V jakém státě je Kypr?

V jakém státě je Kypr?

Které zemi patří Kypr

Kypr je prezidentskou republikou. Jeho prezident je hlavou státu i vlády. Kypr vstoupil do EU jako de facto rozdělený na dvě části. Územím EU je však celý ostrov.

Kde se nachází Kypr

Kypr je ostrov ve východní části Středozemního moře. Je to třetí největší ostrov ve Středozemním moři po Sicílii a Sardinii. Nachází se 113 km jižně od Turecka a přibližně 120 kilometrů západně od syrského pobřeží. Geograficky náleží k Asii, kulturně však k Evropě.

Která část Kypru je v EU

Dne 1. května 2004 vstoupil do EU de iure celý Kypr (resp. Kyperská republika jako jediný mezinárodně uznávaný právní subjekt), de facto však pouze jižní část ostrova s tím, že na severní části je pozastavena platnost acquis communautaire do doby, než se ostrov sjednotí.
Archiv

Kdo vlastni Kypr

De facto je pod správou Kyperské republiky kolem 59 % ostrova, 36 % plochy ostrova ovládají Turci, další 4 % jednotky OSN. Kypr byl zakládajícím členem Hnutí nezúčastněných zemí. Od roku 1961 je členem Commonwealthu.

Na jakém kontinentu leží Kypr

EvropaKypr / KontinentEvropa je území vnímané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie. Wikipedie

Proč jet na Kypr

Proč jet na Kypr Protože na tak malém území naleznete tak velké množství památek. Kypr pro vás bude dobrou volbou, ať už vyhledáváte památky z nejstarších dob lidského osídlení, z doby neolitu, nebo vás zajímá antika, byzantské kostely a kláštery, francouzská gotika či fortifikační umění Benátčanů.

Na jaké straně se řídí na Kypru

Cestování po Kypru autem

Důležitá informace je, že se na Kypru jezdí vlevo! Pokud s tím nemáte zkušenosti, doporučuji dávat si velmi dobrý pozor (především pak na kruhových objezdech). K řízení auta budete potřebovat platné doklady a řidičský průkaz, nejlépe mezinárodní.

Co se nesmí vyvážet z Kypru

Bez povolení příslušného úřadu je zakázáno z Kypru vyvážet starožitné předměty, do země lze dovézt libovolné množství kyperských liber. Na seznamu zakázaných věcí se nachází drogy, zbraně, pornografie a zvířata.

Jak se říká lidem z Kypru

Kypřané jsou rozděleni hlavně do dvou etnických komunit a to jsou kyperští Řekové a kyperští Turci, kteří sdílejí mnoho kulturních znaků, ale uchovali si identitu na základě etnicity, náboženství, jazyka a vazeb na mateřskou zemi.

Na co si dát pozor na Kypru

Kypr patří mezi bezpečné země a pouliční kriminalita je nízká. Kyperské úřady přísně stíhají výrobu, distribuci, dovoz i pouhé držení drog. Za porušení zákona hrozí vysoký trest odnětí svobody nebo peněžitý trest, případně oba současně.

Kdy nejlépe na Kypr

Jestliže jedete na ostrov za první variantou můžete jet celoročně, ale v rozmezí od června do srpna je zde velké teplo, což není pro chození po památkách nejideálnější doba. Kypr je rájem sluníčka, nikdy ho tady není málo. Od dubna do října svítí v průměru 11 hodin denně.

Co se jí na Kypru

Převážná část kyperské kuchyně je téměř totožná s řeckou kuchyní. Takže zde najdete speciality jako souvlaki, tzatziki, gyros, kleftiko, řecký salát, musaka, pastitsio, stifado, kalamáry, chobotnice, mušle, ryby a jiné mořské živočichy.

Proč se na Kypru jezdí vlevo

Na jízdu v levém jízdním pruhu si budete muset zvykat, pokud zamíříte do Velké Británie, Irska, na Kypr nebo Maltu. Právě zmíněná Velká Británie, potažmo její hlavní město, je historicky vystavěno tak, aby se v něm jezdilo vlevo. Změna na pravostranný provoz by byla extrémně nákladná.

