Jak resetovat pračku Electrolux?

Jak resetovat pračku Electrolux?

Jak restartovat pračku Electrolux

Moje vyzkoušená praxe resetu pračky je: současné zmáčknutí tlačítka ždímání + tlačítka aquaplus + tlačítka odložený start.
Archiv

Co dělat když nejde otevřít pračka Electrolux

Řešení:Od konce programu uplynul příliš krátký čas. Dveře je možné otevřít asi po 5 minutách od ukončení pracího cyklu (jakmile zámek dveří vychladne).Zkontrolujte, zda je ve spotřebiči voda.Proveďte nouzové otevření dveříResetujte spotřebič.Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Archiv

Proč pračka nevypouští vodu

Když pračka nevypouští vodu, zkontrolujte nejdříve, zda není ucpaný odtokový filtr pračky. Pokud ano, bude potřeba filtr vyčistit. Jestliže pračka nevypouští vodu na začátku programu (tedy voda z prvního máchání) může být nefunkční vypouštěcí čerpadlo.

Co dělat když pračka Nenapouští vodu

Ucpaná nebo ohnutá napouštěcí hadice

Ani v jednom případě pak do bubnu nedokáže napustit správné množství vody. Co dělat Pokud je hadice ohnutá, zkuste ji narovnat tak, aby proud vody nijak nebrzdila. Pokud je zanesená, snažte se nečistoty šetrně odstranit – třeba speciálním čisticím prostředkem a horkou vodou.

Co znamená na pračce E20

Chybový kód E20 (nebo dvojí pípnutí zvukové výstrahy u některých modelů) značí problém s vypouštěním, čerpadlem nebo software. Zkontrolujte, zda je externí vypouštění správně připojené k odpadu.

Co znamená na pracce UE

Chyba UE. Chyba nevyváženého bubnu – To znamená, že zatížení je příliš malé, nadměrné nebo nevyvážené. Spotřebič je vybaven systémem detekce a korekce nerovnováhy, kdy se sám snaží vyvážit obsah bubnu. Pokud se to nepodaří, zobrazí se chyba UE.

Jak odblokovat pračku

Problém s UBL zámkem dvířek pračky

Pokud se zámek neotevře, zkuste pračku nejdříve odpojit od elektrické sítě, což by mělo vést k odemčení dvířek. Jestliže tento pokus selže, můžete zámek odemknout ručně pomocí speciálního kabelu, který se nachází u vypouštěcího filtru. Je většinou oranžový, takže jej snadno najdete.

Jak vypnout zámek na pračce

Je-li aktivována dětská pojistka, bude na displeji zobrazena zpráva „CL“ a všechna tlačítka pračky budou zablokovaná. Dětskou pojistku deaktivujete stisknutím tlačítka „start“ a jeho podržením po dobu tří až pěti sekund. Poté zaslechnete zvukovou signalizaci a symbol klíče zmizí.

Jak vypustit vodu z pračky Electrolux

Samostatné vypuštění spustíte zvolením programu Drain/Spin, u kterého pomocí opakovaného stisknutí dotykového tlačítka snížení rychlosti odstřeďování (symbol spirály) navolíte Bez odstředění (- – -). Jestliže spotřebič nemůže vodu vypustit, lze ji vypustit nouzově přes spodní filtr pračky.

Proč je v pračce voda

Prací program dávno skončil, v pračce ale pořád zůstává voda. V takovém případě máte nejspíš ucpaný odtokový filtr – musíte jej vyšroubovat a ručně vyčistit. Odtokový filtr najdete v pravém či levém dolním rohu pračky, u některých modelů musíte nejprve odklapnout celý spodní kryt. Filtr poté vyšroubujete a vyčistíte.

Jak vyčistit přívod vody do pračky

Jak se postarat o přívod vody.Odpojte hadici od přívodu vody. Více.Filtr vyčistěte malým kartáčkem. Více.Odpojte hadici ze zadní části spotřebiče. Více.Vyčistěte filtr v zadní části spotřebiče: a) Filtr vyjměte kleštěmi. b) Filtr vyčistěte. Více.Hadici opět připojte a zkontrolujte, že nedochází k úniku vody.

Jak se čistí filtr u pračky

Filtr většinou najdete na přední straně pračky vpravo dole. Než otevřete jeho kryt, umístěte před něj suchý savý hadr. Jakmile totiž filtr vytáhnete, vyteče z něj trochu vody. Z filtru odstraňte všechny nečistoty a pořádně jej propláchněte pod tekoucí vodou.

