Co je to kazivec?

Co je to kazivec?

Kde se využívá kazivec

Využití Používá se především jako surovina k výrobě fluorových preparátů (umělých hmot, kapalin na přenos chladu, kyseliny fluorovodíkové), v hutnictví, sklářství, při výrobě cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice aj. viz také fluor.

Proč kazivec

České jméno kazivec zavedl Presl, podle toho, že fluorit jako tavidlo naleptával ohnivzdorné vyzdívky pecí – což lze korigovat zásaditými přísadami.
Archiv

Na co se používá fluorid vápenatý

Fluorid vápenatý CaF2 (v přírodě se vyskytuje jako minerál kazivec neboli fluorit) se využívá v hutnictví jako tavidlo, ve sklářském a keramickém průmyslu a v jemné optice k výrobě čoček a kyvet.

Jak poznat kalcit

Chemicky čistý kalcit je průhledný, jinak průsvitný. Lesk skelný až perleťový. Chemické vlastnosti: Při žíhání plamenem puká a uvolňuje se z něho CO2. Vzniklý CaO barví plamen cihlově červeně.

Co to je sádrovec

Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Vzniká srážením z vodního roztoku při vypařování slaných jezer. Tím vznikají sádrovcové krasy, jeskyně, závrty a další krasové jevy. Při zvětrávání sirníků železa pyritu a markazitu vzniká působením uvolňované kyseliny sírové velké množství sádrovce.

Co to je ŇAF

Fluorid sodný je anorganická iontová sloučenina fluoru (sůl fluoru). Tato bezbarvá, krystalická, ve vodě rozpustná látka se připravuje neutralizací kyseliny fluorovodíkové. Vzniká jako syntetický vedlejší produkt při výrobě umělých hnojiv, také se může jednat o odpadní produkt z jaderného nebo hliníkového odvětví.

Co to je fluorid

Fluorid je jedním ze stopových prvků. V lidském těle se vyskytuje zejména v kostech a zubech, a společně s dalšími minerály zajišťuje pevnost těchto struktur. Fluorid posiluje sklovinu, a tím zabraňuje vzniku zubního kazu.

Co je to citrin

Citrín je žlutá, zlatožlutá až žlutozelená varianta křemene. Zbarvení také odpovídá název, který je odvozen od slova „citrón“. Původ zabarvení stále nebyl uspokojivě vyřešen.

Jak poznat co mám za minerál

Vhodnou pomůckou je železná preparační jehla či hůře nůž (tvrdost 5-6), kus skla (tvrdost 6) a křemen (tvrdost 7). Mezi typické měkké minerály patří především mastek, sádrovec a grafit. O něco tvrdší jsou slídy a karbonáty, které však také snadno poškrábete. Naopak minerály jako topaz či beryl jsou tvrdší než křemen.

Co je to baryt

Baryt (Karsten, 1800), chemický vzorec BaSO4 (síran barnatý), je kosočtverečný minerál. Název pochází z řeckého slova barys – těžký. Starší český název je těživec. Od podobných minerálů ho snadno rozeznáme právě podle hustoty.

Co je to alabastr

ALABASTR (úběl) – jemnozrnný, čistě bílý sádrovec. POUŠTNÍ RŮŽE – růžicovité agregáty (srostlice hrubých neprůhledných čočkovitých krystalů) vznikají v pouštích vysrážením kapilární vody.

Kde se nachází fluorid

Fluoridy se vyskytují v mnoha potravinách, ale většinou jen v malých množstvích, obvykle méně než 1 mg/kg čerstvé hmotnosti. Nejbohatšími zdroji jsou mořští živočichové (např. měkkkýši, korýši, ryby), dále černý čaj (až 200 mg/kg, v čajovém nálevu podle délky vyluhování 0,6 až 3,7 mg/l), kakao, ořechy, obiloviny.

Co je to Rubín

Podle některých zdrojů pochází název rubín z latinského slova 'ruber', které označuje červenou barvu. Podle dalších zdrojů se naopak jedná o odvozeninu ze staroindického sanskrtského slova ‚ratanraj', které doslova znamená „král drahokamů“. Díky barevné variabilitě od růžové přes purpurově červenou (tzv.