Co Nevozit z Turecka

Například při návratu z Turecka se musí na celnici nahlásit veškeré zboží, které stálo více než 430 eur na osobu (přibližně 10,5 tisíce korun), u lidí pod 15 let je tato hodnota snížená na 200 eur (asi pět tisíc korun), což se v poslední době podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) stává problémem …

Jakou měnou se platí na Kypru

EuroKypr / Měna

V roce 2008 vstoupil Kypr do eurozóny a euro nahradilo původní kyperskou libru. Pro zajímavost: kurz byl 0,585274 CYP za 1 EUR. Ceny se budou samozřejmě lišit podle místa, kde budete nakupovat.

Jak pozdravit na Kypru

Tak jako ve většině Evropy pozdrav probíhá klasicky potřesením ruky. Výjimkou jsou ortodoxní muslimové, kteří nepodávají ruce ženám. Kypřané oddělují soukromý život od profesionálního a čas strávený s rodinou je pro ně důležitý. Patří ke kulturám, které vnímají čas flexibilně a nepočítají každou minutu zpoždění.

Jak se řídí v Austrálii

Míříte na australský kontinent Pak byste měli vědět, že tady se jezdí vlevo ve státech Austrálie a Nový Zéland.

Kde mají volant v Japonsku

Na silnici vlevo a s volantem vpravo se dnes jezdí zhruba ve třetině zemí světa, včetně například Indie nebo Japonska.

Co se v Turecku nesmí dělat

Co se nesmí v Turecku

Je zakázán vývoz jakýhkoliv starožitných předmětů (za ty jsou považovány předměty starší 100 let). Je přísně zakázán dovoz drog, obchodování s nimi a i jejich užívání. Tresty jsou velmi přísné. Ve vojenských objektech, nádražích, letištích a u většiny mešit je zakázáno fotografovaní.

Jak se Turci chovají k ženám

Turci plně využívají svou fantazii a estetické cítění, nosí originální věci, rádi si s módou hrají a dělají to víc než dobře! Západní životní styl v Turecku velmi těsně koexistuje s tím tradičním. Ve většině oblastí země se tak lidé oblékají velmi stylově a podle žhavých trendů.

Co si přivézt z Kypru

Suvenýry a nákupy na Kypru. Mezi typické kyperské produkty patří ruční výrobky: keramika, šperky ze stříbra a mědi či výrobky ze dřeva (nejčastěji z olivového). Typickým kyperským motivem je muflon, kyperská vlajka, bohyně Afrodita a vyobrazení ženského idolu z vesnice Pomos.

Co ochutnat na Kypru

Převážná část kyperské kuchyně je téměř totožná s řeckou kuchyní. Takže zde najdete speciality jako souvlaki, tzatziki, gyros, kleftiko, řecký salát, musaka, pastitsio, stifado, kalamáry, chobotnice, mušle, ryby a jiné mořské živočichy.

Jak se jezdí v Číně

V Číně se jezdí převážně vpravo. Vyžaduje-li to dopravní situace, nebo je-li to výhodnější, je využívána i jízda vlevo. 2. Na komunikacích s více jízdními pruhy v jednom směru je pravý pruh zpravidla vyhrazen pro pomalé automobily, zejména nákladní, a další pruhy pro vozidla rychlejší.

Proč se v Japonsku jezdí vlevo

V zemi vycházejícího slunce se na této straně jezdí dodnes. Jezdit vlevo bylo snadnější i pro vozky. Kočí, pokud byl tedy pravák, potřeboval držet bič v pravé ruce, a proto musel sedět co nejvíce vpravo, aby nemohl zasáhnout nikoho sedícího u něj nebo vzadu.

Proč se u nás jezdí vpravo

Známou teorií je i zavádění pravostranného provozu Napoleonem (1769 – 1821). Tento vojevůdce byl údajně levák, a aby udržel výhodu v případě napadení, začal zavádět pro leváky výhodnější jízdu vpravo na všech územích, která dobyl.