Proč se používá parozábrana?

Proč se používá parozábrana?

Kdy je nutné použít parozábranu

Parozábrana se zřizuje v případech, kdy je konstrukce Rigips součástí obvodového pláště budovy a ve skladbě konstrukce je vrstva tepelné izolace (podkroví, předsazené stěny). Aplikací parozábrany se předchází vnikání interiérové vzdušné vlhkosti do konstrukce a její případné kondenzaci.

Kam dát parozábranu

Parozábrana se umisťuje na „teplém“ líci tepelné izolace. Může být umístěna i mezi vrstvami tepelné izolace. Pokud poloha parozábrany není ověřena výpočtem, aplikuje se obvykle v max. 1/5 celkové tloušťky tepelné izolace od interiéru.

Jak utěsnit parozábranu

Parotěsná zábrana by měla dosahovat až k podlaze a zde být utěsněna lepící páskou nebo tmelem . Místo spoje je ideální trvale stlačit buď součástí konstrukce obkladu nebo samostatným prvkem. Jakékoliv prvky nosné konstrukce obkladu prostupující skrze parotěsnou zábranu je nutné dokonale utěsnit lepící páskou.

Jakou stranou se dává parozábrana

Používají se jako podstřešní fólie, ale také do konstrukcí stěn. K zabránění nechtěné kondenzace vodních par v izolaci domu, umisťujeme parotěsnou fólii na interiérovou stranu. Tak dokážeme vzduch udržet při teplotě, při které dokáže absorbovat potřebné množství vlhkosti, aby nedošlo k její kondenzaci.
Archiv

Jak přilepit parozábranu na zeď

Vy v podstatě parozábranu nepotřebujete. Tím pádem je fuk, jestli bude narušena vruty, které budou držet sádrokartonové desky. Vy ale potřebujete vzduchotěsnost, což ta parozábrana spolehlivě zajistí. Musí se k sobě slepit oboustrannou butylovou páskou a na stěny nalepit butylovým tmelem.

Jakou fólii pod sádrokarton

Jedničkou na trhu je parozábrana – parotěsná folie Sunflex Roof – In Plus, která v sobě kombinuje vlastnosti parozábrany, tepelné izolace a reflexních účinků.

Na co je parotěsná fólie

Parozábrana (někdy též označovaná jako parotěsná nebo paropropustná zábrana) je plastová fólie, která se používá pro odvádění vlhkosti a k zabránění kondenzace ve stěnách, střechách, základech nebo podlahách. Vodní pára je totiž v těchto prostorách neustále přítomná.

Kam umístit Paropropustnou fólii

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Jak napojit parozábranu

K dosažení souvislé parozábranové vrstvy použijeme na napojení fólie na zdivo těsnicí pásky. Těsnicí pásku se silnější vrstvou lepicí vrstvy je dobré nalepit souvisle na omítku po obvodu šikmé střechy ještě před aplikací parozábrany. Pro její celistvost je potřebné přelepit i vzájemné styky.

Jak vybrat parozábranu

Jako parozábrany se používají fólie s vysokým difúzním odporem (sd > 100 až 150). Prodávají je stavebniny, nebo je lépe vhodný typ pořídit přímo od technického zástupce výrobce těchto fólii (Nicofol, Jutafol, Isocell apod.). Rozhodně nezaměnit s difúzními podstřešními foliemi!

Jak funguje Parobrzda

U standardních parozábran nebo parobrzd může tato vlhkost dlouhodobě zůstat v konstrukci a tím zde zvyšuje riziko vzniku a následného růstu plísní. Nová technologie chytré parobrzdy ISOVER VARIO® dočasně reaguje na tuto vlhkost a fólie otevírá své póry a umožňuje procházet vlhkosti z konstrukce i směrem do interiéru.

Kam umístit Paropropustnou fólií

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Co to je parozábrana

Parozábrana (někdy též označovaná jako parotěsná nebo paropropustná zábrana) je plastová fólie, která se používá pro odvádění vlhkosti a k zabránění kondenzace ve stěnách, střechách, základech nebo podlahách. Vodní pára je totiž v těchto prostorách neustále přítomná.

