Co je to DMO?

Co je to DMO?

Jak se projevuje DMO

Nejviditelnějšími fyzickými příznaky je škubání a nekoordinované pohyby hlavy. Někdy se projevuje tím, že pacient má potíže s mluvením. Stav se někdy nazývá spasticitida (křečovitost). Mozková obrna se také nazývá Littlovou obrnou.
Archiv

Kdy se diagnostikuje DMO

Pokud má dítě po narození příznaky DMO, což není tak snadné diagnostikovat, projevuje se různými tonusovými a koordinačními poruchami. V prvním roce života se klinický obraz DMO teprve utváří a diagnóza je jasná obvykle až ke konci 1. roku života dítěte nebo pokud jde o atetoidní formy DMO i později.

Jak vzniká mozková obrna

K mozkové obrně dochází, když se během nitroděložního vývoje nebo pak poškodí mozek. Proto se nemoc uvádí jako dětská mozková obrna. K poškození mozku může dojít v těhotenství, při porodu, ale i prvních letech života dítěte. Pokud se jedná o vrozenou formu, projeví se do 3 let.

Jak vzniká dětská obrna

Dětská mozková obrna (DMO) je onemocnění neinfekčního a nedědičného původu. Jedná se o poruchu hybnosti, která vzniká na podkladě jednorázového poškození mozku nedostatkem kyslíku v raném stadiu jeho vývoje. Co se týče přísunu kyslíku, mozkové buňky jsou jedny z nejcitlivějších v těle.
Archiv

Jak se šíří obrna

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem. K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV).

Co je obrna nemoc

Přenosná dětská obrna (poliomyelitida) je vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému, které postihuje míchu, a které může způsobit celoživotní ochrnutí a někdy i smrt. Před zahájením očkování u nás onemocněly poliomyelitidou stovky dětí, desítky zemřely.

Co je to Spastická obrna

Spastická obrna je stav, kdy svaly postižené končetiny jsou zvýšeně napjaté. Je porušena hybnost, končetiny kladou odpor pasivnímu ohýbání. Ke spastické obrně dochází vlivem poškození mozku v důsledku krvácení, hypoxie nebo při poškození míchy.

Jak lze klasifikovat obrny podle rozsahu a stupně závažnosti ochrnutí

Formy dětské mozkové obrny

V dnešní době jsou klasifikovány jednotlivé typy DMO podle charakteru hybné poruchy do čtyř širších kategorií. Jsou to forma spastická, athetoidní, ataktická a smíšené formy.

Jak se dá chytit obrna

Přenos nemoci

Polioviry jsou šířeny jídlem nebo vodou obsahující lidské fekálie a méně častěji z infikovaných slin. Infikovaní mohou šířit nemoc, aniž by se u nich projevily symptomy během 6 týdnů. Tato nemoc může být diagnostikována nálezy virů ve fekáliích nebo stanovením protilátek v krvi.

Co způsobuje virus dětské obrny

Poliomyelitis anterior acuta, označovaná též jako dětská (přenosná) obrna nebo Heineova-Medinova nemoc představuje epidemickou letní virózu. Způsobuje ji ssRNA neobalený Poliovirus z rodu enterovirů (čeleď Picornaviridae). Poliovirus má 3 antigenní typy bez zkřížené imunity.

Co dělá dětská obrna

Přenosná dětská obrna (poliomyelitida) je vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému, které postihuje míchu, a které může způsobit celoživotní ochrnutí a někdy i smrt. Před zahájením očkování u nás onemocněly poliomyelitidou stovky dětí, desítky zemřely.

Jak se projevuje ochrnutí

Ochrnutí a necitlivost

Charakteristickým znakem cévní mozkové příhody je náhlé ochrnutí jedné strany těla – například bezdůvodný mimovolný pokles paže, koutků úst, nebo náhlé problémy při vstávání. Příznakem paralýzy může být také náhlý pád bez jasného vnějšího důvodu.

