Co je zkratka EPS polystyren?

Co je zkratka EPS polystyren?

Co je materiál EPS

Pěnový polystyren (EPS) je pevný a tuhý materiál s buněčnou strukturou, skládá se z 2 % polystyrenu, zbytek tvoří vzduch. Zpravidla má bílou barvu a je vyroben z napěněných polystyrenových kuliček.

Co je to EPS

EPS, česky „zisk na akcii“, je pojem, který označuje celkový zisk po zdanění. Hodnota EPS informuje investora o velikosti zisku na jednu akcii. Čím vyšší je EPS společnosti, tím je považována za ziskovější.

Co je to EPS polystyren

Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perlí zpěňovatelného polystyrenu působením syté vodní páry do bloků, které se následně řežou na jednotlivé desky.

Co je to EPS 100

Co znamená to číslo za EPS (např. EPS 100 S) Toto číslo vyjadřuje pevnost polystyrenu v kilopascalech při desetiprocentním stlačení. To znamená, že deska polystyrenu EPS 100 S o tloušťce 100 mm unese na 1m2 10 tun zatížení, ale dojde přitom k deformaci (ke zmenšení tloušťky o) 10 mm.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi XPS a EPS

Na výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) se používá podobná surovina jako na EPS, rozdíl je ale v systému vypěňování. Na rozdíl od EPS se XPS vyrábí tzv. extruzí, tj. vytlačováním.

Jaké jsou druhy polystyrenu

Do skupiny polystyrenových hmot patří standardní (krystalový, čirý) polystyren, houževnatý PS, zpěňovatelný PS (EPS), vytlačovaný pěnový PS (XPS) a kopolymery.

Jak vypočítat EPS

Earning per share (EPS)

Vypočítá se jako podíl zisku po zdanění a výplatě dividen a počtu kmenových akcií. Jedná se o nejdůležitější ukazatel určující cenu akcie. Je také významným komponentem výpočtu P/E, kde E odkazuje na EPS.

Co znamená EPS u akcii

Zisk na akcii, známý také pod anglickou zkratkou EPS – Earnings Per Share, je definován jako zisk připadající na jednu kmenovou akcii společnosti.

Co znamená EPS 150

Expandovaný pěnový polystyren (zkratka EPS), který se vyrábí napěněním polystyrenových perlí o velikostech podle druhu použití. Značka EPS následuje číslem, které udává napětí v kPa při 10% stlačení a písmenem určující druh. Pro stavební účely se používá EPS 70 až 150.

Jaký polystyren na střechu

do plochých střech EPS 100 S Stabil, na terasy a střešní zahrady je vhodný EPS 150 S Stabil či dokonce EPS 200 S Stabil, na kontaktní zateplovací fasádní systémy nejčastěji EPS 70 F Fasádní či méně často EPS 100 F Fasádní.

Jak se značí polystyren

Polystyren (PS) vzniká jako produkt polymerace styrenu. Do skupiny polystyrenových hmot patří standardní (krystalový, čirý) polystyren, houževnatý PS, zpěňovatelný PS (EPS), vytlačovaný pěnový PS (XPS) a kopolymery.

Jak se počítá polystyren

Vhodnou šíři zateplení můžete určit na základě výpočtu teplotního odporu R, následně je nutné si zjistit doporučenou hodnotu odporu dle platných norem, o kterého odečteme R a výsledek třeba Rm, pak obsadíme do vzorce d=Rm*λ*1,1; kde λ je teplotní vodivost jednotlivých vrstev.

Jakou sílu polystyrenu na zateplení

Pro funkční zateplení fasády doporučujeme zvolit minimální sílu izolace 8cm. Doporučené tloušťky polystyrenu EPS 70F pro kvalitní zateplení jsou 12-20cm podle typu a velikosti objektu. Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren.

Jak se počítá EPS

EPS se obvykle používá k určení tzv. finanční síly společnosti. EPS se počítá takto: celkový zisk se vydělí celkovým počtem akcií firmy v oběhu. POZOR: pokud EPS lze vypočítat POUZE a jenom tehdy, pokud má firma pozitivní výdělky.

Jak zjistit ferovou cenu za akcii

Férovou cenu lze stanovit pomocí speciálních indikátorů nebo porovnáním historických cen s fundamentem a následným vývojem. Férovou cenu dokáže správně určit trader a investor s dlouholetou praxí, který sleduje cenotvorbu konkrétních instrumentů již delší dobu.

Jaký zvolit polystyren na fasádu

Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren. Ten má díky obsahu grafitu o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý EPS 70F. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,032 W/mK a právem je považován za nejúčinější fasádní polystyren.

Jaké jsou tloušťky polystyrenu

Obecně se tedy standardní dům zatepluje polystyrenem tloušťky okolo 15 cm, nízkoenergetický 25 cm a pasivní polystyrenem tloušťky 30 cm pěnového polystyrenu. Případně lze použit pro zateplení budovy o něco tenčí šedý pěnový polystyren.

Jakou tloušťku izolace na fasádu

Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm.

Jakou zvolit Tloustku izolace

Podle odborníků ale tloušťka okolo 13 centimetrů rozhodně nestačí. Lidé pak kvůli tepelným únikům zbytečně tratí desítky tisíc korun ročně. Správná tloušťka izolace je 18 cm nebo více – podle typu zateplované stěny.

Co znamená EPS u akcie

Zisk na akcii, známý také pod anglickou zkratkou EPS – Earnings Per Share, je definován jako zisk připadající na jednu kmenovou akcii společnosti.

Jak se pozná dobrá cena akcie

Zaměřit se na jednotlivé akcie.

Když najdete levnou akcii, nenechte se odradit předpověďmi pro akciový trh nebo pro hospodářství. A na druhé straně klidně držte hotovost, když se vám nebude po nějakou dobu dařit levné akcie nacházet. Klíčová věc v tomto celém postupu je, jak poznat dobrou akcii.

Jak poznat hodnotu akcie

Účetní hodnota společnosti představuje rozdíl mezi celkovými aktivy a cizími zdroji společnosti. Po vydělení této hodnoty počtem akcií získáme hodnotu P/B (Price to Book) ratio. Pokud je hodnota tohoto ukazatele větší než 1, tak je tržní cena akcie vyšší než účetní hodnota vlastního jmění připadající na jednu akcii.

Co znamená EPS 70F

EPS 70F jsou nejpoužívanější izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní zateplovací systémy ETICS. Desky izolace EPS jsou zdravotně nezávadné, trvale odolávají vlhkosti, lehce se zpracovávají a dodávají se výhradně v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.

Jak silný polystyren

Zatímco tehdy se běžně používal polystyren o síle 5 cm, v současnosti se volí nejčastěji izolace silné 15 až 20 cm. Náklady na izolační materiál tvoří zhruba pouze desetinu celkových nákladů na kompletní fasádu, uvažovat o síle izolace menší než 10 cm tedy podle odborníků nemá ani smysl.

Jaký zvolit fasádní polystyren

Pro maximální zateplení fasád slouží šedý fasádní polystyren. Ten má díky obsahu grafitu o 20% lepší tepelně izolační vlastnosti než bílý EPS 70F. Jeho součinitel tepelné vodivosti je 0,032 W/mK a právem je považován za nejúčinější fasádní polystyren.