Kdy zemřel sofoklés?

Kdy zemřel sofoklés?

V jakém období žil sofoklés

Sofoklés, řecky Σοφοκλης, (497/496 př. n. l., Athény – 406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik.

Kdo zavedl 3 herce na scéně

“ Uvádí, že Aischylos byl první, kdo k prvnímu herci přidal druhého, omezil úlohu sboru a také zvýšil důraz na dialog. Sofokles poté přidal třetího herce a zavedl jevištní dekoraci.

Kde žil sofoklés

n. l. v Thébách a zemřel přibližně v roce 406 v Athénách. Dramatik a autor mnoha tragédií. Žil v době řecko-perských válek a byl současníkem například Sokrata. Celý život prožil v Athénách a těžiště jeho činnosti spočívalo v dramatu a dramatické tvorbě.
Archiv

V jaké době se odehrává Antigona

Rozbor díla: ANTIGONA (442 př. n.l.)starověká řecká (antická) tragédie.odehrává se ve starověkém Řecku, na mytologický námět (z okruhu pověstí o thébském královském rodu)

Jak skončila Antigona

Krále přepadl hrozný strach a spěchal vše napravit: Polyneika s řádným obřadem nechal pohřbít. Když však šel osvobodit Antigonu, nebyla už živá. Oběsila se na pohřební stuze. Vedle ní nalezl tělo svého syna Haimóna, který se při pohledu na mrtvou Antigonu probodl mečem.

Kdy vznikla Antigona

Sofoklova tragédie Antigoné vznikla pravděpodobně kolem roku 441 př.

Kdo zavedl prvniho herce

Thespis. okolo 534 před Kristem, vystoupil poprvé při jarních Dionýsiích ze sboru zpěváků a tanečníků jako první herec, tedy protagonista, čímž vznikl dramatický dialog.

Kdo hral v Antickem divadle

Nejdůležitější byli autoři dramat, dále chorégové (občané, kteří vydržovali chór a celou hru financovali), členové chóru, herci a různí pomocníci. Nejvíce bylo zpěváků dithyrambů. Základem divadelních představení byl chór (sbor recitátorů), který komentoval děj hry, a dva (později tři) herci.

Jak končí Král Oidipus

Po zjištění pravdy se Iokasté oběsí a Oidipús se nad jejím tělem oslepí. Žádá o odpuštění Kreonta, usmíří se s ním, rozloučí se s dcerami a opustí Théby, aby zachránil obyvatelstvo od morové pohromy.

Jak končí Antigona

Antigona se oběsila v hrobce, Haimon se probodl dýkou nad mrtvolou své snoubenky. Kreón byl svědkem sebevraždy svého syna. Nese si ho do paláce.

Kdo vypráví Antigonu

Nejznámějším Sofokleovým dramatem je „Antigoné“ (počeštěle Antigona). Vypráví zde příběh dcery thébského krále Oidipa Antigoné, která dala přednost božím zákonům před lidskými.

Kdo vypráví antigonu

Nejznámějším Sofokleovým dramatem je „Antigoné“ (počeštěle Antigona). Vypráví zde příběh dcery thébského krále Oidipa Antigoné, která dala přednost božím zákonům před lidskými.

Kdo je to Antigona

Antigoné či Antigona (řecky Αντιγόνη; latinsky Antigone) je v řecké mytologii dcera thébského krále Oidipa a jeho matky a manželky Iokasté.

Jak zemřela Antigona

Krále přepadl hrozný strach a spěchal vše napravit: Polyneika s řádným obřadem nechal pohřbít. Když však šel osvobodit Antigonu, nebyla už živá. Oběsila se na pohřební stuze. Vedle ní nalezl tělo svého syna Haimóna, který se při pohledu na mrtvou Antigonu probodl mečem.

Co je to činohra

Činohra je dramatický útvar (z řec. drama, čin, jednání), kde se – na rozdíl od opery a baletu – na jevišti jedná a mluví, obvykle v próze.

Kdo řídí představení v divadle

Inspicient (anglicky Stage Manager) je pomocník divadelního režiséra, technický asistent režie, během zkoušek, až do generální zkoušky nebo předpremiéry. Na generální zkoušce (nazývá se také jako „odevzdávačka“) odevzdá režisér inspicientovi představení a ten je dále řídí dle režijního nastudování.

Jak vzniklo řecké drama

Drama se vyvinulo ve starověkém Řecku z oslav boha Dionýsa (dithyramby). Náměty byly čerpány z mytologie (tragédie) i ze současného života (komedie). Nejvýznamnějšími starověkými dramatiky byli Aischylos, Sofoklés, Eurípidés, Aristofanés a Říman Titus Maccius Plautus.

Koho si vzal Oidipus

Oidipus se za sfingou vydal, hádanku uhodl a sfinga sama skočila ze skály. Za to mu Iokastin bratr Kreón slíbil trůn. Oidipus si vzal Iokastu za ženu a měl s ní děti.

Koho zabil Oidipus

Dozví se, co je mu věštěno, a aby se věštbě vyhnul, opustí své domnělé rodiče a vydá se do Théb. Cestou při potyčce nešťastnou náhodou zabije svého otce Laia, aniž by samozřejmě věděl, že je to jeho otec. Poté se mu podaří nedaleko Théb rozluštit záhadu Sfingy a osvobodí tak město od této nestvůry, která je sužovala.

Kdy byla vydána Antigona

Kompletní překlad Antigony uveřejnil František Šohaj v Praze roku 1851. V cyklu Tragoedie Sofokleovy Timotheje Hrubého vyšla kompletní Antigoné v Praze roku 1891. Dále ji přeložil Josef Král (1906), kterou po úpravě nově vydal Karel Hrdina (Praha, 1930).

Jak byla Antigona Potrestana

Antigona se nebála Kreónova hněvu a bratrovo tělo pohřbila, za což ji král nechal zazdít. Teiresias Kreóna pak varoval před hněvem bohů, a tak se král sám vydal Antigonu zprostit trestu. Avšak ona se ve svém vězení oběsila a její snoubenec Haimón, Kreónův syn, se žalem probodl.

Kdo Prelozil antigonu

V cyklu Tragoedie Sofokleovy Timotheje Hrubého vyšla kompletní Antigoné v Praze roku 1891.

Co je to opera

Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrumentálního doprovodu.

Co je to muzikál

Muzikál je syntetický dramatický žánr, jenž spojuje literaturu a hudbu. Slovo muzikál má vícero významů a může označovat též muzikálový film (tj. filmovou adaptaci muzikálu coby dramatického díla) anebo divadelní inscenaci muzikálu, případně též muzikálové divadlo jako druh divadla (vedle činohry, opery a baletu).

Kdo všechno pracuje v divadle

Kdo pracuje v divadlescénograf.maskérka.pěvci.scéna.tanečníci.osvětlovači.rekvizitářinspicient.