Co znamená na pračce E03

Chyba E03 D2 D3

Možné příčiny poruchy: ucpaný vypouštěcí filtr čerpadla. zablokované čerpadlo. zablokována vypouštěcí hadice nebo ucpaný sifon vypouštění vody.

Co znamená F05 na pračce

Porucha F05 je ucpání spotřebiče. Prosím vykonejte následovní údržbu: Odpojte pračku ze sítě. Jestli je v pračce voda, vypustíte jí odtokovou hadicí samospádem do kýbla a vyčistěte filtr.

Proč Neždíme pračka

Mezi nejčastější patří: Ucpaná výtoková hadice – zkontrolujte ji. Přetížení pračky – nikdy nevkládejte do bubnu více prádla, než je kapacita uváděná výrobcem. Mechanická závada – na vině může být výtokové čerpadlo, motor nebo jiná závada ne elektronice.

Co znamenají značky na pračce

1 tečka znamená 30 °C, 2 tečky odpovídají 40 °C, 3 tečky 50 °C, 4 tečky 60 °C, 5 teček odpovídá 70 °C a 6 teček znamená praní na maximální teplotu 95 °C. Vanička bez jakýchkoli detailů pak znamená běžné praní v pračce – prádlo s takovýmto znakem na cedulce snese i máchání nebo odstřeďování.

Jak nouzově otevřít pračku

Proveďte nouzové otevření dveří

U některých spotřebičů lze dveře otevřít v nouzi zatažením za táhlo pomocí šroubováku nebo podobného nástroje. Pokud je spotřebič vybaven funkcí nouzového uvolňovače, je tato součást umístěna vedle filtru textilních vláken. Viz také úplný popis v uživatelské příručce.

Jak spustit restart pračky Indesit

Zkuste pračku vypnout stiskem tlačítka zapnout / vypnout. Stiskněte stejné tlačítko po několika sekundách, aby se pračka restartovala. Nebo: Zkuste vytáhnout zástrčku a znovu ji zasuňte do zásuvky po několika sekundách.

Jak odstranit dětskou pojistku u pračky Electrolux

Dětskou bezpečnostní pojistku vypnete současným stisknutím tlačítek "Předpírka" a "Snadné žehlení" dokud kontrolka zámečku nezhasne.

Jak vypustit myčku Electrolux

Samostatné vypuštění spustíte zvolením programu Drain/Spin, u kterého pomocí opakovaného stisknutí dotykového tlačítka snížení rychlosti odstřeďování (symbol spirály) navolíte Bez odstředění (- – -). Jestliže spotřebič nemůže vodu vypustit, lze ji vypustit nouzově přes spodní filtr pračky.

Jak vypnout přívod vody do pračky

Otevřete spodní panel pračky. Uvnitř panelu najděte malou nouzovou hadici pro vypuštění a vyjměte ji. Přidržte ji a otevřete její uzávěr. Do připravené nádoby vypusťte vodu.

Jak se ohřívá voda v pračce

Pračka i myčka si vodu ohřívá, stejně tak bojler. JJ většinou pračka napouští studenou vodu, kterou dohřívá dle zvoleného programu (30°,40°atd…)

Jak mám vyčistit hadici od pračky

Nejdříve zastavte přívod vody a připravte si kyblík pro únik zbytkové vody z hadice. Odšroubujte přívodní hadici od těla pračky i od kanalizace. Samotné čištění hadice se provádí pomocí speciálního nekovového kabelu Kevlar, na jehož špičce je umístěn malý kartáč, který odstraňuje usazené nečistoty.

Kam dát ocet do pračky

Pokud byste se do takového čištění pračky octem chtěli přeci jen pustit, pak stačí jen jednou nebo dvakrát do roka. Připravte si k tomu dva menší hrnky octa, které nalijte přímo do bubnu pračky. Pak pusťte pračku na prázdno na nejvyšší možnou teplotu a nejdelší program.

Jak otevřít filtr u pračky

Filtr většinou najdete na přední straně pračky vpravo dole. Než otevřete jeho kryt, umístěte před něj suchý savý hadr. Jakmile totiž filtr vytáhnete, vyteče z něj trochu vody. Z filtru odstraňte všechny nečistoty a pořádně jej propláchněte pod tekoucí vodou.