Jak se slaví Mikuláš v Polsku?

Jak se slaví Mikuláš v Polsku?

Jak se slaví Mikuláš v Itálii

Na jihu Itálie tento den zajímá neprovdané dívky

Na jihu země už tuto tradici ale neslaví. Mají tam ale rituál Rito delle nubili, při kterém se neprovdané dívky dostaví brzy ráno na Mikuláše do kostela, kde se sedmkrát otočí kolem sloupu. To jim prý do roka přinese ženicha.
Archiv

Jak se slaví Mikuláš ve Francii

Dávají velké čokoládové figurky Mikuláše za okno a nějaký čas je tam nechávají. A tak mohou kolemjdoucí hodnotit, kdo dostal největšího, nejhezčího nebo nejvíc nóbl mikuláše. Na severovýchodě Francie se o svatém Mikuláši traduje legenda. V jednom malém městě žil řezník, který unášel a zabíjel děti.
Archiv

Jak se slaví Mikuláš v Rusku

Některé země však svátek svatého Mikuláše neslaví, například Rusko.
Archiv

V jakých zemích se slaví Mikuláš

V některých zemích se Mikuláš slaví jen ve vybraných regionech, jako je Francie. Nebo dokonce vůbec, jako například v Rusku. Ve Velké Británii se Mikuláš stal základem pro postavu Father Christmas a v USA pro slavného Santa Clause.
Archiv

Jak slavíme Mikuláše

Anděl může přicházet s košíkem, ve kterém nese dětem nadílku, nebo se zvonečkem, kterým svůj příchod ohlašuje. Někdy může také nést knihu hříchů, kterou Mikulášovi podává ke čtení. Čert může mít s sebou pytel, nebo řetěz, aby byl slyšet už z dálky. Ne vždy byla tradice stejná.

Jak se slaví Mikuláš

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při mikulášské nadílce Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Mikulášská družina obchází domácnosti s dětmi 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše.

Jak se slaví Mikuláš v Německu

V Německu staví děti před dveře v předvečer 5. prosince své vyčištěné vysoké boty a čekají, zda ráno budou plné sladkostí, mandarinek, oříšků a dalších drobných dárků. Pokud děti nebyly celý rok úplně vzorné,může se stát, že se v jejich botách ocitne i jeden či více kousků dřeva či uhlí.

Jak se slaví v Rakousku Mikuláš

Rakousko. V Rakousku chodí společně s Mikulášem anděl. Stejně jako v Čechách s sebou nosí velkou knihu, kam si zaznamenává neřesti dětí. Někdy chodí společně také za doprovodu Guatseltrager, který nosí v koši dobroty.

Proč čerti chodí 5. prosince

Praha: Albra, 2010. To, že Mikuláš chodí v předvečer svého svátku a ne v den svého svátku, je odvozeno od skutečnosti, že pro naše předky byl počátkem dne západ slunce dne předchozího. Proto se mikulášská obchůzka a nadílka koná již 5.12., i když svátek sv. Mikuláše připadá až na 6.12.

Proč chodí čerti

Když Bůh chtěl povolat Mikuláše k sobě, světec Pána prosil, aby pro něj poslal své anděly. A tak se stalo! Mikulášská trojce nám tedy může připomínat, jak to ve světě chodí: Dobro a zlo kráčejí spolu. Vedle dobra a štědrosti (Mikuláš), jdou vedle sebe zlo a strach (čert) a dobro (anděl).

Co znamená jméno Mikuláš

Pochází ze starořeckého jména Νικόλαος Nikoláos, ze slov νίκη niké, „vítězství“ a λαός láos, „lid“, a překládá se jako „vítězství lidu“ nebo „vítěz mezi lidmi“.

Co říkají čerti

Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čerti přišli s ním zjistit, jestli nezlobím. Čerte, čerte, čertíku, říkají ti Bertíku, růžky malé máš, ocas dlouhý a bubláš. Až zaboucháš na dveře, hned ti rádi otevřem, protože jsi hodný čertík, říkáme ti všichni Bertík.

Co říká čert

Mikuláš dnes přišel k nám. Anděl a čerti přišli s ním zjistit, jestli nezlobím. Čerte, čerte, čertíku, říkají ti Bertíku, růžky malé máš, ocas dlouhý a bubláš.

Jak se říká Mikulášovi

Domáckými podobami jména jsou Mikulášek, Miki, Mikeš, Mikulka, Mikuška, Mikuš, Miška aj.

Kdy má svátek Mikuláš

V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince).

Jak mluví Mikuláš

Dětem Mikuláš řekne, že sice občas zlobí, ale většinou jsou hodné a tak že pro ně má dárek. Musí mu ale zazpívat písničku (někdy i více písniček). Pak se obrátí na rodiče a zeptá se, zda byli hodní. Pak musí rodiče také něco zazpívat.

Jak říkat Mikuláš

Domáckými podobami jména jsou Mikulášek, Miki, Mikeš, Mikulka, Mikuška, Mikuš, Miška aj.

Co to znamená Nikolas

Mikuláš (také Mikoláš, Nikolas, Nicolas aj.) je mužské křestní jméno. Pochází ze starořeckého jména Νικόλαος Nikoláos, ze slov νίκη niké, „vítězství“ a λαός láos, „lid“, a překládá se jako „vítězství lidu“ nebo „vítěz mezi lidmi“. Další forma jména stejného původu a významu je Nikola.

Co je to míchal

Mužské křestní jméno Michal má hebrejský původ. V Bibli se jménem Micha´el nazýval jeden z apoštolů. Jméno se vykládá jako "ten, který je jako Bůh", "podobný Bohu". Michal je zkráceninou jména Michael.

Jak říkat Nicolasovi

Příbuzní mají – říkají mu Niky, Nikolásku, Nikouši, Nikulko…

Jak říkat Michaelovi

Domácky se jméno užívá jako Míša, Miška, Mišan, Mišánek, Mišák, Míki, Majki, Michálek aj. Jméno je oblíbené nejenom u nás, ale po celém světě. Užívá se i na Slovensku. Angličtina jméno zná jako Michael, Mitchell, také Mike, Mick, Micky apod., němčina pak jako Michael, Michel nebo Mischa.

Jak rikate Michalovi

Domácí podoby: Míša, Míšánek, Miška, Michálek, Mišák, Miki.

Jak říkat Nikol

Domácky se jméno užívá jako Niki, Nikolka, Nikča, Nikuška, Kola nebo Nikita.

Co znamená jméno Tereza

Tereza (ve starší verzi také Terezie) je ženské křestní jméno řeckého původu a nejasného významu. Základ slova pochází z řečtiny (téresis) a je tedy vykládán jako záštita, ochrana. Dalším možným významem jména Tereza může být odvozením z řeckého θερίζω (therízō) „sklízet nebo sklizeň“, nebo z θέρος (theros) „léto“.

Jak se dá říkat Karolíně

Domáckými podobami jména jsou Kája, Karlička, Karlinka, Karolínka, Karolka, Karlunka, Karluška, také Lina či Linka. Jméno Karolína užívá slovenština.