Co to je květ?

Co to je květ?

Jak vznika květ

Tyčinky vytvářejí pyl, který se dostává na bliznu pestíku. Vyklíčí v pylovou láčku a oplodní vajíčko v semeníku, přesněji vaječnou buňku, která se ve vajíčku nachází. Z oplodněné vaječné buňky vznikne zárodek nové rostliny, z vajíčka vznikne semeno a ze semeníku (a případně dalších částí květu) se stane plod.

Co chrání vnitřní část květu

Kalich má především ochrannou funkci, chrání vnitřní části květu, zejména ve stadiu poupěte.

Čím jsou květy rostlin napadne

Květní obaly, tedy kalich, koruna, okvětí nebo barevné listeny, jsou proto často vytvořeny zcela účelově. Jejich posláním je nalákat poslíčky pylu, kterými je většinou hmyz. V průběhu evoluce si některé rostliny utvořily květy tak, aby ideálně splnily svůj úkol.

Co je to oplození květu

Opylení (1) je přenos pylu na bliznu pestíku (u krytosemenných). Z pylového zrna vyklíčí pylová láčka, ta proroste do vajíčka. Zde proběhne oplození (4), splynutí pohlavních buněk. U většiny rostlin probíhá opylení pylem jiného jedince, takové rostliny jsou cizosprašné.
Archiv

Jaká je základní funkce květu

Květ je reprodukční generativní orgán krytosemenných rostlin. Jeho funkcí je pohlavní rozmnožování rostlin (1). Květ nejčastěji vyrůstá na květní stopce. Je složen z květního lůžka, květních obalů, tyčinek a pestíků.

Jak vytvořit květní vzorec

Květní vzorce

Části květu jsou popisovány tak, jak se nacházejí v květu zvenku dovnitř. Pokud je jeden typ orgánu uspořádán do více kruhů, jako první se uvádí počet částí ve vnějším kruhu a jednotlivé kruhy se oddělují znaménkem „+“. Pokud je počet velký či neustálený, číslo se nahradí znaménkem „∞“.

Jaký druh orgánů je květ

Květ je reprodukční generativní orgán krytosemenných rostlin. Jeho funkcí je pohlavní rozmnožování rostlin (1). Květ nejčastěji vyrůstá na květní stopce. Je složen z květního lůžka, květních obalů, tyčinek a pestíků.

Jak opylovat květy

Zatímco samosprašné rostliny nevyžadují při opylování žádnou péči, rostlinám cizosprašným musí pěstitelé pomáhat buď pravidelným třesením, nebo přenášením pylu ze samičích rostlin na samčí, aby mohl vzniknout zárodek nových rostlin. K přenášení je nejvhodnější použít kousek vaty nebo malý štěteček.

Kdo všechno opyluje květy

Kteří živočichové opylují Spektrum opylovačů je velmi široké, ale ve skutečnosti mezi nejvýznamnější opylovatče patří hmyz (entomogamie). Známe však i další skupiny, jako jsou ptáci (ornitogamie), letouni (chiropterogamie), vzácně i jiní savci nebo dokonce měkkýši (malakogamie).

Jak dochází k opylení květu

Opylení je přenos pylu z prašníku na bliznu (u krytosemenných). U nahosemenných rostlin je pyl přenášen přímo na vajíčko. Přenos pylu se uskutečňuje buď živočichy, v našich podmínkách převážně hmyzem, nebo větrem, případně vodou. Největší význam pro opylování v Evropě mají blanokřídlí, především včely.

Co je to květní vzorec

Květní vzorec je zápis, který charakterizuje květ pomocí čísel, písmen a nejrůznějších symbolů. Stručnou formou uvádí nejdůležitější informace o květu. Může buď popisovat konkrétní rostlinný druh, nebo určitý vyšší taxon (v tom případě do něj bývají zahrnuty rozsahy počtů daných květních částí).

Co je to květenství

Květenství (inflorescentia) je soubor květů na společném stonku uspořádaných podle určitých pravidel. Později z něj vzniká plodenství.

