Co znamená GN na Snapchatu?

Co znamená GN na Snapchatu?

Co je to JJ

JJ = zkratka pro "jo jo" – vyjadřující souhlas. V podstatě je to synonymum pro "ano". Při anglicky psaném chatu může označovat "just joking" – volně přeložitelné jako "dělám si srandu" – způsob jak dát adresátovi vědět, že to, co jsem napsal není myšleno úplně vážně.

Co to je FR

Informace o zkratce 'fr'

Popis: Překlad: vážně, opravdu.

Co to je ltr

LTR – Může znamenat „left –to –right“ způsob psaní. Jedná se o grafický směr, kterým jsou napsány skripty – v tomto případě zleva doprava. Také se může jednat o zkratku z anglického „later,“ tedy „později.

Co to je njn

Mezi nejpoužívanější patří JJ (jojo), NN, případně EE (nene), MMNT (moment – počkej chvilku), NJN (no jo no), O5 (opět), Z5 (zpět), TTJ (tak to jo), TTPJ (tak to potom jo), PP (pápá), NZ (není zač) a trochu vulgární VOE a KUA (ty myslím vysvětlení nepotřebují).
Archiv

Co je to KK

+kk je zkratka pro kuchyňský kout. Většinou je to tedy počet obytných místností + kuchyňský kout. Proč se tedy někdy píše 1+kk a někdy zase 1+1 Spousty bytů i domů mývají mnohem více prostoru k dispozici, proto mají i celou “samostatnou místnost“ pro kuchyň.

Co je to PF

Novoročenka (PF, slangově péefko – zkratka francouzského Pour féliciter – „pro poblahopřání“) je obvykle papírová kartička nebo e-mailová zpráva s přáním do nového roku.

Co to je Dtf

DTF (Direct To Film) je nová tisková technologie, ve které se fólie pro přenos tepla používá k dekoraci tkanin, jako jsou trička, tašky, čepice, boty a mnoho dalšího. DTF kombinuje zářivý, plnobarevný digitální tisk s ekologickým inkoustem a vytváří digitální hybridní přenos s neomezenými možnostmi.

Co je to TPC

Transaction Processing Performance Council (TPC) je nezisková organizace založená v roce 1988. Jejím cílem je nezávislé hodnocení výkonu počítačů v oblasti zpracování dat či transakcí a vytvoření odpovídajících hodnocení (benchmarků). Některá data mohou pocházet z datové položky.

Co je to ROFL

Popis: Směji se, až se z toho válím na podlaze. Válím se smíchy po podlaze.

Co je to zkratka PPP

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Co to je btw

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Proč se píše PF 2023

Novoročenka (PF, slangově péefko – zkratka francouzského Pour féliciter – „pro poblahopřání“) je obvykle papírová kartička nebo e-mailová zpráva s přáním do nového roku. Novoročenka je nenáboženskou alternativou vánočního papírového přání „Šťastné a veselé Vánoce“.

Jak se píše pour féliciter

To platí i o spojení pour féliciter (francouzsky ,pro štěstí'). Pokud jde o slovníkové příručky, první, která ho uvádí, je Slovník spisovné češtiny z roku 1978 (v seznamu zkratek). Celé spojení se užívá zřídka, rozšířená je pouze jeho zkratka p. f. nebo P. F.

Co je to zkratka lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Kdo pracuje v PPP

Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

Co je to zkratka FTW

Význam: FTW – anglická zkratka pro "For The Win" a používá se jako nadšené zvolání, pokud chcete vyjádřit, že je něco lepší.

Jak se píše Šťastný nový rok

Nový rok nebo nový rok

Mezi častou chybu bezpochyby patří psaní slovního spojení „nový rok“. S velkým počátečním písmenem, tedy Nový rok, napíšeme v případě, že se jedná o spojitost s jedním dnem, 1. lednem. S malým počátečním písmenem, tedy nový rok, píšeme, pokud se jedná o všechny dny následujícího roku.

Co napsat na PFKO

Univerzální texty na PFka:

Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřáli hodně spokojenosti a úspěchů a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních svátků. Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2022 nablízku Vám všem.

Proč PF

Název „péefko“ vznikl ze zkratky PF, tj. z francouzského „pour féliciter“, což v překladu znamená „k blahopřání“. To je přesně ten účel, proč si novoročenky posíláme – Přejeme jejich prostřednictvím lidem příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku.

Jak se řekne česky WTF

Informace o zkratce 'wtf'

What The Fuck Slušný překlad: Co to sakra má být!

Co se dělá v PPP

PPP (pedagogicko-psychologická poradna) poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, dále poskytuje služby metodika prevence, které podporují činnosti školních metodiků prevence ve školách.

Kdo je v SPC

Tým pracovníků SPC tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. SPC se dělí podle zdravotního postižení klientů.

Co je to SPC

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.

Kdy poslat dítě do PPP

Největší nával zaznamenávají pracovníci vždy před zápisem či nástupem do první třídy. Tehdy psycholog určí, zda je dítě už dostatečně zralé na školu(vyšetřuje školní zralost).