Koho zabila Drahomíra?

Koho zabila Drahomíra?

Kdo je to Drahomíra

Drahomíra ze Stodor (kolem roku 890, podle jiných zdrojů r. 877 – po 935) byla manželkou českého knížete Vratislava I., matkou Boleslava I. a snad i sv. Václava a českou kněžnou.

Kde zemřela sv Ludmila

TetínSvatá Ludmila / Místo úmrtíTetín je obec ležící v okrese Beroun ve Středočeském kraji asi 2 kilometry východně od města Berouna nad řekou Berounkou. Obec se skládá ze dvou částí – Koda a Tetín. Žije zde 897 obyvatel.
Obec Tetín je známa jako poutní místo, hlavní poutě se pořádají první neděli po 16. září. Wikipedie

Co udělala Drahomíra

Drahomíra poté nad místem smrti Ludmily vybudovala chrám sv. Michala (podle legend proto, aby zázraky, které se po její smrti na místě skonu děly, nebyly přičítány Ludmile, ale světci kterému byl chrám zasvěcen). Roku 925 nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky z Tetína do Prahy, do kostela sv.

Kdy byla Ludmila prohlášena za svatou

Další ze zázraků se údajně stal, když se slepec dotkl země, ve které byla Ludmila pohřbena a vrátil se mu zrak. Ludmila byla za svatou prohlášena v 11. století. Svatá Ludmila bývá zobrazována jako starší žena se závojem a řasených šatech a také s malým Václavem, kterého učí z knihy.

Kdo nechal zabít svatou Ludmilu

Vrazi kněžně Ludmile povolili uprostřed noci 15. září 921 jen krátkou modlitbu, poté ji zardousili. Zabijáci, varjažští bojovníci Tunna a Gommon, kněžnu na tetínském hradišti odmítli sprovodit ze světa ostřím meče, jak si budoucí světice přála. Tím, že neprolili její krev, se chtěli vyhnout Ludmilinu svatořečení.

Jaká byla svatá Ludmila

Žena s úctou ke křesťanským hodnotám

Když Bořivoj I. v roce 889 zemřel, nestáhla se Ludmila do ústraní, naopak, zůstala aktivní ve veřejném dění, čímž získala korunu pro své syny. Byla vždy mírnou a spravedlivou ženou, které laskavost a štědrost k chudým nebyly cizí.

Jak zabili Ludmilu

Vrazi kněžně Ludmile povolili uprostřed noci 15. září 921 jen krátkou modlitbu, poté ji zardousili. Zabijáci, varjažští bojovníci Tunna a Gommon, kněžnu na tetínském hradišti odmítli sprovodit ze světa ostřím meče, jak si budoucí světice přála. Tím, že neprolili její krev, se chtěli vyhnout Ludmilinu svatořečení.

Kdo nechal zabít sv Ludmilu

Vrazi kněžně Ludmile povolili uprostřed noci 15. září 921 jen krátkou modlitbu, poté ji zardousili. Zabijáci, varjažští bojovníci Tunna a Gommon, kněžnu na tetínském hradišti odmítli sprovodit ze světa ostřím meče, jak si budoucí světice přála. Tím, že neprolili její krev, se chtěli vyhnout Ludmilinu svatořečení.

Jak zemřel kníže Václav

Podle legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky svého bratra Boleslava poté, co se ho sám Boleslav pokusil zabít.

Jak se říká Ludmile

Domácími podobami jména jsou Ludka, Lidka, Ludmilka, Lila, také Míla, Milka aj. Jméno se jako Ľudmila užívá i ve slovenštině. Angličtina jméno zná jako Ludmilla, němčina jako Ludmila, Ludmilla nebo Lida.

Jak se jmenoval Vnuk Ludmily

Od roku 915 se po smrti Spytihněva ujal vlády mladší bratr Vratislav. Ludmila se již v té době patrně mohla věnovat výchově svých vnuků – Václava a mladšího Boleslava, synů Vratislava a jeho ženy Drahomíry. Uvádí se, že Ludmila byla vždy mírná, laskavá a spravedlivá.

