Proč studovat historii?

Proč studovat historii?

Co po studiu historie

Díky studiu tak budete připraveni pro post odborného pracovníka ve vědeckých institucích, knihovnách, informačních a bibliografických centrech a v muzeích. Dále také pro práci v médiích, nakladatelstvích, cestovním ruchu a v odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi.
Archiv

Jak studovat historii

Jako hlavní předpoklad pro budoucí studium historie je určitě maturitní zkouška z dějepisu. V posledních ročnících studia byste měli navštěvovat semináře historie, které většina středních škol pro budoucí maturanty vyučuje.
Archiv

Kde lze studovat historii

Dnes tedy pouze o historii.Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno.Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice.Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava.Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, Pardubice.

Co je to historie

Historie je nauka o lidské minulosti a to o všech jejích stránkách, zkoumá děje politické, hospodářské, náboženské i kulturní. Učenci a znalci zabývající se historií se nazývají historikové.

Kde pracuje historik

Hudební historik

Hudební historikové mohou pracovat jako vyučující, kurátoři muzeí nebo třeba knihovníci se zaměřením na hudební žánr, anebo na jakékoliv jiné pozici, která jim umožňují zužitkovat své znalosti. Můžou se také stát nezávislými autory, kteří publikují v časopisech, nebo prodávají vlastní knihy.

Jak se stát historikem

Obor historie lze studovat na filosofických fakultách, méně specializovaně též na fakultách zabývajících se šířeji humanitními a sociálními vědami. Školské poje historie, respek ve dějepisu zprostředkovávají pedagogické fakulty. Studium historie předpokládá četbu mnoha odborných knih.

Jaké je studium historie

Obecně obor historie je nepraktický. Nemáš kvalifikaci na nic. Nemůžeš učit, do muzea jedině muzeologie, archiv vůbec-tam můžou jen archiváři. Dnes je to vyprázdněný obor.

Kdy vznikla historie

Dějiny vyspělých kultur od vynalezení písma (cca 4. tisíciletí př. n. l.) jsou předmětem historických věd a v dílčích aspektech i dalších disciplín, jako je sociologie, ekonomie a právní věda.

Jak se lišily první peníze od těch které známe dnes

Zavedení peněz předcházela přírodní platidla, od mušlí po drahé kovy, která měla i svoji vlastní užitnou hodnotu. Peníze začínají ražbou, která měla zaručovat váhu a ryzost dané mince jako kousku kovu.

Co to je pramen

Pramen je soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné, výstupné a přelivné. Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě.

Jak se připravit na vysokou školu

Jak si zvýšit šance na přijetí Dokažte, že máte o studium skutečný zájem. Snažte se školu přesvědčit svými úspěchy a spolu s přihláškou zašlete své reprezentativní práce, úspěchy v soutěžích, pokud máte praxi v oboru, tak ji doložte. Tohle všechno vám zvedne pravděpodobnost přijetí oproti ostatním uchazečům.

Jaký je rozdíl mezi dějinami a historii

Jsou o tom, co se událo, ale i naše přítomnost se stává během vteřiny minulostí a tedy dějinami. Dějiny tvoří historii, slouží k poučení z minulosti do budoucnosti. Historie umožňuje zkoumat současnost na základě minulosti, bez znalosti minulosti nelze pochopit přítomnost.

Jak se dělí historie

Historie lidstva se obvykle dělí na pět období: pravěk, starověk, středověk, novověk a období dějin nejnovějších, tzv. soudobých, sahajících až do současnosti.

Co je nejstarší platidlo

Okolo roku 1200 před naším letopočtem začali používat staří Číňané jako platidlo nevelké, lesklé mušle zvané „kauri“. Svou vhodnou velikostí, hladkým lesklým povrchem, krásným tvarem, mechanickou odolností a především hojným výskytem se staly ideálním předmětem výměny.

Co v historii sloužilo jako peníze

Jako peníze sloužilo mnoho různých primitivních i modernějších forem, které se v historii postupně měnily. Jako peníze sloužily mořské mušle, jantar, dobytek, slonovina, kůže, plátno, sůl nebo také vodka či 20 kilogramů těžké měděné mince (Švédsko 1644).

Jak se dostane voda do hor

Hory jsou pramennou oblastí vodních toků. Horské regiony se vyznačují vyššími srážkovými úhrny a menším výparem. Zároveň nejsou tolik ovlivněny činností člověka – na rozdíl od intenzivněji hospodářsky využívaných nížin, kde řada přirozených pramenů a pramenišť zanikla.

Co je to Letopisy

Letopisy neboli anály (z latinského annus – rok) jsou strukturované historické prameny, kde jsou dějiny zaznamenávány rok po roce. Na rozdíl od jiných historických pramenů nemívají literární ambice, často vznikaly spíš jako záznamy nějaké instituce, například kláštera.

Jak dlouho trvá hodina na vysoké škole

Hodiny na vysoké škole netrvají 45 minut jako na střední. Délka vyučovacího bloku bývá 80 nebo 90 minut. Jeho začátek ani konec ale zpravidla neoznamuje drnčení zvonku. Začíná zkrátka příchodem vyučujícího a končí jeho odchodem.

Jak vypadaji prijimacky na vysokou školu

Jak vypadají přijímačky na VŠ

Testy bývají vyhodnocovány, pro velký počet uchazečů strojově, ale není to pravidlem. Záleží obor od oboru. Testy na vysokou školu bývají oborové, logické, mohou se zaměřovat na všeobecné studijní předpoklady, u vybraných oborů se skládají z anglického nebo cizího jazyka.

Co zkouma dejepis

Dějepis (historická věda) je humanitní a společenská věda zkoumající dějiny (historii) člověka a jeho civilizace na základě studia různých pramenů a s použitím rozličných metod.

Jaký byl první stát na světě

Tím opravdu nejstarším státem našeho světa je Japonsko, které bylo podle tradice založeno prvním císařem Džimmuem již v roce 660 př. n.l. Japonci dodnes slaví první den lunárního měsíce – 11. únor jako den, kdy první císař usedl na trůn, čímž oficiálně vznikl japonský stát.

Co je to nejstarší civilizace

Podle výzkumu mezinárodního týmu genetiků jsou nejstarší kontinuálně existující civilizací světa Austrálci – tedy původní obyvatelé Austrálie, jimž evropští kolonisté říkali Aboridžinci. Intenzivní studium jejich DNA dokládá, že jejich původ sahá do doby vzdálenější než 50 tisíc let.

Kde se vzaly peníze

Zavedení peněz předcházela přírodní platidla, od mušlí po drahé kovy, která měla i svoji vlastní užitnou hodnotu. Peníze začínají ražbou, která měla zaručovat váhu a ryzost dané mince jako kousku kovu.

Jak se jmenovali první přemyslovské peníze

Prvními doloženými penězi na našem území byly denáry, které po roce 995 až do konce 11. století razily rody Přemyslovců a Slavníkovců. Kolem roku 1210 začal král Přemysl Otakar I. razit mince s jednostrannou ražbou – brakteáty, které byly jediným platidlem až do konce 13.

Co znamená že řeka pramení

Pramen je soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné, výstupné a přelivné. Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě.