Kterou chráněnou oblast má na svém území Ústecký kraj?

Kterou chráněnou oblast má na svém území Ústecký kraj?

Jaké je krajské město Ústeckého kraje

Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem s 92 984 obyvateli.

Jak se nazývá Národní park ležící na území Ústeckého kraje

Prozatím nejmladším národním parkem v České republice je Národní park České Švýcarsko, vyhlášený dne 1.1.2000 na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz).

Jaké řeky jsou v Ústeckém kraji

Převážná část Ústeckého kraje náleží do povodí Labe. Západní částí kraje protékají řeky Ohře a Bílina, Děčínskem řeka Ploučnice. Rozloha kraje je 5 335 km2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Z tohoto území zaujímají 30 % lesy a 2 % vodní plochy.

Jaký je průmysl v Ústeckém kraji

Významně je v kraji zastoupen průmysl chemický. V Záluží u Mostu (dnešní Litvínov) se nachází největší česká rafinérie ropy (120 tis. barelů ropy denně), na jejichž produkty navazuje chemický průmysl zpracovatelský (výroba polymerů, amoniaku, vodíku, kyslíku, motorových paliv, topných olejů apod.).

Kdo se narodil v Ústeckém kraji

Jan Evangelista Purkyně – jeden z nejznámějších vědců své doby. Libochovice, Ústecký kraj.Ruth Bondyová – známá izraelská novinářka, spisovatelka a překladatelka českého původu. Terezín, Ústecký kraj.Hraběnka Henrietta Chotková – královna růžíMartha Schichtová – jedna z prvních Češek, která objela svět.

Co se těží v Ústeckém kraji

Surovinovou základnu kraje tvoří především významná ložiska hnědého uhlí představující naprostou většinu zásob této suroviny v ČR. Jsou zde také ložiska jílů a horších druhů kaolínu, podél řek jsou také významná ložiska písků a štěrkopísků. Kraj patří k oblastem s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou.

Proč se Hřensku říká České Švýcarsko

Německé a české území Labských pískovců společně vytváří jednu z nejdůležitějších evropských pískovcových oblastí. Samotný název „České Švýcarsko“ vznikl odvozením od názvu Saské Švýcarsko, používaném pro německou část Labských pískovců od 18. století.

Jaké je hlavní město v Ústeckém kraji

Ústí nad LabemÚstecký kraj / Hlavní město

Krajským městem Ústeckého kraje je Ústí nad Labem.

Co se nejvíce pěstuje v Ústeckém kraji

Stěžejní plodinou ve struktuře pěstovaných plodin jak v České republice, tak ve všech krajích, jsou obiloviny. V mezikrajovém srovnání zaujímala v roce 2021 plocha obilovin v Ústeckém kraji nejvyšší podíl na celkové osevní ploše kraje (62,1 %), druhý nejvyšší podíl byl v Jihomoravském kraji (61,4 %).

Kdo se narodil 9 srpna

Narozeniny dnesAleš Brichta. * 9. 1959 (63 let)Whitney Houston. * 9. 1963 – † 11. 2012 (48 let)Mário Kubec. * 9. 1964 (58 let)Juanes. * 9. 1972 (50 let)Petr Rychlý * 9. 1965 (57 let)František Němec. * 9. 1943 (79 let)Eric Bana. * 9. 1968 (54 let)Rhona Mitra. * 9. 1976 (46 let)

Jak vypadá znak Ústeckého kraje

Heraldický popis znaku – Znak Ústeckého kraje má tuto podobu: Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním poli český lev. Ve druhém poli vyrůstá z modré vlnité paty se třemi stříbrnými vlnitými břevny do zeleného trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi stínkami, s prolomenou branou a zdviženou zlatou mříží.

Co se pěstuje v Ústeckém kraji

Velmi kvalitní úrodné půdy s vysokou bonitou nacházející se v těchto částech kraje spolu s vhodnými klimatickými podmínkami předurčují toto území k pěstování tradičních zemědělských plodin (obilniny, řepka olejka, slunečnice, cukrová řepa, chmel otáčivý, ovoce a zelenina).

Kdo způsobil požár v Českém Švýcarsku

Podle studie z ledna 2023 byla primární příčinou rychlého a v prvních dnech nezvladatelného šíření požáru kombinace vysoké rychlosti větru, nízké vlhkosti vegetace, vzduchu i půdy a vysoké teploty. V květnu 2023 Policie České republiky obvinila muže podezřelého ze založení požáru.

