Kdy vzniklo MHD?

Kdy vzniklo MHD?

Co všechno patří do MHD

Do MHD patří především autobusy, ale také tramvaje, trolejbusy a v Brně i lodě. Každý druh má pochopitelně svoje výhody a nevýhody, jak ukazuje tabulka. Velká obslužnost různých míst i mimo město, relativně velká přepravní kapacita, možnost objetí překážky.
Archiv

Co je to MHD

Městská hromadná doprava (MHD, někdy označovaná zkráceně jen městská doprava) je systém linek osobní veřejné dopravy určených k zajišťování dopravní obslužnosti na území města hromadnými dopravními prostředky.

Kdo vlastni Dopravni podnik

V roce 1991 byl Dopravní podnik přeměněn na akciovou společnost, jejímž jediným vlastníkem je hlavní město Praha.

Co je to veřejná doprava

Veřejná doprava je doprava provozovaná za předem určených a vyhlášených přepravních a tarifních podmínek a přístupná každému zájemci. Pojem se používá zejména u osobní dopravy.

Co se nesmí v autobuse

Nerušte okolí hlasitým telefonováním, hudbou nebo hovorem. Neznečišťujte okolí svým jednáním, oblečením ani zavazadly. Nebraňte ve výhledu řidiči, nemluvte s řidičem. Neotevírejte neoprávněně dveře, nevyklánějte se z oken, nevyhazujte nic ven ani na zem.

Kam platí PID

Chcete využít pražské hromadné dopravy a zajímá vás, jakou jízdenku si koupit a kde ji získat Všechny níže uvedené jízdenky platí na všech linkách PID v Praze, což zahrnuje: metro, tramvaje, autobusy (kromě linky AE), lanovku na Petřín, přívozy a integrované osobní vlaky (linky S).

Jak se chovat v MHD

Zde jsou uvedena základní pravidla pro cestování v MHD, která by pro všechny cestující měla být samozřejmostí:Nejezdi načerno, jízdenku si vždy řádně označ a měj ji po celou dobu jízdy u sebe.Nemluv za jízdy s řidičem, nestůj mu ve výhledu a nerozptyluj ho žádným jiným způsobem.

Co je hromadný dopravní prostředek

Hromadná doprava (hromadná doprava osob) je doprava prostředky umožňujícími přepravu většího počtu cestujících současně, typicky například tramvajemi, autobusy, trolejbusy, vlaky, případně též letadly, plavidly nebo lanovými drahami určenými pro hromadnou dopravu, tedy pro větší počet cestujících.

Na čem závisí kvalita veřejné dopravy

Kvalita provozu veřejné dopravy zahrnuje, mimo jiné, dva aspekty – cestovní rychlost a spolehlivost provozu. Hodnocení kvality provozu veřejné dopravy veřejné dopravy v daném úseku se nikdy nemůže omezit pouze na dodržování jízdního řádu, ale musí v sobě zahrnovat oba aspekty.

Co dělat když nejede autobus

Pokud dopravce nenabídne cestujícímu možnost rozhodnutí, má cestující právo na náhradu škody ve výši 50 procent ceny jízdného. V případě, že bude zrušen nebo o více než 90 minut zpožděn odjezd autobusu u dálkových spojů, kde cesta trvá více než tři hodiny, má dopravce povinnost poskytnout bezplatně občerstvení.

Odkud plati Litacka

Jízdenky platí ve všech linkách PID, včetně vlaků a příměstských autobusů. Výjimkou jsou pouze 15minutové jízdenky, které neplatí ve vlacích – ale jejich nákup v aplikaci Vás v těchto případech upozorní. Další informace o možnosti použití jednotlivých typů jízdenek naleznete na webových stránkách pid.cz.

Co je pásmo B

Do pásma B jsou zařazeny úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v okrajových částech Prahy.

Jak se chovat ve vlaku

Minimálně stojí za připomenutí.Stojí-li vlak ve stanici, nechoďte na toaletu (je to přinejmenším nechutné!).Jdete-li na wc, zavřete za sebou dveře (od kabinky toalety i spojovacích elektrických dveří).Nastavte hlasitost zvuku na přijímačích tak, aby nebyl slyšet skrz sluchátka.Se spolucestujícími hovořte potichu.

Jaké máme dopravní prostředky

Vlak.Motocykl.Automobil.Autobus.Trolejbus.Tramvaj.Metro.Lanovka.

Co to je doprava

DOPRAVA = pohyb dopravních prostředků po dopravní cestě, kdy dochází k přepravě předmětu nebo osob z místa odeslání do místa určení. Dopravu provádí dopravce, a to pomocí vlastních dopravních prostředků, popř. ve vlastnictví leasingových firem.

Co znamená červený autobus na Idosu

Na webu se Ti po najeti mysi na obrazek spoje na idos zobrazi vysvetlivky. Z odkazu Lego jsem asi našel společný znak – výluka. Takže červené spoje znamenají výluku na trase.

Co kdyz nestihnu vlak

Výše odškodnění závisí na délce zpoždění vlaku. Pokud zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí činí 60 až 119 minut, může cestující od železničního dopravce požadovat odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přesahujícího 120 minut činí výše kompenzace 50 % ceny jízdenky.

Co kdyz si zapomenu Lítačku

Pokud se neprokážu platným jízdním dokladem: Doklad 1000 Kč 1500 Kč – základní přirážka (pokuta) při přepravě cestujícího bez platného jízdního dokladu, která se snižuje na 1000 Kč, když je zaplacena na místě kontroly nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně.

Které vlaky jsou součástí PID

Do systému PID patří pouze osobní a spěšné vlaky a vybrané rychlíkové a spěšné linky – vždy jen 2. vozová třída (seznam rychlíků). Na integrovaných linkách a úsecích lze využít kromě tarifu dopravce také jízdní doklady PID.

Co znamená Praha 0

Do pásma 0 jsou zařazeny dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v širší oblasti okolo centra Prahy.

Co dělat když si něco zapomenu ve vlaku

Pokud cestující zjistí, že v kupé něco zapomněl hned po odjezdu vlaku, je nejlepší zavolat na linku Českých drah 221 111 122 nebo 840 112 113. „Důležité je sdělit, ve kterém vlaku cestující věc zapomněl. Pomůže i co nejpřesnější popis místa, kde cestující věc mohl zapomenout, například vůz a kupé, kde seděl.

Jaká je nejrozšířenější doprava

Nejrozšířenější je doprava silniční, která je má také největší negativní důsledky na stav životního prostředí. Neustále roste její objem, a dochází k němu nejen v rozvinutém světě, ale i v rozvojových zemích jako je Čína či Indie.

Co to je dopravce

Dopravce je zkrácený výraz pro provozovatele, který provozuje svoji činnost na obchodních cestách a který je často rovněž vlastníkem dopravního prostředku, ať už v dopravě silniční (na pozemních komunikacích), drážní (na dráhách železničních, tramvajových, trolejbusových nebo lanových), letecké nebo vodní.

Co to je kabotáž

Kabotáží je vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo nebo byl jinak usazen.

Co to je ČD

České dráhy jsou národní železniční společnost v České republice. Skupina České dráhy zahrnuje České dráhy, a. s. (VKM: ČD), železničního dopravce v osobní dopravě a její dceřiné společnosti včetně železničního nákladní dopravce ČD Cargo, a. s. (VKM: ČDC).