítka. Můžete také zvolit jazyk, ve kterém Siri reaguje. Přejděte do Nastavení > „Siri a hledání“ a potom proveďte kterékoli z následujících změn: Vypnutí reakce Siri na hlasovou výzvu „Hey Siri“: Vypněte volbu „Čekat na vyslovení ‚Hey Siri'“.

Jak mluvit se Siri

Řekněte „Hey Siri“ a pak položte otázku nebo zadejte požadavek. Řekněte například: „Hey Siri, what's the weather for today

Jak nastavit aby Iphone mluvil

Přejděte do Nastavení > Siri a hledání > Oznámení hovorů a pak vyberte některou volbu. Když vám někdo zavolá, Siri rozpozná volajícího a zeptá se, jestli chcete hovor přijmout. Pokud ano, řekněte „yes“; v opačném případě řekněte „no“.

Jak mluvit se šíří

Řekněte „Hey Siri“ a pak položte otázku nebo zadejte požadavek. Řekněte například: „Hey Siri, what's the weather for today

Jak probudit Siri

Aktivace Siri tlačítkem

Proveďte některou z následujících akcí: Na iPhonech s Face ID: Podržte postranní tlačítko. Na iPhonech s tlačítkem plochy: Podržte tlačítko plochy. EarPody: Podržte prostřední tlačítko nebo tlačítko volání.

Jak se zeptat Siri

Řekněte „Hey Siri“, pak se můžete Siri zeptat například takto: „Kdo zpívá tuto píseň

Jak přijmout hovor přes Siri

Oznamování hovorů, zpráv a dalších aktivit na iPhonu pomocí SiriPřejděte do Nastavení > Siri a hledání > Oznámení hovorů a pak vyberte některou volbu.Když vám někdo zavolá, Siri rozpozná volajícího a zeptá se, jestli chcete hovor přijmout. Pokud ano, řekněte „yes“; v opačném případě řekněte „no“.

Co to znamená Siri

Siri je virtuální asistent. Je součástí operačních systémů iOS, watchOS, macOS, iPadOS a tvOS společnosti Apple Inc. Asistent používá hlasové dotazy a uživatelské rozhraní pro zodpovězení na otázky. Tento software se přizpůsobuje uživatelským jazykům, vyhledáváním a preferencím.

Jak zapnout zvuk na iPhone bez tlačítka

Řešení se nazývá AssistiveTouch.

Zapnout se dá takto: Nastavení – Obecné – Zpřístupnění – AssistiveTouch. Na displeji se Vám posléze objeví šedo-černá ikona (která nejde vyfotit screenshotem), která nahrazuje fyzická tlačítka ovládání hlasitosti, Home Button a zapnutí a vypnutí zvuku a další.

Co rict aby Siri zpivala

Siri umí i zpívat

Stačí použít následující frázi: „Hey Siri, I see a little silhouetto of a man. “ Siri poté začne Bohemian Rhapsody zpívat.

Na co se nikdy neptat Siri

S dotazy ohledně přípravy drog, správného naporcování lidského těla nebo výroby výbušnin se tedy na Siri raději neobracejte.

Proč se jmenuje Siri Siri

Též svoje dítko jsem chtěl pojmenovat Siri, a jméno bylo volné. Také společnosti a všichni ostatní potřebovali jednoduché jméno, které by si dokázali zapamatovat.” Z norštiny lze označení Siri volně přeložit jako “krásný vítězný poradce”, tedy jako něco, o co se Siri přinejmenším snaží.

Jak přijmout hovor na iPhone

Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Spánek/probuzení. Stiskněte prostřední tlačítko na náhlavní soupravě a podržte je po dobu dvou sekund. Dvě tlumená pípnutí potvrdí odmítnutí volání. Klepněte na Odmítnout (byl‑li iPhone před začátkem zvonění zapnutý).

Jak nastavit Siri na volání

Přejděte do Nastavení > Siri a hledání > Oznámení hovorů a pak vyberte některou volbu. Když vám někdo zavolá, Siri rozpozná volajícího a zeptá se, jestli chcete hovor přijmout. Pokud ano, řekněte „yes“; v opačném případě řekněte „no“.

Jak se zapíná Siri

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonu sluchátek ovládat zařízení iPhone. Zapněte Siri. V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] – [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

Co je to AssistiveTouch

Pomocí funkce AssistiveTouch můžete nastavit hlasitost, zamknout obrazovku, používat gesta pro více prstů, restartovat zařízení nebo nahradit stisknutí tlačítek pouhým klepnutím.

Co je to haptika na iPhone

Zvuky, kterými iPhone upozorňuje na příchozí hovory, textové zprávy, vzkazy, e‑maily, připomínky a další události, můžete změnit v Nastavení . Když na podporovaných modelech provedete určité akce (například podržíte ikonu Fotoaparát na ploše), ucítíte klepnutí neboli haptickou odezvu.

Proč se jmenuje šíří šíří

Též svoje dítko jsem chtěl pojmenovat Siri, a jméno bylo volné. Také společnosti a všichni ostatní potřebovali jednoduché jméno, které by si dokázali zapamatovat.” Z norštiny lze označení Siri volně přeložit jako “krásný vítězný poradce”, tedy jako něco, o co se Siri přinejmenším snaží.

Kdo to je Siri

Siri je virtuální asistent. Je součástí operačních systémů iOS, watchOS, macOS, iPadOS a tvOS společnosti Apple Inc. Asistent používá hlasové dotazy a uživatelské rozhraní pro zodpovězení na otázky. Tento software se přizpůsobuje uživatelským jazykům, vyhledáváním a preferencím.

Jak přijmout hovor

Když vám někdo volá, na obrazovce se zobrazí číslo volajícího, jméno kontaktu nebo ID volajícího. Když Google ověří telefonní číslo, nad jménem nebo číslem volajícího se zobrazí zpráva Ověřeno. Pokud hovor chcete přijmout, na zamčeném telefonu přetáhněte bílé kolečko do horní části obrazovky nebo klepněte na Přijmout.

Proč nejde Siri

Zkontrolujte, jestli je zapnutá funkce „Hey Siri“

Přejděte do Nastavení. Klepněte na Siri a hledání. Přesvědčte se, jestli máte zapnutá následující nastavení: Čekat na vyslovení „Hey Siri“