Jak se pokládá paropropustná fólie

Fólie se aplikuji horizontálně nebo vertikálně, potištěnou stranou směrem ke střešní kryti ně (exteriéru). Pokládka začíná u okapu a postupuje směrem k hřebeni. Horizontálni i vertikál ni překrytí je min. 10 cm (podle sklonu střechy).

Čím lepit parotěsnou fólií

Vhodná páska s univerzální lepivostí na všechny běžné parotěsné fólie (i ty s reflexní vrstvou) je PAROTĚSNÁ PÁSKA PE ( http://goo.gl/OCxUS ), případně navrhovaná páska ISOCELL AIRSTOP FLEX je také vhodná.

Co je to Parobrzda

Parozábrana – řešení pro dřevostavbu s difuzně uzavřenou konstrukcí Difuzně uzavřené konstrukce fungují na velmi jednoduchém principu. Co nejblíže k interiéru se do konstrukce umístí speciální parotěsná fólie, která zcela zamezí tomu, aby vlhkost v podobě vodních par procházela z interiéru do konstrukce.

Co se dává pod strechu

Difúzní fólie

Jedná se o nezbytný prvek střešní konstrukce, který zabraňuje pronikání vlhkosti zvenčí a zároveň umožňuje průchod vlhkosti z vnitřního prostoru objektu ven. Takto dochází k efektivnímu odvětrávání střešní konstrukce.

Jak položit střešní fólii

Střešní fólie se klade shora přímo na krokve. Před položením fólie je třeba zkontrolovat, zda jsou krokve v rovině. Před instalací střešní fólie umístíme v nejnižším místě na krokve okapnici. Ta zajistí, že případná voda tekoucí po fólii bude bezpečně odkapávat.

Kam se dává paropropustná fólie

Užití Parotěsné folie neboli parozábrany se používají v difúzně uzavřených skladbách domu, především u střešních konstrukcí, ale i v takzvaných sendvičových konstrukcí dřevostaveb.

Co dát pod plechovou střechu

Jako podklad pod tyto druhy krytin se používá laťování nebo bednění a to podle druhu krytiny. Krytiny lze z hlediska tvaru v zásadě rozdělit na tři druhy: tvar tašek, tvar falcované krytiny a tvar trapézového profilu. Krytina ve tvaru tašek se dále dělí na maloformátové a velkoformátové.

Kam se dává Paropropustna fólie

Parozábrana se obvykle lepí zevnitř budovy na tepelnou izolaci (mezi krokve) s pomocí lepidla na parozábrany. Některé fólie na sobě mají samolepicí pásku, která usnadňuje montáž. Parozábrana musí být nainstalována maximálně vzduchotěsně tak, aby správně plnila svoji funkci.

Jak chodit po plechové střeše

Po krytině lze chodit, je však dobré našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě. Doporučujeme používat boty s měkkou podrážkou. Pokud dojde k poškození povrchové úpravy je třeba toto místo opatřit správkovou barvou.

Jakou izolaci pod plechovou střechu

Obvykle aplikujeme izolace ze skla nebo čediče, které odolávají zvýšeným teplotám pod krytinou. Mezi krokve je lze tzv. vecpat a utěsnit veškeré spáry. Obě tyto izolace mají poměrně vysokou nasákavost a vlivem vlhkosti se zhoršují jejich tepelně izolační vlastnosti.

Jak se jistit při práci na střeše

Při pádu z volného okraje střechy jsme při uvázání na laně ohroženi tzv. kyvadlovým efektem. Při práci na okrajích střechy se proto nejlépe ochráníme pomocí ukotveného šikmého lana, na které si navážeme postroj. Speciálně musí být bráněno sklouznutí ze střechy při jejím sklonu větším než 25°.

Jak bezpečně vylézt na střechu

K tomu slouží kombinace střešní (komínové) lávky a žebříku. Lávky (ocelové, hliníkové, některé typy opatřené bezpečnostním zábradlím) a žebříky také umožňují rychlou a bezpečnou instalaci satelitů, TV a wi-fi antén. Žebříky navíc mohou sloužit jako úniková přístupová a úniková cesta při likvidaci požáru střechy.