Co je to Trativod?

Co je to Trativod?

Jak se dělá Trativod

Trativod musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od budovy, a pokud je to možné, tak ve směru dolů po svahu, ve směru od budovy. V dostatečné vzdálenosti je pak potřeba vykopat trativodní jámu. Její hloubka se odvíjí od typu podloží a množství spodní vody, vhodné je ale vyhrabat díru alespoň dva metry hlubokou.

Kam vede Trativod

Trativod je podzemní stavba, sloužící k odvádění nebo vsakování dešťové nebo znečištěné povrchové vody (např. ze septiku). Používá se např. tam, kde odpadní vodu není možné odvádět do kanalizace vzhledem k její absenci.

Jak se čistí Trativod

Gumový zvon bývá jako první po ruce a mnohdy k vyřešení problému stačí. Ucpěte otvor špuntem, napusťte trochu vody, mokrým hadrem ucpěte přepadový otvor (vpusť), odšpuntujte a přiložte zvon tak, aby neunikal vzduch. Pumpováním vznikne podtlak, který trubky uvolní. Vodní vír je znamením, že odpad znovu funguje, jak má.

Co s vodou ze septiku

Co je septik. Septik je zpravidla tříkomorová nádrž, ve které se odpadní vody postupně zbavují kalu. Sám o sobě se příliš neliší od již zmíněné jímky, jakmile za něj ale umístíte filtr, odpadní vody se zbaví až 97 % nečistot a lze je vypouštět přímo na pozemku nebo s nimi zalévat zahradu.

Kam s odpadní vodou

Potrubí, kterým odpadní voda odtéká, se nazývá kanalizace nebo stoková síť. Tou odpadní voda putuje až na čistírnu odpadních vod, kde projde procesem čištění, aby se do řeky vrátila opět čistá. Než ale doteče až na čistírnu odpadních vod, musí urazit dlouhou cestu.

Jak udělat Trativod ze septiku

Realizace trativodu pro septik

Vykopejte samotný vsak i místo na potrubí vedené z filtru septiku. Po výkopu se ukládá potrubí, které vede přečištěné odpadní vody do vsaku. Nezapomeňte na revizní šachtu, která musí být mezi filtrem a samotným vsakem, tak aby bylo možné kontrolovat kvalitu čištění septiku.

Jak řešit odpad

Ideálním způsobem, jak vyřešit odpad u rodinného domu a novostavby, je připojení ke kanalizaci. Alternativně, pak lze řešit domovní čistírnou odpadních vod nebo tříkomorovým septikem. Nejhorším řešením je klasická žumpa, respektive bezodtoká jímka.

Jak vyčistit ucpaný dřez

Stejně jako jedlá soda pomáhá při čištění dřezu, tak je také dobrým pomocníkem na ucpaný odpad a to v kombinaci s octem a horkou vodou. Jak konkrétně odpad sodou vyčistit Není to nic složitého. Nasypte dva sáčky sody (nebo jeden větší sáček) do sifonu, přilijte hrnek octa a nechte zhruba 15 až 30 minut působit.

Jak často musíme vyvážet žumpu

“Většina septiků a žump se vyváží jednou měsíčně nebo po 30 dnech užívání v případě rekreačních objektů. K jejich vývozu je potřeba poptat licencovanou společnost, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady.”

Jak poznat plný septik

Jak poznat, že je septik plný

V případě, že vám septik zapáchá i když je zavřený, něco není v pořádku. Další indikací je slabý odtok přímo v domácnosti. Pokud se tento jev vyskytuje u více odtoků, bude problém v septiku. Plný septik také poznáte, tak že přetéká a kolem poklopů jsou kaluže hnědé vody.

Jak vyčerpat žumpu

Toho docílíte rozmícháním balení 100 g (na 5m3) ve dvou litrech teplé vody a necháme 20 minut odstát (v této době dochází k oživení bakterií). Takto připravený roztok vylijte přímo do žumpy, septiku anebo do toalety a dvakrát spláchněte.

Jak často se musí vyvážet septik

“Většina septiků a žump se vyváží jednou měsíčně nebo po 30 dnech užívání v případě rekreačních objektů. K jejich vývozu je potřeba poptat licencovanou společnost, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady.”

Kam se vyváží septik

Uvedené odpadní vody jsou v drtivé většině vyváženy na zemědělské pozemky (pokud nejsou „načerno“ přečerpávány do kanalizace), a to vždy až když je septik zcela naplněn kalem a dávno ztratil svoji funkci.

