Co je břidlicová ropa?

Co je břidlicová ropa?

V jakém moři se těží ropa

Severomořská ropa je směs uhlovodíků obsahující kapalnou ropu a zemní plyn a produkuje se z ropných zásob pod Severním mořem.

Co je vlastně ropa

Ropa je světležlutá až takřka černá kapalina o hustotě 0,73 i přes 1,00 kg/m3. Tvoří ji směs plynných, kapalných i pevných uhlovodíků. Obsahuje 80 až 85% uhlíku,10 až 15% vodíku, 4 až 7% síry a něco málo dusíku.

Kdo těží nejvíce ropy

Země s největší roční produkcí ropy

Pořadí Země Roční produkce ropy za rok 2019 ve vytěžených barelech za den
1. Spojené státy americké 15 043 000
2. Saúdská Arábie 12 000 000
3. Ruská federace 10 800 000
4. Irák 4 451 516

Kde se těží nejvíce ropy na světě

Největší světová naleziště jsou ve Venezuele

Mezi státy s největšími nalezišti ropy patří Venezuela, Saudská Arábie, Kanada, Írán, Irák a Kuvajt. Přibližně tři čtvrtiny světových nalezišť se nachází ve 14 státech sdružených do organizace zemí vyvážejících ropu OPEC.

Jak dlouho vznikala ropa

Ropa se tvoří geochemickými procesy z matečných hornin. Tvoří se neustále, ale v geologickém čase v rozmezí několika miliónů nebo desítek miliónů let.

Kdy nám dojde ropa

Americká vládní agentura v roce 2007 znovu potvrdila, že bez ropy budeme „kdykoliv do roku 2040“ a aktuální konzervativní odhady nám dávají dalších 53 let.

Co vše obsahuje ropu

4000 výrobků z ropy

Mluvíme o domácích spotřebičích, palubních deskách automobilů, pneumatikách, plastovém nádobí, izolacích kabelů, lepidlech, barvách, rozpouštědlech, polystyrenu, umělých vláknech a stovkách dalších produktů.

Jak dlouho vydrží zásoby ropy

Podle aktuálních odhadů vystačí globální zásoby ropy a zemního plynu zhruba 50 let, uranu 100 let a uhlí 150 let. Na neobnovitelných surovinách jsou ale závislé i zdroje, které jsme si zvykli pokládat za nevyčerpatelné.

Kde jsou největší ložiska ropy

Díky břidličné ropě mají také USA nyní větší rezervy než Rusko. Podle údajů Rystad zásoby nevyužité ropy v Rusku činí 256 miliard barelů. Následují Saúdská Arábie (212 miliard), Kanada (167 miliard), Írán (143 miliard) a Brazílie (120 miliard). Rystad je nezávislá výzkumná společnost se sídlem v Norsku.

Kdy se vyčerpá ropa

Celkových zásob ropy ve světě je takové množství, že by to mohlo vystačit na nejméně dvě další století, a zemního plynu je zhruba na tři století. Plyne to z posledních odhadů Mezinárodní agentury pro energii (IEA).

Jak by vypadal svět bez ropy

Chudoba, hlad, kriminalita a rabování budou typické pro život přeživších. Světlou stránku to ale mít bude, čistý vzduch, lokální výroba potravin a místo parkovišť a asfaltu jen zarostlá pole, zavřené továrny a svět bez civilizačního hluku – žádná auta ani letadla.

Co se stane až dojde ropa

Je však zřejmé, že dříve nebo později ropa určitě dojde a je jen na nás, jak se s tím vypořádáme. Při prvních náznacích "docházení ropy" se dá předpokládat prudké zvyšování ceny ropy. Následně se pak bude rychlým tempem zvyšovat i cena všech ropných produktů, jak např. benzínu, nafty, apod.

Kdy dojde ropa na zemi

Americká vládní agentura v roce 2007 znovu potvrdila, že bez ropy budeme „kdykoliv do roku 2040“ a aktuální konzervativní odhady nám dávají dalších 53 let.

Kdo vyváží nejvíce ropy

Největším producentem je Saúdská Arábie, pak Rusko a Spojené státy americké. Mezi největší spotřebitelé ropy patří Spojené státy, následované Čínou. Největším vývozcem ropy na světě je opět Saúdská Arábie, následovaná Ruskem a Norskem. Největším dovozcem na světě jsou Spojené státy následované Japonskem a Čínou.

Jak dlouho nám dojde ropa

Podle aktuálních odhadů vystačí globální zásoby ropy a zemního plynu zhruba 50 let, uranu 100 let a uhlí 150 let. Na neobnovitelných surovinách jsou ale závislé i zdroje, které jsme si zvykli pokládat za nevyčerpatelné. V tzv. rozvojových zemích dnes dodávají až 17 % elektřiny hydroelektrárny.

Co by se stalo kdyby nebyla ropa

Čerstvé suroviny se stávají luxusním zbožím pro bohaté, zatímco zbytek obyvatel musí přežívat na práškových, uměle vyrobených potravinách. Všude se válí tuny zapáchajících odpadků, které není čím a kam odvážet, šíří se infekce.

Kdo má největší zásoby ropy na světě

Důležité také je, kdo disponuje největšími zásobami. Největší aktivní zásoby ropy má Saúdská Arábie s 276 miliardami barelů, ovšem před Venezuelou, která má dosud pasivních 306,3 miliard barelů ropy. dále pak následuje Kanada a zejména Irán a Irák.

Odkud se dováží ropa do ČR

V roce 2021 se do ČR dovezla ropa v celkovém množství 6 841,0 tis. tun, což představuje nárůst o 10,8 % v porovnání s rokem 2020. Z tohoto množství bylo 50 % ropy dovezeno z Ruska. Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (48,8 %) a IKL (51,2 %).

Jak se převáží ropa

Ropa se přepravuje železničními vagony, nákladními vozy, tankery i potrubím. To, jaká metoda se použije, závisí na množství ropy a na tom, kam se přepravuje. Ropovody se považují za cenově nejefektivnější způsob přepravy ropy po zemi. Pokud se na nich provádí řádná údržba, jsou také přátelské vůči životnímu prostředí.

Kdo dodává ropu do ČR

Na území ČR je provozovatelem ropovodu Družba i IKL akciová společnost MERO ČR (MEzinárodní ROpovody).

Odkud má Česko ropu

V roce 2021 se do ČR dovezla ropa v celkovém množství 6 841,0 tis. tun, což představuje nárůst o 10,8 % v porovnání s rokem 2020. Z tohoto množství bylo 50 % ropy dovezeno z Ruska. Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (48,8 %) a IKL (51,2 %).