Jak funguje reduktor?

Jak funguje reduktor?

Jaké znáte druhy Reduktorů

Reduktory se dělí na:nesouosé – osa vrtulové hřídele není totožná s hřídelí motoru, ale je s ní rovnoběžná, tento typ se používá u řadových motorů.souosé – osa vrtulové hřídele je totožná s hřídelí motoru, tento typ se používá u hvězdicových a plochých motorů. Souosý reduktor je řešen převodem přes planetové soukolí.

Co je redukční převodovka

Přídavná redukční převodovka

Hlavní funkcí redukce je změna převodového poměru takzvaně do pomala. Abyste to lépe chápali, v praxi to funguje tak, že máte zařazenou čtyřku, ale vůz kupříkladu jede v optimálních provozních otáčkách motoru rychlostí 20 kilometrů za hodinu.

Jak funguje LPG reduktor

Reduktor je zařízení, které mění kapalnou fázi LPG na plynnou (a zároveň reguluje tlak LPG), tu pak lze vstřikovat do sání. Tady je důležitá schopnost potřebné množství paliva rychle ohřát a spolehlivě odpařit. Jak se kapalné LPG odpařuje, tak při tom kolem sebe všechno extrémně ochlazuje.

Co je Kolová redukce

Nápravová převodovka, hovorově redukce (kolová redukce), je převodovka, která je uložena přímo na hnané nápravě vozidla a obsahuje reduktor.

Jakou funkci plní u vozidla převodovka

Hlavní funkcí základní převodovky je umožnění různé rychlosti jízdy (v závislosti na různých jízdních odporech, tj. stoupání, klesání apod.) při současném využívání jen optimálních otáček motoru. Další funkcí převodovky je možnost zařazení zpětného chodu.

Jak pracuje převodovka

Převodovka je stroj, který přenáší energii z motoru na kola auta. Zajišťuje, aby se energie rovnoměrně rozložila na 4 (4×4 auto) nebo 2 poháněná kola. V převodovce se zároveň nachází hydrodynamický měnič momentu, který umožňuje přenos krouticího momentu mezi hřídeli s různými otáčkami.

Kdy prepnout na LPG

Většina výrobců LPG systému doporučuje nastavit teplotu pro přepnutí u MPi motorů mezi 35 až 40o C. Nastavená teplota 20o C může v létě stačit, ale v zimě může docházet bezprostředně po přepnutí k problémům v chodu motoru vlivem nesprávného složení plynné palivové směsi až do doby řádného ohřátí reduktoru.

Jak dlouho vydrzi LPG

Životnost tlakových lahví stanovuje vyhláška č. 341 MD ČR u LPG na 10 let a u CNG na 20 let, pokud výrobce neurčí jinak.

Kdy šlapat na spojku

V kritické situaci, kdy je nezbytné jednat opravdu rychle, potřebujete obvykle sešlápnout brzdu a následně také spojku, aby se motor „nezakuckal“.

Jak správně nastartovat auto

Postup při startování vozidlasešlápneme pedál spojky (levá noha) až na podlahu.zkontrolujeme, zda je řadící páka v neutrální poloze.zasuneme klíček do otvoru spínací skříňky.pootočíme klíčkem do pozice 1.počkáme než zhasne kontrolka žhavení (pouze u vznětových motorů při teplotách pod 5°C)pootočíme klíčkem do pozice 2.

Jak pracuje spojka

Základem konstrukce jsou disky, jakési talíře z tepluodolné hmoty s třecími plochami, které jsou pružinou tlačeny k sobě či od sebe. Právě na střed talířové pružiny prostřednictvím hydraulického systému zatlačíte ve chvíli stisknutí spojkového pedálu. Tehdy zmizí tlak a dochází k prokluzu spojky.

Co je to po Synchron

Synchronizace (česky sladění) je proces, jímž se více prvků v nějakém systému přivádí k organizovanému chodu nebo shodnému stavu. Synchronizace se používá tam, kde by neorganizovaná činnost elementů nebo jejich odlišné vlastnosti byly na závadu.

Jak nastartovat auto na LPG

Dobrý den, nouzový start lze u většiny LPG systémů provést tak, že stisknete tlačítko na přepínači LPG držíte a startujete. Jakmile motor naskočí je možné tlačítko uvolnit. Počet nouzových startů je omezen.

