Co je to zkratka GN?

Co je to zkratka GN?

Co je to OGM

Organusmus jehož DNA,RNA bylo záměrně změněno. Geneticky modifikovaný organismus (GM organismus, GMO) je organismus, jehož genetický materiál (tedy DNA, příp. RNA u RNA virů) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací.

Co je to za zkratku kk

KK – O. K. O. K. WTF – What the fuck – Co to sakra je

Co je to GL

Popis: Hodně štěstí a užij si to.

Co je to Cya

Jde o BS (kecy) a CYA (krýt si záda). Jsou příkladem toho, co bychom mohli nazvat očištěním zkratkou. A Poutníci by na nás byli pyšní. BS je zkratkou pro „bullshit“ a CYA zastupuje „cover your ass“.

Co znamená zkratka OGM na Snapchatu

Informace o zkratce 'OMG'

Oh My God! O můj Bože!

Co je to zkratka PPP

Public-Private Partnership – poskytování veřejných služeb prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Purchasing power parity, parita kupní síly – ekonomická veličina pro srovnávání dvou měn.

Co to je btw

BTW – By the way

Tedy mimochodem.

Co to je lol

LOL může být: akronym fráze laughing out loud (směji se nahlas), lots of laugh (spousta smíchu) LOL (Laughing Out Loud) – francouzský film z roku 2008. LOL (film, 2012) – americký film z roku 2012.

Co je to zkratka SS

Oddíly SS (Schutzstaffel, Ochranný oddíl) vznikly původně jako osobní stráž Adolfa Hitlera a vedení NSDAP. Z malé bojůvky složené především z urostlých boxerů a bitkařů z mnichovských hospod a barů se během dvaceti let vytvořila elitní jednotka nacistické branné moci.

Jaký je rozdíl mezi PPP a SPC

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol. PPP (pedagogicko-psychologické poradny) poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Kdo pracuje v PPP

Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

Co je to zkratka Tbh

TBH – „To Be Honest“ – Abych byl/a upřímný/á.

Jak se řekne česky WTF

Informace o zkratce 'wtf'

What The Fuck Slušný překlad: Co to sakra má být!

Co je to zkratka Ig

Vznik. Instagram byl založen na podzim roku 2010, a jeho název vznikl spojením slov Instant Camera a Telegram. Tvůrci byli američtí podnikatelé, Kevin Systrom a Mike Krieger. Název měl za úkol být jednoduchý a co možná nejsnáze vyslovitelný, brzy se ale ujala zkratka IG, a to ještě v roce 2010.

Co znamená zkratka S na Snapchatu

Když ti tedy někdo pošle na Snapchatu písmeno S, znamená to, že chce, aby sis s ním nepřestal chatovat. Stejný význam má taky slovo „streak”, zkratka „strx” nebo obrázek s nakresleným S. Obecně se považuje za vhodné na takovou zprávu odpovědět ještě ten samý den, kdy ji dostaneš – i kdybys měl zase poslat jenom S.

Co se dělá v PPP

PPP (pedagogicko-psychologická poradna) poskytuje poradenské služby žákům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, dále poskytuje služby metodika prevence, které podporují činnosti školních metodiků prevence ve školách.

Kdo zřizuje SPC

SPC jsou zřizována podle druhu zdravotního postižení a tomu odpovídajících speciálně vzdělávacích potřeb. Jak se časem proměňují školy, vzdělávací programy, žáci a jejich potřeby, proměňují se i ŠPZ. Mění se legislativa, nároky na odborné pracovníky, spektrum klientů.

Co to znamená slovo XD

Informace o zkratce 'XD'

Popis: Smějící se smajlík. Použitý jako reakce na něco vtipného.

Co je to chill

V angličtině se slovo chill používá jako podstatné jméno i jako přídavné jméno, přičemž doslovným překladem do českého jazyka je chlad, ochlazení, mráz, ochladit se, vychladnout. V přeneseném slova smyslu slovo chill znamená jak v anglickém tak v českém jazyce odpočinek, relaxaci, resp. odpočívat, relaxovat.

Co to je zkratka DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co je to zkratka FB

FB – zkratka pro sociální síť Facebook. Například: "Jseš na FB

Co to je sa

Informace o zkratce 'SA'

Sociální anamnéza (SA) hodnotí životní podmínky nemocného. Podstatné je zaznamenat kde a s kým bydlí, v jakém prostředí je jeho dům či byt. U starších osamocených nemocných je pak důležitá i informace o dosažitelnosti pomoci, např. od dětí.

Jak poslat dítě do poradny

Do PPP můžete dítě objednat na základě svého vlastního uvážení. Důvody mohou být různorodé. Pokud se vám něco nezdá a chtěli byste se poradit s odborníkem, klidně zavolejte a objednejte se. Pokud by vás poslal pediatr, školka, neurolog nebo logoped, je dobré mít s sebou vyplněný dotazník.

Co je to Čilovat

Výraz čilovat je starší český výraz, který se často používá pro popis aktivity, kterou člověk vykonává. Slovo čilovat může mít mnoho významů, ale obecně označuje aktivitu nebo úsilí, které člověk věnuje nějakému úkolu nebo projektu. Někteří lidé vnímají čilování jako filozofii života.

Co je to Chillovat

Chillovat – sloveso spojené z anglického chill (přeneseně klid, relax) a přípony -ovat. Význam je tedy relaxovat, užívat si pohody.