Co zije v Ceskem Svycarsku

Fauna a flora

Významné jsou zbytky původních lesů, které se zachovaly na nedostupných skalách. Ze vzácnější fauny se zde vyskytuje i výr velký, krkavec velký, skorec vodní, plch zahradní, čáp černý a vzácně se zde vyskytuje nově vysazený rys ostrovid a sokol stěhovavý.

Se kterými kraji sousedi Ústecký kraj

Ústecký kraj se rozkládá na seve- rozápadě České kotliny. Na jihu sousedí se Středočeským krajem, na východě s krajem Libereckým a na západě hraničí s Karlovar- ským krajem a z malé části i s kra- jem Plzeňským.

Jak se jmenuje hejtman Ústeckého kraje

Seznam

Č. Jméno Nástup do úřadu
1. Jiří Šulc 22. prosince 2000
2. Jana Vaňhová 26. listopadu 2008
3. Oldřich Bubeníček 20. listopadu 2012
4. Jan Schiller 16. listopadu 2020

Kdo se narodil 236

Narozeniny dnesVladislav Vančura. * 23. 1891 – † 1. 1942 (50 let)Ota Hereš * 23. 1965 (58 let)Duffy. * 23. 1984 (39 let)Christian Meier. * 23. 1970 (53 let)June Carter Cash. * 23. 1929 – † 15. 2003 (73 let)Melissa Rauch. * 23. 1980 (43 let)Randy Jackson. * 23. 1956 (67 let)Marielle Jaffe. * 23. 1989 (34 let)

Kdo se narodil 10 ledna

Narozeniny dnesRod Stewart. * 10. 1945 (78 let)Tomáš Töpfer. * 10. 1951 (72 let)Gustáv Husák. * 10. 1913 – † 18. 1991 (78 let)Sabrina Setlur. * 10. 1974 (49 let)Jana Defi. * 10. 1984 (39 let)Jim Croce. * 10. 1943 – †George Foreman. * 10. 1949 (74 let)Brent Smith. * 10. 1978 (45 let)

Co znamená symbol Ústeckého kraje

Znak Ústeckého kraje tvoří červeno–modře čtvrcený štít. V prvním poli je český lev symbolizující, že se kraj nachází v Čechách. Ve druhém poli najdeme symbol České brány (Porta Bohemica), dole je pruhy znázorněno vodstvo a v pozadí pohoří kraje.

Jak dlouho horelo České Svycarsko

Lesní požár v Českosaském Švýcarsku
Stát Česko Německo
Místo Národní park České Švýcarsko, Hřensko a Národní park Saské Švýcarsko
Druh události lesní požár
Datum v Česku 23. července – 12. srpna 2022 (20 dní) v Německu 25. července – 19. srpna (25 dní)

Proč vznikl požár v Českém Švýcarsku

V národním parku vznikly před rokem 2019 v důsledku zasahování proti kůrovci. Zdá se být zřejmé, že holoseče šíření požáru nezabránily, ale mohly mu i napomoci, jakkoliv se to může jevit nelogické.

Co roste v Českém Švýcarsku

Významné jsou zbytky původních lesů, které se zachovaly na nedostupných skalách. Z významných rostlin zde roste rojovník bahenní, šicha černá, violka dvoukvětá, čípek objímavý, žebrovice různolistá, různé kapraďorosty a četné druhy mechů.

Jak se jmenuje hejtman Prahy

Seznam

Kraj Hejtman(ka) Nástup do funkce
Hlavní město Praha Bohuslav Svoboda (primátor hl. m. Prahy) 2023
Středočeský kraj Petra Pecková 2020
Jihočeský kraj Martin Kuba 2020
Plzeňský kraj Rudolf Špoták 2022

Kdo se narodil 106

Narozeniny dnesKarel Zich. * 10. 1949 – † 13. 2004 (55 let)Judy Garland. * 10. 1922 – † 22. 1969 (47 let)Prince Philip. * 10. 1921 – † 9.Marcela Holanová * 10. 1951 (72 let)Miloš Jurač * 10. 1977 (46 let)Alexandra Stan. * 10. 1989 (34 let)Vladimír Dlouhý * 10. 1958 – † 20.Taťana Krchovová * 10. 1990 (33 let)

Kdo se narodil 103

Narozeniny dnesLadislav Štaidl. * 10. 1945 – † 31. 2021 (75 let)Emily Osment. * 10. 1992 (31 let)Carrie Underwood. * 10. 1983 (40 let)Pavel Novák. * 10. 1944 – † 11. 2009 (64 let)Osmany Laffita. * 10. 1965 (58 let)Timbaland. * 10. 1971 (52 let)Emeli Sandé * 10. 1987 (36 let)Chuck Norris. * 10. 1940 (83 let)