Jak nastavit okraje textu?

Jak nastavit okraje textu?

Jak nastavit okraje

Vytvoření vlastních nastavení okrajů stránkyNa kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky zvolte Okraje a objeví se galerie okrajů.V dolní části galerie Okraje zvolte Vlastní okraje.V dialogovém okně Vzhled stránky zadejte nové hodnoty okrajů.
Archiv

Jak nastavit zrcadlové okraje

Nastavení zrcadlových okrajů pro protilehlé stránkyVyberte Rozložení nebo Rozložení stránky > okraje.V části Více stránek zvolte Zrcadlově.Vyberte OK.

Jak zarovnat okraje ve Wordu

Všechen text v textovém poli můžete zarovnat k hornímu okraji, středu nebo dolnímu okraji textového pole. Kliknutím vyberte vnější hranu textového pole. Klikněte na požadovanou možnost zarovnání.

Jak otočit text vzhůru nohama

Vyberte textové pole a potom přejděte na Formát obrazce nebo Nástroje kreslení – Formát > Otočit. Použijte jeden z příkazů pro otočení uvedených v seznamu. Textové pole můžete ručně otočit tak, že vyberete úchyt pro otočení textového pole a přetáhnete ho podle toho, jak chcete.

Jak nastavit okraje ve Wordpadu

V tomto videu se dozvíte, jak nastavit výchozí okraj pro všechny dokumenty. Klikněte na rozložení stránky > okraje. V dolní části klikněte na Vlastní okraje. V okně Vzhled stránky zadejte nové hodnoty okrajů.

Jak propojit obsah s textem

Vytvoření obsahu

Word pomocí nadpisů v dokumentu vytváří automatický obsah, který se může aktualizovat, když změníte text nadpisu, jeho posloupnost nebo úroveň. Kliknutím označte místo, kam chcete vložit obsah (obvykle na začátek dokumentu). Klikněte na Odkazy > Obsah a potom v seznamu vyberte styl Automatický obsah.

Jak nastavit okraje na oboustranný tisk

Nastavení Od hrany na kartě Rozložení určují jak daleko od okrajů stránky se má tisknout Záhlaví a Zápatí. Při oboustranném tisku je vhodné vybrat na kartě Okraje v rozbalovacím seznamu Stránky volbu Zrcadlové okraje. Použité volby lze okamžitě sledovat v části Náhled dialogového okna Vzhled stránky.

Jak začít číslování od Určitě stránky

Číslování od určité stránkyZapněte netisknutelné znaky. Mezi netisknutelné znaky můžeme zařadit například konec stránky, mezery nebo i konec oddílu, s čímž budeme dále pracovat.Vložte číslování stránek.Na kartě Rozložení vložte Konec oddílu.Vypněte sloučení oddílů.V předchozím oddílu smažte čísla na konci stránek.

Jak správně zarovnat text

Zarovnání textu do blokuVe skupině Odstavec klikněte na ikonu pro otevření dialogového. a výběrem rozevírací nabídky Zarovnání nastavte zarovnaný text.K zarovnání textu můžete použít také klávesovou zkratku Ctrl+J.

Jak zalamovat text ve Wordu

Přejděte na Formát obrázku nebo Formát obrazce a vyberte Uspořádat > Zalamovat text. Pokud je okno dostatečně široké, Wordzalamovat text přímo na kartě Formát obrázku.

Jak svázat nadpis s textem

Svázání odstavců dohromady:Vyberte odstavec, který chcete svázat s následujícím odstavcem.Zvolte příkaz Formát > Odstavec.Zvolte kartu Tok textu.Zapněte volbu Svázat s následujícím.Klepněte na tlačítko OK.

Jak na převrácený text

JAK NAPSAT OBRÁCENÉ LOMÍTKO POMOCÍ PRAVÉHO ALTNajděte na klávesnici pravý Alt (je umístěn napravo hned vedle mezerníku), stiskněte ho a držte.Zatímco držíte pravý Alt, stiskněte klávesu písmena q, která se nachází vlevo nahoře. Tím dojde k zápisu obráceného lomítka.

Jak vytvořit kartičky ve Wordu

Začněte s prázdným dokumentem v aplikaci Word a přejděte do složky Korespondence. Vyberte možnost Štítky, která se nachází v levém horním rohu karty Korespondence. Otevře se okno, klikněte na možnost Labels a vyberte položku Možnosti. Nyní vyberte Kartičky z nabídky.