Co je to měsíční kámen

Měsíční kámen se tradičně používá ke zvyšování duševních schopností a rozvíjení věšteckého umění. Lze jej nosit jako přívěsek dodávající odvahu k přijímání duševních darů. Zajišťuje klidný spánek, pomáhá při nespavosti a obnovuje a uchovává mladistvý vzhled a přístup. Udržuje v rovnováze ženskou a mužskou energii.

Jak se pozná Křemen

Jak poznat křemen Křemen na Mohsově stupnici tvrdosti dosahuje hodnoty 7, a tak je opravdu poměrně tvrdý (lze s ním rýpat do skla). Samotný křemen je většinou neprůhledný (průhledné jsou jeho drahokamové odrůdy). Může tvořit samostatné krystaly, které vytváří šestiboké hranoly.

Co je modrý kámen

Modré kameny nad Janskými Lázněmi jsou skalní útvary z kvarcitu – původního sedimentu mořského dna, který během několika milionů let byly horniny zvrásněny do dnešní podoby. Modré kameny patří k nejpůsobivějším a zároveň snadno dostupným skalám na východě Krkonoš.

Co je to Mariánské sklo

Mariánské sklo – velké průhledné desky tabulkovitých krystalů, podobné slídě. Selenit – vláknité agregáty s perleťovým leskem. Pouštní růže – hnědé, okrové či narůžovělé růžice a jemné vláknité agregáty s uzavřeninami písku.

Jak se projevuje alergie na fluor

Významný pokles kazivosti ve vyspělých zemích v posledních letech je připisován především obecnmému používání fluoridovaných zubních past. Vyjímečně se u některých lidí mohou projevit příznaky alergie na fluor ve formě zarudnutí kůže v okolí úst, kde dochází při čištění zubů k přímému kontaktu s pastou.

Co je to drahokam

Drahokam či drahý kámen (z latiny Lapis preciosus, angl. Precious stone) je minerál (nerost), ceněný pro své výjimečné fyzikální a estetické vlastnosti a používaný k ozdobným účelům, k reprezentaci anebo k tezauraci majetku.

Jak poznat pravý safír

K potvrzení pravosti lze použít např. Ramanovu spektrometrii, jejíž principem je měření rozdílu energií tzv. vibračních hladin molekuly. Vibrací molekul dochází ke změně délky a úhlu chemických vazeb mezi jednotlivými atomy.

Co je to Opalit

Opalit je syntetický kámen (respektive sklo) někdy nazývaný také opalizující fluorit nebo nachový opál. Typická je pro něj mléčná nebo duhová barva. Obsahuje oxid křemičitý, patří mezi tzv. transformátory, čímž nachází využití v podpoře schopnosti změnit svůj život, danou situaci, vztahy a plány do budoucna.

Jak poznat že je kámen pravý

Gemologický posudek je bezesporu nejlepší způsob, jak poznat pravý drahý kámen. Měli bychom také poznamenat, že ne každý klenotník je gemolog. Chceme-li tedy získat spolehlivé ocenění na základě odborných znalostí, je nejlepší nespoléhat se na zběžné prověření provedené v klenotnictví.

Jak vypadá křemen

Krystaluje v klencové soustavě a na Mohsově stupnici tvrdosti má tvrdost 7. Je průhledný, zřídka bílý. Typický tvar krystalu je šestiboký hranol s dvěma klenci, u kterého bývají plochy hranolu vodorovně rýhovány.

Co je to Topaz

Topaz (může se psát i topas) je jedním z nejznámějších a nejstarších drahých kamenů. Byl pojmenován podle ostrova Topazos v Rudém moři; jiní soudí, že jméno pochází ze sanskrtského slova tapas = oheň. Bývá čirý, bílý, žlutý, růžový, modrý, šedý, oranžový i jinak zbarvený.

Kde se nachází fluor

Zdrojem fluoru je především pitná voda, kde je však obsah fluoru značně variabilní. Příjem fluoridů přímo z pitné vody představuje 1,0 – 3,4 mg/den. Dále jsou zdrojem fluoru mořské ryby (5 – 10 mg/kg) a čaj (100 mg/kg), které mají vyšší obsah fluoru než cereálie (1 – 3 mg/kg) a kravské mléko (1 – 2 mg/kg sušiny).