Proč padají hurdisky?

Proč padají hurdisky?

Co bylo příčinou poruch keramických vložek Hurdis ve stropních konstrukcích

Nerespektování nevratných objemových změn střepu cihelných konstrukčních prvků při konstrukci stropu bylo označeno za hlavní příčinu většiny havárií stropů.

Jak opravit Hurdis

Pokud není hurdiskový strop výrazně poškozen, lze jej buď omítnout, příp. pod ním zhotovit sádrokartonový podhled s tepelnou izolací. Částečně zřícený strop, tedy odlomení a zřícení spodní části hurdisek, se řeší podpěrou dřevěnou nebo kovovou konstrukcí, která vytvoří nosnou konstrukci.
Archiv

Co je to Hurdiska

Ve stavebnictví jsou hurdisy (hovorově hurdisky) keramické duté tvarovky určené pro montáž stropu. Vyrábějí se v typizovaných rozměrech 1200 (1100) × 250 × 80 mm, můžou mít buď svislé nebo šikmé čelo, k těmto se dodávají ještě dva šikmé, keramické klíny, které se vloží na spodní ramena profilů I proti sobě.

Jak na Hurdiskovy strop

Na hurdisku se nesmí bez separační vrstvy ukládat materiál, který vykazuje objemové změny (především smršťování). Vložka Hurdis, jako každá jiná cihla, nesmí být nikdy kladena „na sucho“, všechny spáry musí být řádně vyplněny maltou. Ve stropě mohou být zabudovány pouze nepoškozené materiály a dílce.

Jak zpevnit strop

Jednodušší, avšak méně vzhlednou variantou je zasazení železné traverzy do kapes v nosných stěnách. Traverza strop zpevní zespodu a zabrání jeho dalšímu prověšování. Pokud je ale takto opravený strop v některé pohledové části domu, většinou budeme muset ještě řešit design.

Jak opravit strop

Na dva díly sádry dáme jeden díl prosátého písku a tři díly experlitu, (lehkého stavebního materiálu kuličkovitého charakteru), přidáme i trochu primalexu, a celé to naředíme vodou na hustou kaši. Hmota tuhne pomalu a nepraská. Když po nanesení na strop zavadne, otřeme ji krouživými pohyby vlhkým hadříkem.

Jak usadit trámy do zdi

Je vhodné trámy ošetřit přípravkem proti hnilobě a houbám. Trámy budou zazdívány do kapes ve zdivu, v kapsách bude provedeno podbetonování a na vrstvě betonu bude položena roznášecí dřevěná podložka (prkno). Po usazení trámů bude provedeno dozdění kapes.

Jak omítnout dřevěný strop

Při omítání stropů nahazujeme nejprve první tenkou vrstvu, do které přidáme více cementu a nebo sádru. Až na tuto ztvrdlou vrstvu nahazujeme jádrovou omítku o síle cca 1 cm.

Co na Popraskane zdi

Větší trhliny ve zdech je dobré opravovat s použitím ocelového hladítka. Jakmile tmel (sádra) dostatečně zaschne, povrch přebruste. K tomu můžete použít smirkový papír či brusnou houbičku. Pokud se s trhlinami na fasádě potýkáte často, nabízí se možnost aplikování nové omítky s výztužnou síťovinou – perlinkou.

Jak zpevnit prasklou zeď

Díru nebo trhlinu vyplníme tmelem, okraje zahladíme do ztracena a necháme zatvrdnout. Pro tmelení trhlin a spár na větší ploše je vhodné využít akrylátový štukový tmel s příměsí křemičitého písku. Takto opravené místo není tolik viditelné, protože tmel s pískem vypadá podobně jako klasická omítka.

Jak zpevnit trámy

Jsou-li konkrétní trámy značně zatížené i tahem, je možné doplnit spoj i vloženým perem či zámkem. V případě krokví, pozednic a vaznic se též vyříznuté části nahradí novými a navíc se přeplátují ocelovými svorníky. A svorníky lze použít i u uhnilých tesařských spojů – svorník takový spoj nahradí.

Jak opravit staré trámy

Na broušení starého trámu je vhodné použít výkonnější akumulátorovou nebo elektrickou vrtačku a ještě vybavenou hrnkovým brusným kotoučem. Ten zde použijte z důvodu, že perfektně odstraní zašlý prach a další nečistoty. Nasazení hrnkového kartáče do vrtačky s rychlosklíčidlem (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Jak uhladit omítku

Střídavými pohyby stěnu nejsnáze a nejpečlivěji vyhladíte. Vyhněte se tahům do oblouku. Nechte stěnu chvíli schnout. Jakmile pod rukou ucítíte na dotek pevný povrch – do kterého byste však prstem ještě dokázali vytlačit důlek – krouživými pohyby stěnu pomocí houby navlhčete.