Jak nastavit výchozí Word

V nabídce Start klikněte na Nastavení. Klikněte na Aplikace > Výchozí aplikace. Klikněte na aplikaci, kterou chcete změnit, a pak vyberte aplikaci v seznamu.

Jak formátovat text

Formátování textuVyberte text, který chcete formátovat. Pokud chcete vybrat jedno slovo, poklikejte na něj. Pokud chcete vybrat řádek textu, klikněte nalevo od něj.Vyberte možnost, pomocí které změníte písmo, jeho velikost nebo barvu, nebo použijte pro text tučné písmo, kurzívu nebo podtržení.

Jak vytvořit vlastní styl ve Wordu

Pravým tlačítkem myši klikněte na text, na kterém chcete nový styl založit. Na zobrazeném minipanelu nástrojů klikněte na Styly a potom klikněte na Vytvořit styl. V dialogovém okně Vytvořit nový styl podle formátování styl pojmenujte a klikněte na OK. Váš nový styl se teď zobrazí v Galerii stylů.

Jak nastavit ve Wordu oboustranný tisk

Nastavení funkce oboustranný tisk

Nejprve klikněte na kartu „soubor“ a tam vyberte funkci „tisk“, Objeví se vám okno, ve kterém byste měli mít možnost vybrat „ruční oboustranný tisk“. Tam si také můžete nastavit proces otáčení stránek, tato funkce je ale rozhodně zdlouhavější.

Jak na Cislovani stranek

Na kartě Vložení klikněte na ikonu Číslo stránky a pak klikněte na Číslo stránky. Vyberte umístění a pak vyberte styl zarovnání. Word automaticky očísluje každou stránku s výjimkou určených titulní stránky. Pokud chcete změnit styl číslování, vyberte Formát a pak zvolte formátování, které chcete použít.

Jak číslovat nadpisy

Číslování nadpisůOtevřete dokument, který používá předdefinové styly nadpisů, a vyberte první nadpis 1.Na kartě Domů ve skupině Odstavec vyberte Víceúrovňový seznam.V části Knihovna seznamů vyberte styl číslování, který chcete použít.

Jak vycentrovat text

Zarovnání textu na střed mezi horním a dolním okrajem

Vyberte text, který chcete zasuovat na střed. ve skupině Vzhled stránky a potom klikněte na kartu Rozložení. V poli Svislé zarovnání klikněte na Na střed. V poli Použít na klikněte na Vybraný texta potom klikněte na OK.

Jak zarovnat text pod sebe

Tabulátory umožňují zarovnat text pod sebe podobně jako v tabulce. Standardně jsou tabulátory nastaveny 1,25 cm od sebe, což je vidět na pravítku. Volitelné nastavení provedeme výběrem druhu zarážky (vlevo od vodorovného pravítka) a kliknutím do pravítka, zarážku můžeme vodorovně posunout nebo odstranit strnutím dolů.

Jak správně zalamovat text

Na listu vyberte buňky, které chcete formátovat. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na Zalamovat text. (V desktopové Aplikaci Excel můžete také vybrat buňku a potom stisknout kombinaci kláves Alt + H + W.)

Jak nastavit obtékání textu ve Wordu

Vyberte obrázek nebo objekt. Přejděte na Formát obrázku nebo Formát obrazce a vyberte Uspořádat > Zalamovat text. Pokud je okno dostatečně široké, Wordzalamovat text přímo na kartě Formát obrázku. Zvolte možnosti obtékání, které chcete použít.

Jak svázat text

Svázání odstavcůVyberte odstavce, které chcete mít pohromadě na stránce.V nabídce Format (Format) klikněte na Paragraph (Odstavec) a potom na kartu Line and Page Breaks (Konce řádků a stránek).Zaškrtněte políčko Keep with next (Svázat s následujícím).

Jak svázat text s obrázkem

Stiskněte a podržte Ctrl a postupně vyberte obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit. Možnost Zalamovat text pro každý objekt musí být jiná než Rovnoběžně s textem. Další informace naleznete v tématu Obtékání textu. skupiny a pak vyberte Seskupit.