Na co se dá použít FKSP?

Na co se dá použít FKSP?

Co se dá platit z FKSP

Z fondu lze přispívat zaměstnancům na nákup tištěných knih, vitaminové prostředky, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, na preventivní péči na úseku dentální hygieny a zubní prevenci poskytované dentální hygienistkou, na očkování proti infekčním onemocněním.
Archiv

Na co lze čerpat FKSP 2023

EdusvětNo.cz

od 1. 1. 2023
Stravné v SR 35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM – Natural 95 41,20 Kč/l
Náhrada za PHM – Motorová nafta 34,40 Kč/l od 1. 7. 2023

Kdo má nárok na příspěvek z FKSP

Příspěvky z FKSP se poskytují zaměstnancům v pracovním poměru, za něž se považují všichni zaměstnanci, kteří mají se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu.

Jak funguje fond FKSP

Co to FKSP je Pod touto zkratkou můžete najít zkratku fond kulturních a sociálních potřeb. Jedná se o fond, kam se ukládají peníze pro využití svými zaměstnanci za volnočasové radovánky. Vytvářejí ho všechny státní a příspěvkové organizace, někdy i jednotlivé firmy a obchodní společnosti.
Archiv

Kdo kontroluje FKSP

Ministerstvu práce a sociálních věci.

Kdo financuje FKSP

Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu, státního podniku nebo příspěvkové organizace, která činnost nebo plnění zcela uhradila. Znamená to, že všechna plnění z FKSP (kromě příspěvku na použití zařízení péče o děti dle §4a) hradí organizace, v žádném případě ne sám zaměstnanec.

Kdo rozhoduje o čerpání FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) upravuje vyhláška č. 114/2002 Sb. (dále jen „vyhláška o FKSP“). O přídělu do tohoto fondu a o jeho čerpání rozhoduje zaměstnavatel spolu s odborovou organizací.

Co je to FKSP

Co je to FKSP

Zkratka FKSP znamená fond kulturních a sociálních potřeb. Jedná se o fond, kde zaměstnavatel ukládá peníze, které jsou následně využity pro benefity svých zaměstnanců. Tento fond vytváří všechny státní a příspěvkové organizace, zřídka i obchodní společnosti. V případě firem se jedná o nedaňový náklad.

Jak se počítá FKSP

Na rozdíl od organizačních složek státu a příspěvkových organizací je ve státních podnicích FKSP tvořen základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dalšími příděly ze zisku.

Co lze hradit že sociálního fondu

Podle § 9 vyhlášky o FKSP lze rovněž přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce i na náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným …

Co je to fond kulturních a sociálních potřeb

Fond kulturních a sociálních potřeb je fond, který slouží, k zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, stejně tak bývalých zaměstnanců odejitých do důchodu. Podle § 225 zákoníku práce vytváří zaměstnavatel FKSP podle zvláštního právního předpisu.

Kdo může tvořit FKSP

FKSP tvoří v prvé řadě organizace, kterým to ukládá zákon (školy, státní podniky apod.). Sociální fond tvoří ze zákona například zdravotní pojišťovny, veřejné vysoké školy a další. Zcela samostatnou skupinou jsou pak ostatní zaměstnavatelé (podnikatelé), kteří mohou obdobné fondy tvořit dobrovolně.