Co to je opylovat

Opylení je děj, při kterém se samčí rostlinné buňky (pyl) přenášejí na samičí orgány květu (blizna). Opylení je nutný předpoklad k tomu, aby mohlo dojít k oplození a později vzniknout semeno. U krytosemenných rostlin je pyl přenášen na bliznu a nikoliv přímo na vajíčko jako u nahosemenných rostlin.

Jak číst květní vzorce

Květní vzorce

Části květu jsou popisovány tak, jak se nacházejí v květu zvenku dovnitř. Pokud je jeden typ orgánu uspořádán do více kruhů, jako první se uvádí počet částí ve vnějším kruhu a jednotlivé kruhy se oddělují znaménkem „+“. Pokud je počet velký či neustálený, číslo se nahradí znaménkem „∞“.

Jaké jsou typy květenství

Klasifikace květenstvíhrozen (racemus)lata (panicula)klas (spica)jehněda (amentum)palice (spadix)klásek (spicula)okolík (umbella)hlávka = strboul (capitulum)

Co to je Lata

Lata (panicula) je jednoduché hroznovité květenství, jehož hlavní osa je nejdelší a nese kratší rozvětvené postranní osy, z nichž spodní jsou mohutnější a k vrcholu se postupně zjednodušují a zkracují (např. u ptačího zobu, šeříku).

Co je to Cizosprašná

Cizosprašnost (alogamie) je děj, při němž dochází k opylení pylem z jiné rostliny, jedná se tedy o rozmnožování pohlavní. Cizosprašnost je u rostlin mnohem častější než samosprašnost (autogamie). Cizosprašné rostliny mívají výraznější tvary, barvy a vůně květů.

Co je to opylení

Opylení je přenos pylu z prašníku na bliznu (u krytosemenných). U nahosemenných rostlin je pyl přenášen přímo na vajíčko. Přenos pylu se uskutečňuje buď živočichy, v našich podmínkách převážně hmyzem, nebo větrem, případně vodou. Největší význam pro opylování v Evropě mají blanokřídlí, především včely.

Co to znamená květenství

Květenství (inflorescentia) je soubor květů sestavených podle určitých zákonitostí o větvení stonku a postavení listenů. Typ květenství je často význačným společným znakem pro celé čeledi. Podle typu větvení stonku a sledu vývoje květů rozlišujeme jednoduchá a složená květenství.

Co je to Zákrov

Zákrov (involucrum) jsou podpůrné listeny vytvářející obal květenství na spodní straně nebo na okraji květního lůžka úboru nebo jiného staženého květenství, např. pod strboulem nebo na vnějších květech hlávky.

Co je to jehnědy

Jehněda (nebo také amentum) je květenství, kdy jsou na nitkovitém vřetenu nahloučeny nestopkaté přisedlé květy.

Co znamená samosprašné

Samosprašnost (autogamie), někdy také samoopylení, je opylení květu přenesením vlastního pylu z prašníku na bliznu. Opakem je cizosprašnost, tj. přenesení cizího pylu.

Co znamená samosprašná třešeň

V současné moderní době jsou však na trhu i samosprašné třešně na podnožích s přiměřeným růstem, postačí vám tedy jen jeden strom v zahradě. Mezi samosprašné třešně patří například odrůda 'Lapins', 'Halka', 'Sunburst', 'Stella'. Višně jsou obyčejně samosprašné nebo částečně cizosprašné.

Co to je pylová Láčka

Pylová láčka je trubicovitý útvar, který vyrůstá z pylového zrna a má za úkol dopravit samčí pohlavní buňky do vajíčka. Roste zajímavým způsobem, jehož molekulární detaily úspěšně zkoumají naši vědci. I rostliny potřebují promyšlenou logistiku.

Kdo opyluje květiny

Kdo všechno rostliny opyluje Kromě velkého množství různých druhů včel jsou to v rámci celé planety také netopýři, motýli, můry, mouchy, ptáci, brouci, vosy, mravenci a jiný hmyz.