Koho zabil Tybalt?

Koho zabil Tybalt?

Kdo všechno zemřel v Romeo a Julie

Paris: bohatý šlechtic, má si vzít Julii, namyšlený, odvážný, chrabrý, krásný, zabit Romeem. Tybalt: synovec paní Kapuletové, zabit. Benvolio: synovec Montekův, Romeův přítel. Baltazar: přináší novinky Roimeovi z Verony.
Archiv

Jak se zabije Julie

Romeo šílí smutkem nad ztrátou své milované. Zaslepen onou bolestí koupí si jed a jede k hrobce Julie. U hrobky je Parid, Romeo ho v šermířském souboji zabije a jde do hrobky Julie. Tam vypije svou dávku jedu a zemře!

Jak zemřela Julie

Po rozloučení se světem Romeo jed vypije. Julie se probouzí, ale Romeo vedle ní leží již mrtvý. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí.

Koho inspiroval Romeo a Julie

Inspirace pro dílo

Někteří shakespearologové kladou vznik tragédie Romeo a Julie do počátků Shakespearova působení v herecké skupině lorda komořího. Námět, nešťastný osud dvou milenců, pocházejících ze znepřátelených rodin, je snad starý jako lidstvo samo.

Koho zabil Hamlet

Její bratr Laertes ji chce pomstít, čehož využije Claudius a spolčí se s ním proti Hamletovi. Laertes vyzve Hamleta na souboj, vybaven ostrým mečem, namočeným v jedu, který mu opatřil Claudius. Hamlet ale Laerta odzbrojí a zabije ho.

Kdo je bratr Lorenzo

Benvolio, synovec Montekův a přítel Romeův. Tybalt, synovec hraběnky Capuletové. Bratr Lorenzo, františkán.

Co je to Macbeth

Macbeth se z jednoho z nejoblíbenějších skotských panovníků proměnil v tyrana a uzurpátora až cca 300 let po své smrti a od konce 14. století byl takto mylně vnímán všemi kronikáři a historiky.

Kde sehnal Romeo jed

Romeo si koupí jed u lékárníka v Mantově, vrátí se zpět do Verony a jde naposledy políbit Julii. Na hřbitově potká Parise a v souboji jej zabije. Romeo poté vstoupí do hrobky Kapuletů a spatří Julii.

Kdo si měl vzít Julii

Brzy poté je uspořádán Kapuletovými ples, tam se seznamuje Julie s Parisem, dozví se, že si ho má vzít. Také se však seznamuje s Romeem, zamilují se do sebe. V noci Romeo přichází za Julií domluví se na sňatku, má je oddat bratr Lorenzo.

Co je Romeo a Julie za literární žánr

TragédieRomeo a Julie / ŽánrTragédie neboli truchlohra je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě.
Vznik i rozvoj tragédie do své plné šíře se uskutečnil v antickém Řecku a Římě. Wikipedie

Jak Hamlet zabil Claudia

Hamletova matka, jako svědkyně souboje, vypije číši otráveného vína, kterou nastražil před soubojem Claudius pro Hamleta. Hamlet umírá na otravu jedem, stihne však ještě zabít podlého Claudia zbytkem vína, které zabilo královnu Gertrudu.

Kdo zabil otce Hamleta

Stručný průběh děje. Hamlet se od ducha dozvídá, že jeho otec byl zavražděn svým bratrem, Hamletovým strýcem, který nyní žije s jeho matkou. Aby se dokonale přesvědčil, pozve na hrad herce a ti zahrají hru o zavraždění krále. Hamletův strýc je zděšen, a tak Hamlet pozná, že duch mluvil pravdu.

Z jakého rodu byla Julie

Děj: Příběh vypráví o Romeovi z rodu Monteků a o Julii z rodiny Kapuletů.

Koho zabil Macbeth

Macbeth sám vraždí Duncana.

Jak zemřela Lady Macbeth

Po vraždě Duncana lady Macbeth postupně sužují výčitky svědomí. Trpí nočními můrami, blouzní, nakonec ztrácí rozum a zabije se. Stejně tak Kateřina již brzy není pánem svých smyslů a nakonec sebe i svou soupeřku zabíjí.

Jak je psana Romeo a Julie

Jeho díla jsou psána Blankvers – pětistopý nerýmovaný verš. Píše dramata – tragédie, komedie, historické hry, sonety. Vytváří komplikované charaktery postav. Nevymýšlí si nová témata, ale zpracovává stará.

Co je to montek

Osoby. Eskalus, kníže veronský. Paris, mladý šlechtic, příbuzný knížete. Montek, > Kapulet, > hlavy dvou sobě protivných domů.

Kdo zemřel v Hamletovi

Hamletova matka, jako svědkyně souboje, vypije číši otráveného vína, kterou nastražil před soubojem Claudius pro Hamleta. Hamlet umírá na otravu jedem, stihne však ještě zabít podlého Claudia zbytkem vína, které zabilo královnu Gertrudu.

Jak zemřel otec Hamleta

Hamletovi, korunnímu dánskému princi, se zjeví duch jeho zesnulého otce. Dozvídá se od něj, že ho zavraždil Hamletův strýc Claudius, když Hamletův otec (dánský král) spal, a to tak, že mu nalil jed do ucha.

Kdo zabil Macbetha

Když se Macbeth připravuje k bitvě, uslyší, že jeho žena spáchala sebevraždu. V tom okamžiku posel hlásí, že se birnamský les pohnul. Malcolm a Macduff zahájili útok. Macbeth svůj hrad ztratí a v boji s Macduffem, který se narodil předčasně císařským řezem, je zabit.