Co dělat když se ucpe odpad

Sodu nasypejte do sifonu a přidejte k ní 200 ml octa. Následně prolijte sodu s octem vroucí vodou. Celý proces je třeba několikrát zopakovat a také počítat s vodním gejzírem, který vznikne po vlití vroucí vody do odpadu. Jedlá soda je účinný pomocník v boji s ucpaným odpadem.

Proč neodtéká odpad

Jestliže voda z umyvadla, dřezu nebo vany odtéká velmi pomalu, případně neodtéká vůbec, je jisté, že je ucpaný odtok. Náprava je většinou poměrně snadná – stačí ho důkladně pročistit. Alespoň na nějaký čas většinou pomůže. Nejdříve odpad prošťouchneme klasickým zvonem, případně použijeme některý z chemických přípravků.

Jak se zbavit vlasů v odpadu

Hydroxid sodný pomůže téměř vždycky. Nejprve ucpaný otvor zalijte horkou vodou, následně nasypte žíravinu a opět zalijte trochou horké vody. Pak nechte působit. Dejte pozor, při zalití horkou vodou začne hydroxid prskat, čímž by vám mohl způsobit poleptání.

Jak poznat Ucpany záchod

Pokud se Vám v toaletě začne hromadit voda – vytváří se hladinka větší než obvykle, měli byste vyhlásit stav pohotovosti. Přestaňte záchod používat, aby nedošlo k ještě většímu ucpání nebo vylití vody. I když voda po chvíli ještě odteče, další spláchnutí může opět vrátit všechno do mísy a pak už začíná být zle.

Jak poznat že je plný septik

Jak poznat, že je septik plný

V případě, že vám septik zapáchá i když je zavřený, něco není v pořádku. Další indikací je slabý odtok přímo v domácnosti. Pokud se tento jev vyskytuje u více odtoků, bude problém v septiku. Plný septik také poznáte, tak že přetéká a kolem poklopů jsou kaluže hnědé vody.

Jak vyčistit žumpu

Jak čištění jímek probíhá Nejprve se jímka odčerpá do přistavené cisterny. Následně se pomocí tlakové vody (pokud je k dispozici) zbaví stěny jímky usazenin a nečistot na stěnách. Vzniklý odpad a fekálie se odvezou k ekologické likvidaci.

Čím rozpustit septik

Žumpex je určen pro žumpy, septiky, jímky, čistírny odpadních vod i suchá WC. Intenzivně odstraňuje zápach a rozpouští tvrdé krusty i mnohaleté usazeniny ze stěn potrubí, kterým protéká. Dále rozkládá kal a výrazně tak prodlužuje intervaly odvozu fekálií.

Co se dává do žumpy

SEPTIKŠOK 200ml. Tento unikátní, silně koncentrovaný přípravek je určený do silně zanedbaných SEPTIKŮ, ŽUMP, SUCHÝCH ZÁCHODŮ a JÍMEK. Zkapalňuje a rozkládá i jinak těžko rozložitelný organický odpad. Jedná se o čistě přírodní mikrobiologické čištění.

Jaký je rozdíl mezi jímkou a Septikem

rozdíl: Jímka nečistí, septik ano

Zatímco septik se skládá z několika komor (běžně tři), kterými voda postupně protéká, a alespoň mechanicky se čistí, tak v případě jímky se odpadní vody pouze akumulují.

Jak pročistit záchod

Stejně jako v případě ostatních odpadních trubek a výlevek v domácnosti i u záchodu je možné použití kombinace jedlé sody a octa. Samozřejmě je nutné použít větší množství než u odpadu u umyvadla, proto si připravte rovnou celý sáček jedlé sody (cca 500 g). Celé balení nasypte do záchodu a pomalu zalévejte octem.

Jak uvolnit ucpaný dřez

Gumový zvon bývá jako první po ruce a mnohdy k vyřešení problému stačí. Ucpěte otvor špuntem, napusťte trochu vody, mokrým hadrem ucpěte přepadový otvor (vpusť), odšpuntujte a přiložte zvon tak, aby neunikal vzduch. Pumpováním vznikne podtlak, který trubky uvolní. Vodní vír je znamením, že odpad znovu funguje, jak má.

Co delat s Ucpanym Drezem

Gumový zvon bývá jako první po ruce a mnohdy k vyřešení problému stačí. Ucpěte otvor špuntem, napusťte trochu vody, mokrým hadrem ucpěte přepadový otvor (vpusť), odšpuntujte a přiložte zvon tak, aby neunikal vzduch. Pumpováním vznikne podtlak, který trubky uvolní. Vodní vír je znamením, že odpad znovu funguje, jak má.