Co je to ochrnutí

Ochrnutí je ztráta svalových funkcí jedné nebo více svalových skupin. Ochrnutí je často spojeno se ztrátou citu v postižené oblasti. Přibližně jeden z 50 lidí trpí nějakým typem ochrnutí, přechodného nebo trvalého.

Jak se chytne obrna

Přenos nemoci

Polioviry jsou šířeny jídlem nebo vodou obsahující lidské fekálie a méně častěji z infikovaných slin. Infikovaní mohou šířit nemoc, aniž by se u nich projevily symptomy během 6 týdnů. Tato nemoc může být diagnostikována nálezy virů ve fekáliích nebo stanovením protilátek v krvi.

Jak vyléčit obrnu

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem. K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV).

Jak můžu Ochrnout

Ochrnutí je nejčastěji způsobeno poškozením mozku nebo nervového systému, obzvláště pak míchy. Hlavní příčinou bývá mrtvice, nádorová onemocnění či další zdravotní problémy. Další příčinou ochrnutí může být otrava jedem, který narušuje nervové funkce (kurare, BMAA, botulin atp.).

Jak se léčí obrna

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem. K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV).

Jak se přenáší obrna

Přenos. Virus se přenáší orální nebo fekálně-orální cestou, tj. přímo z člověka na člověka nebo nepřímo prostřednictvím kontaminovaných tekutin a potravin.Inkubační doba. Inkubační doba trvá obvykle 5–35 dnů. Příznaky.Ochrana a prevence. Na dětskou obrnu dosud neexistuje účinná léčba.

Co je to Bellova obrna

Bellova obrna je onemocnění, při kterém dochází na jedné straně tváře k poškození nervu, což vyvolává závažné oslabení nebo paralýzu tvářových svalů. Toto znehybnění způsobuje pokles postižené strany tváře. Toto poškození se často objevuje přes noc a samo odeznívá během několika týdnů.

Jak začíná ochrnutí

Celý proces začíná v mozkové kůře, odtud se signál skrz mozek šíří do míchy a z míchy se pomocí nervů vystupujících z páteře šíří nervový signál do příslušných svalových vláken. Přenos informace z nervu na sval se děje na tzv. nervosvalové ploténce. Podráždění svalu pak vede k jeho stažení a tím vzniká vlastní pohyb.

Kdy k neurologovi

Část populace trápí bolesti hlavy ve formě migrén pravidelně a neúprosně. Silné nebo náhle vzniklé bolesti hlavy mohou signalizovat i krvácení do mozku nebo nádor. Proto je v těchto případech namístě vyšetření neurologem.

Co je to paréza

Pod označením paréza se skrývá onemocnění známější jako obrna. Jde o částečnou neschopnost aktivního volného pohybu. Příčina poruchy může být na různých úrovních řízení pohybu – mozek, mícha, periferní nerv, nervosvalový přenos, sval. K paréze může vést cévní mozková příhoda, porušení míchy či nervu apod.

Co je to Hemipareza

Hemiparéza/hemiplegie je jednostranná paralýza (obrna) ve spastické formě, zřídka se může objevit v ochablé formě. Výskyt motorického (pohybového) omezení (hemiparéza s důrazem na horní nebo dolní končetiny) závisí na místě a závažnosti mozkového poškození.

Co je to Zaskrt

Záškrt je závažné onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphtheriae (v některých případech také bakterií Corynebacterium ulcerans), která se usadí na sliznici v hrdle a horních cestách dýchacích a může produkovat toxin postihující jiné orgány.

Co ukáže rentgen páteře

Cílem tohoto vyšetření je zjistit, zda nemohou být příčinou potíží jiná onemocnění a jak pokročilé a vážné je postižení nervů, případně míchy. Pokud neurologické vyšetření ukazuje na možnost příčiny obtíží v oblasti bederní páteře, je potřeba páteř zobrazit některou zobrazovací metodou.