Jak často se dělá revize LPG

Revize zařízení LPG je povinná 1x ročně.

Jak zastavit před křižovatkou

Před křižovatkou vždy musíme podřazovat.

První je na neutrál – nejčastější způsob, druhý je na rychlost, kterou máte zařazenou a před zastavením jen zmáčknout spojku-nejjednodušší způsob. Třetí – nejsložitější je podřazování /zařazování nižších rychlostí, tzv. brzdění motorem/.

Jak se pozná špatná spojka

Odcházející spojku lze poznat i během standardního ježdění. Prokluzování se bude projevovat například při jízdě do kopce, kdy v důsledku ztrát výkonu při proklouznutí nebude vozidlo vzhledem ke vzrůstajícím otáčkám úměrně zrychlovat. Auto bude citelně ztrácet výkon a "nepojede", i když motor bude točit.

Jak nastartovat auto kdyz nejde nastartovat

Když Vaše auto nechce nastartovat, jako první byste měli zkontrolovat baterii. Pokud se při pokusu o nastartování nerozsvítí kontrolky na přístrojové desce nebo pokud při pokusu o nastartování slyšíte cvakání, může být baterie vybitá.

Proč auto nechce nastartovat

Pokud vaše auto nechce nastartovat, může být špatné nebo uvolněné kabelové spojení na baterii. Vyplatí se proto připojení baterie zkontrolovat. Pokud jsou svorky uvolněné, je třeba je dotáhnout. Pokud vykazují známky koroze nebo jsou jinak znečištěné, měly by se před opětovným připojením vyčistit nebo vyměnit.

Jak se pozná opotřebená spojka

PŘÍZNAKY OPOTŘEBENÍ SPOJKY

Tento typ poruchy lze snadno zjistit – když sešlápnete plynový pedál, zvýší se otáčky, ale rychlost zůstane nezměněna. Totéž platí pro rozjezd do kopce. Nadměrné opotřebení také signalizuje výskyt zápachu nebo nežádoucí zvuky při řazení.

Jak poznat špatný synchron

V těchto případech se z převodovky ozve dost nepříjemný zvuk, něco mezi jekotem a drnčením, každá převodová skříň se projevuje trochu jinak. Citlivého řidiče v tu chvíli jímá hrůza a rychle si párkrát zkusí zařadit a vyřadit rychlost, které před chvíli ubližoval, aby se přesvědčil, že je vše v pořádku.

Jak nastartovat auto bez baterie

Asi nejznámější metodu představuje „puštění“ auta z kopce, kdy zařadíte kvalt a zůstanete stát na spojce. Zároveň uvolníte brzdy a necháte auto sjíždět z kopce cca 10kiometrovou rychlostí, přičemž otočíte klíčkem ve startéru (pouze o jeden stupeň, nestartujte).

Jak nastartovat auto přes baterií

Připojte červený kabel na kladný + pól vybité autobaterie. Připojte červený kabel na kladný + pól nabité autobaterie. Připojte černý / modrý kabel na záporný – pól vybité autobaterie. Připojte černý / modrý kabel na kostru vozidla s nabitou autobaterií, například blok motoru nebo kostřící kolík.

Proč nesmí auta s LPG do garáží

Jedna z hlavních nevýhod aut na plyn je zákaz vjezdu do podzemních garáží. Toto opatření vzniklo hlavně s rozmachem aut na LPG kvůli obavám z úniku plynu. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, a proto se samovolně neodvětrá, a tím vzniká nebezpečí výbuchu.

Jak se starat o LPG

Dodržujte servisní prohlídky. Každé auto na LPG k nim musí být přistaveno po každých 10 000 km nebo jednou za rok. Servis kontroluje regulace, vstřikovače a aktualizuje řídicí jednotku plynu. Dvojnásobný kilometrový proběh pak znamená výměnu filtru plynné fáze a každých cca 40 000 km se mění filtr kapalné fáze.

Kdy brzdit bez spojky

Při mírném přibrzdění spojku nepotřebuješ. Jemně zpomalit můžeš i tzv. brzděním motorem. (uvolníš plyn a vůz necháš zpomalit) – jen pokud už zařazená rychlost neodpovídá rychlosti vozu, pak podřadíš (se spojkou) jinak ti auto bude cukat a nebude to dělat dobře ani autu ani cestujícím.