Co je průměrný index spotřebitelských cen?

Co je průměrný index spotřebitelských cen?

Co je to index spotřebitelských cen

Měsíční index měřící změnu v nákladech na pořízení spotřebitelského koše, který se skládá z různého zboží a služeb (potravin, nájemného, hypoték, oblečení, tepla, benzínu, jízdného atd.).

Jak Vypocitat index spotřebitelských cen

Výpočet indexu spotřebitelských cen pro jednu položku:

cena položky v daném roce, např. cena chleba v roce 2018) se dělí cenou původního roku (cena chleba v roce 1970) a poté vynásobí stovkou.

Kdy se zveřejňuje index spotřebitelských cen

Od dubna 2022 jsou nově ve Veřejné databázi souběžně s Rychlou informací zveřejňována data dle základního i podrobného členění klasifikace ECOICOP a spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb. Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem.

Jaká je průměrná roční inflace

Ke konci roku 2022 činil meziroční růst inflace 16,2 %, což je nejvíce za posledních 20 let. Vysoká inflace zpomaluje ekonomický růst a snižuje životní úroveň obyvatel. K mimořádně silnému růstu spotřebitelských cen dochází hlavně u potravin, zemního plynu, elektřiny a nájemného.
Archiv

Co je to CPI

CPI je consumer price index neboli index spotřebitelských cen. Měří vážený průměr cen standardizovaného košíku zboží a služeb jako je jídlo, doprava nebo bydlení. Rozdíly v CPI jsou spojeny s náklady na živobytí a inflací (či deflací).

Jaká je současná inflace

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 15,7 % (v prosinci 15,1 %).

Co je Harmonizovaný index spotřebitelských cen

harmonizovaným indexem spotřebitelských cen, často se používá jen jeho zkratka HICP. Pojem „harmonizovaný“ vyjadřuje skutečnost, že všechny země Evropské unie dodržují stejnou metodiku výpočtu. Tím je zajištěna srovnatelnost údajů mezi zeměmi. Tímto měřítkem lze dobře sledovat, jak se ceny v ekonomice mění.

Co je CPI inflace

Index spotřebitelských cen

CPI je ukazatel, který měří průměrnou změnu cen zboží a služeb během daného časového období v ekonomice. Jeho cílem je měřit životní náklady a ukázat dopady inflace na jednotlivé spotřebitele.

Jaká je inflace v roce 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v dubnu 2023 cenová hladina meziročně o 12,7 %. Inflace ve srovnání s březnem výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

Jaká je současná míra inflace

Inflace – druhy, definice, tabulky

Rok Měsíc
1 10
2020 2,9 3,3
2021 3,0 3,2
2022 4,5 13,5

Jak často se počítá CPI

Statistikové každý měsíc zjišťují ceny určitého koše statků a služeb. Statky a služby byly zařazeny do koše podle výdajů průměrné domácnosti v určitém roce. Tento rok se nazývá rokem základním. CPI se konstruuje tak, že statistikové měsíčně zjišťují v obchodech ceny jednotlivých statků a služeb.

Jaká bude inflace za rok 2023

Dle prognózy bude celková inflace za rok 2023 11,2 %, přičemž ještě v únoru bylo predikována inflace 10,8 %. „Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle,“ uvádí ČNB.

Jaká bude inflace v lednu 2023

Míra inflace v lednu 2023 byla v eurozóně 8,6 %, což je lehký pokles oproti inflaci 9,2 % z prosince 2022. V porovnání s prosincem meziroční inflace klesla v osmnácti členských státech a vzrostla v devíti. Zatímco tedy v ostatních státech Evropské unie inflace postupně klesá, v Česku jde naopak stále nahoru.

Co vede k inflaci

Nízká až mírná inflace může být vedle růstu peněžní zásoby vysvětlována i kolísáním reálné poptávky po zboží nebo výkyvy v nabídce a dodávkách zboží. Nicméně panuje konsenzus, že dlouhé období významné inflace je způsobeno rychlejším růstem peněžní zásoby než celkového produktu.

Jak lze snížit inflaci

Vláda může snížit míru setrvané inflace za cenu: 1) Dočasného zvýšení nezaměstnanosti nad její přirozenou míru – skutečný produkt je nižší než potenciální. Ztráta produktu představuje náklady snížení míry inflace – náklady desinflace. 2) Stát může snížit míru setrvačné inflace důchodovou politikou.

Jaká bude inflace v roce 2024

Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle.

Kdy se vyhlašuje inflace za předchozí rok

* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Jaká je aktuální inflace 2023

Podle předběžných výpočtů klesl v dubnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 14,3 % (v březnu o 16,5 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v dubnu 2023 za Eurozónu 7,0 % (v březnu 6,9 %), na Slovensku 14,0 % a v Německu 7,6 %. Nejvyšší byla v dubnu v Lotyšsku (15,0 %).

Koho nejvíce postihuje inflace

Inflace se nejvíce dotýká osob a domácností s nižšími příjmy. Jejich výdaje se většinou skládají z nezbytných položek jako potraviny, energie či nájemné. Ceny mouky přitom stouply meziročně o více než polovinu, regulované nájemné o čtvrtinu, zemní plyn a nafta téměř o pětinu.

Kdy se zlepsi inflace

Inflace se na jaře a v létě letošního roku bude dále rychle snižovat, počátkem roku 2024 se vrátí do blízkosti 2% cíle.

Jaká je inflace 2023

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla v květnu 2023 cenová hladina meziročně o 11,1 %. Inflace tak dále výrazně zpomalila, nadále se však nacházela vysoko nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly rovněž o 11,1 %.

Co má vliv na inflaci

Ani centrální banka nicméně není zdaleka všemocná, byť svou měnovou politikou ovlivní národní ekonomiku velmi zásadně. Inflaci totiž spouští také nezávisle na ní různé vnější globální vlivy, jako prudké zdražení surovin na světových trzích nebo oslabení měny, které nákup dovážených vstupů také zdražuje.

Jak se bude vyvíjet kurz Eura 2023

Samotná ČNB totiž ve své zatím poslední listopadové prognóze předpokládala, že v roce 2023 česká měna zamíří někam k úrovni 24,80 za euro.

Jak snížit inflaci

Centrální banky mohou ovlivnit inflaci ve významné míře pomocí stanovení úrokových sazeb a přes jiné operace. Vysoké úrokové sazby a pomalý růst peněžní zásoby jsou tradiční způsoby, které centrální banky používají pro boj s inflací nebo pro její prevenci, i když existují různé přístupy.

Jak se bránit proti inflaci

Vaše finanční rezerva na nečekané výdaje nebo na důchod tedy přichází o svou hodnotu a vy si za ni v čase koupíte míň a míň. Jsou ale nástroje, které vám pomohou se inflaci bránit a její dopady snižovat, někdy možná i překonávat. Patří mezi ně například investice, spoření nebo termínované účty.