Jak dlouho nechat schnout štuk

Po zaschnutí štuku se můžete pustit do malování

Na rozdíl od jádrové omítky štuk schne a zraje velmi rychle. Do výmalby stropů i stěn se tak můžete zpravidla pustit už po 24 hodinách od štukování.

Jak zakrýt díru ve zdi

Sádra nebo štuk

A nebo použijte sádrovou omítku, která se sice míchá stejně jako sádra, ale tvrdne až po půl hodině. Do dírky můžete sádru vtěsnat třeba pomocí špachtle, kousku dřívka nebo špejle. Štuk naberte na hladítko a nanášejte jej vždy jedním tahem, aby plocha byla co nejrovnoměrnější.

Jak vyrovnat nerovnosti na zdi

Kromě sádry můžete na vyrovnání nerovností a vyhlazení zdí použít speciální tmely. Jedná se o práškové vnitřní vyrovnávací hmoty s rychlým tuhnutím. Aplikace je pomocí pistole ještě jednodušší než v případě rozmíchávání sádry. Povrch vyrovnáte špachtlí stejným způsobem jako se sádrou.

Co s popraskanou zdi

Velké trhliny ve zdech se nejčastěji opravují tak, že se maltou a kousky zdiva zazdí. Před tím je však nutné odstranit omítku v okolí trhliny a trhlinu vyčistit od prachu a hrubých volných částic. Poté se trhlina vodou navlhčí a zapraví maltou. Pokud to však situace vyžaduje, je mnohdy nutné trhlinu ve zdivu stehovat.

Jak brousit staré trámy

Na broušení starého trámu je vhodné použít výkonnější akumulátorovou nebo elektrickou vrtačku a ještě vybavenou hrnkovým brusným kotoučem. Ten zde použijte z důvodu, že perfektně odstraní zašlý prach a další nečistoty. Nasazení hrnkového kartáče do vrtačky s rychlosklíčidlem (Zdroj: Prima DOMA MEDIA, s.r.o.)

Jak zabránit praskání trámů

Retuš prasklin spočívá v uzavření spár latěmi z měkkého dřeva, které ohoblujeme na míru, opatříme ochrannou impregnací a barevně sjednotíme s trámy. Pak jejich styčné plochy opatříme vhodným lepidlem na dřevo a kladivem je zaklepeme do spár.

Čím ošetřit trámy

Pro povrchovou úpravu trámů a jejich přibarvení můžete použít tenkovrstvý lazurovací lak s 1023 lazurol classic nebo s 1035 lazurol topdecor ve vybraném odstínu. v případě potřeby je možné trámy předem pro preventivní ochranu dřeva proti dřevokazům napustit prostředkem s 1033 lazurol impregnační základ.

Jak renovovat trámy

Jak na renovaci původních trámů Na broušení starého trámu je vhodné použít výkonnější akumulátorovou nebo elektrickou vrtačku a ještě vybavenou hrnkovým brusným kotoučem. Ten zde použijte z důvodu, že perfektně odstraní zašlý prach a další nečistoty.

Jak dlouho zraje jádrová omítka

Jádrová omítka však musí vyzrát, doba zrání je závislá na tloušťce omítky. 1 mm omítky schne přibližně 1 den. Jádrová omítka o tloušťce 20 mm by tedy měla schnout 20 dnů před tím, než se na ní aplikuje štuková omítka.

Jak vyhladit štuk

Jakmile začne štuk na některých místech schnout a světlat, rozmyjte ho. Molitanový filc na hladítku namočte ve vodě a hlaďte s ním povrch stěny ve velkých kruzích. Tlačte méně na měkký a trochu více na tvrdší štuk, ale opatrně, ať si některá místa nevymyjete příliš.

Co použít místo štuku

Když už jsou stěny hodně opotřebované, před malováním je dobré jejich povrch srovnat. Místo tradičního štuku se dá použít moderní stěrka.

Čím ucpat díru ve zdí

Sádra nebo štuk

A nebo použijte sádrovou omítku, která se sice míchá stejně jako sádra, ale tvrdne až po půl hodině. Do dírky můžete sádru vtěsnat třeba pomocí špachtle, kousku dřívka nebo špejle. Štuk naberte na hladítko a nanášejte jej vždy jedním tahem, aby plocha byla co nejrovnoměrnější.