Kdo nechal zavraždit Ludmilu

Vrazi kněžně Ludmile povolili uprostřed noci 15. září 921 jen krátkou modlitbu, poté ji zardousili. Zabijáci, varjažští bojovníci Tunna a Gommon, kněžnu na tetínském hradišti odmítli sprovodit ze světa ostřím meče, jak si budoucí světice přála.

Jak zemřela sv Kateřina

Kateřiny. Svatá Kateřina byla křesťanská mučednice, panna, velmi oblíbená vzdělaná a krásná světice, symbol čistého mládí. Narodila se kolem roku 282 v Alexandrii v Egyptě, zemřela stětím hlavy patrně v roce 307 v Alexandrii.

Co udelal svatý Václav

Jako kníže, po porážce od saského krále Jindřicha Ptáčníka, dokázal zachovat suverenitu českého státu a založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Podle legendy byl zavražděn ve Staré Boleslavi služebníky svého bratra Boleslava poté, co se ho sám Boleslav pokusil zabít.

Co znamená jméno Václav

Václav je staré jméno slovanského původu a znamená Více slavný, slavnější (pračesky Veceslav). Jméno se vyvinulo z původního Vęceslavъ, stejně jako jméno Věnceslav. Stejný význam má i jméno Boleslav.

Kde byla uškrcena Ludmila

Metoděje a stala se horlivou křesťankou, ve víře vychovávala oba syny Spytihněva a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti knížete Vratislava opustila pro politické i náboženské neshody se snachou Drahomírou knížecí dvůr a usadila se na vdovském sídle Tetíně u Berouna, kde byla od vyslaných najatých vrahů uškrcena.

Kdy je svaté Kateřiny

Kateřina je patronkou mimo jiné panen, učenců, studentů, žáků a učitelů, kolářů a několika dalších řemeslných profesí, námořníků a tiskařů, dále ochraňuje úrodu, pomáhá při migréně a nemocech jazyka a také při hledání utonulých. V katolické církvi má svátek 25. listopadu.

Kdy má svátek Katka

Kateřina
Svátek 25. listopadu
Původ řecký
Jméno v České republice
Četnost v Česku 118 127

Co se stalo v roce 935

Zároveň se jedná o den pracovního klidu. Tento svátek je definován jako Den české státnosti a upomíná na rok 935, kdy byl velmi pravděpodobně zavražděn kníže Václav, český světec a symbol české státnosti. Kníže Václav byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry.

Co znamená jméno Milan

Milan je mužské křestní jméno srbského původu, jehož význam je „milý, milovaný“. Podle českého kalendáře má svátek 18. června, na Slovensku 27. listopadu.

Co znamená slovo Lenka

Ženské křestní jméno nejednoznačného původu. Může se jednat o zkrácenou verzi řeckého jména Helena s významem světlo nebo pochodeň, popř. o zkráceninu hebrejského jména Magda, čili pocházející z Magdaly. Standardně se drží v první desítce nejčastěji používaných jmen u nás.

Jaký zázrak je spojován s umučením sv Kateřiny

I svatou Kateřinu odsoudil císař ke stětí mečem. Když jí srazili hlavu, z jejích žil místo krve prýštilo mléko; andělé zanesli mrtvé tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. Zde byly ostatky později nalezeny a vystavěn dodnes stojící klášter sv. Kateřiny.

Jak jinak říkat Kateřině

Domáckými podobami jména jsou Káťa, Káča, Kačena, Kačenka, Katka, Katuška, Katy, Kateřinka, Katynka, Kaťulka aj.

Jak se dá říkat Tereze

Domáckými variacemi jména jsou Terezka, Terezička, Terezinka, Rézinka, Réza, Terka, Terča, Terinka, Tea, Zina, Zinka aj. Jméno Tereza znají i na Slovensku − v podobě Terézia. Anglickou mutací jména je Theresa. Němčina jméno užívá také jako Theresa, navíc i v podobě Therese či Theresia.

Co je to za den 28. září

Tento svátek je definován jako Den české státnosti a upomíná na rok 935, kdy byl velmi pravděpodobně zavražděn kníže Václav, český světec a symbol české státnosti. Kníže Václav byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry.