Kdy se zapaluje Chanuka?

Kdy se zapaluje Chanuka?

Jak dlouho trvá Chanuka

Chanuka je známá také jako svátek světel, trvá osm dní, podle našeho gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do půlky prosince. Podle židovského kalendáře začíná 25. dnem měsíce kislev.

Kdy se zapaluje menora

Chanuka Menora

Během židovského svátku Chanuka (také Chanuka) se zapalují chanukové menory. Ty obsahují osm větví a devět lamp, přičemž lampy nebo svíčky se zapalují každou noc svátku. Například první noc svátku Chanuka se zapaluje pouze první lampa.

Jak slavit chanuku

Během chanuky někdo každý den přinese velkou krabici třeba s třiceti kobližkami," říká Sándor, který přišel do kavárny pro chanukový proviant. Židé o Chanuce slaví vysvěcení chrámu poté, kdy ho zneuctili Selukovci. V chrámu ale zůstala jen trocha oleje, který stačil na svícení na pouhý jeden den.

Jak se preje k chanuce

Obvykle se dává pár drobných mincí, ačkoliv prarodiče nebo jiní příbuzní mohou dát více peněz jako chanukový dárek. V Izraeli jsou chanukové peníze známé jako dmej Chanuka‎‎. Vyrábí se tam také čokoládové mince ve zlatém nebo stříbrném pozlátku, které mohou být použity při hře s drejdlem.

Co se jí na chanuku

Na Chanuku je zvykem jíst jídla připravovaná na oleji (zejména olivovém), čímž se připomíná zázrak s olejem v Chrámu. Tradičními jídly jsou bramborové placky či bramboráky (jidiš: latkes, hebrejsky: levivot).

Kdy je šábes

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat. Na celý šábes se proto musí nakoupit všechno potřebné předem.

Co to je bar micva

„Syn příkazu – dcera příkazu“. Znamená každého dospělého muže/ženu, který(á) je povinen (povinna) plnit všechna přikázání a povinnosti. Od raného středověku se koná slavnostní náboženský obřad, při němž je chlapec o prvním šabatu po svých 13.

Co je to Diwali

Diwali, neboli také festival světel, je jedním z nejvýznamnějších hinduistických svátků. Oslavy probíhají v průběhu 5 dní a symbolizují vítězství dobra nad zlem. Název pochází ze sanskrtského Dīpāvali, což znamená “rozsvícení řad světel”.

Co je to Chanuka

Řeč ale nemusí být jen o Vánocích, ale třeba i o Chanuce, židovském svátku, který se obvykle slaví v období krátce před Vánocemi. Jestli něco člověku v zimě chybí, pak je to určitě teplo – ale také světlo. A právě svátek světel, tedy Chanuka, je takovou „oslavou světla“.

Co je to Drejdl

Drejdl (v jidiš דריידל‎, hebrejsky סביבון‎, sevivon) je hračka připomínající káču, s níž si děti hrají během židovského svátku Chanuka. Na každé ze čtyř jeho stěn je natištěno hebrejské písmeno.

Co nesmí Žid

Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat, nakupovat, vařit a vůbec vyvíjet jakoukoliv všední činnost.

Jak probíhá židovská svatba

Židovská svatba není pouze jedním aktem, ale sestává ze dvou částí – kidušin (קידושין‎, zásnuby) a nisu'in (נישואין‎, sňatek). Původně se konaly tyto dva obřady odděleně, nisu'in do roka po kidušin, ve středověku však byly obě části spojeny a doplněny o některé prvky, takže se dnes obřad koná v jeden den.

Kdo slaví chanuku

Na 25. den zimního měsíce jménem kislev tedy připadá podle židovského kalendáře, užívaného i v Izraeli především pro náboženské účely, svátek Chanuka.

Co znamená šabat Salom

JIČÍN – Občanské sdružení Baševi doplnilo do letošního programu v synagoze navíc i koncert s názvem „Šabat šalom! “ Tento pozdrav v hebrejštině se používá během pátku. Přeje se jím pokojný den odpočinku – Šabat.

Jak casto je šábes

Připravují se na něj celý den. Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by židé neměli pracovat.

Co je to Ketuba

Ketuba (hebrejsky כתובה‎, plurál כתובות‎, ketubot) je psaná svatební smlouva, kterou uzavírají ženich a nevěsta při židovské svatbě.

Co není košer

Košer ale v žádném případě není maso vepřové, koňské a králičí. Z ptáků jsou zakázáni především dravci, povoleny jsou naopak všechny běžně chované domestikované druhy, tedy kuře, kachna, husa, krocan či krůta.

Co jsou to bar micva

Bar micva (hebrejsky בר מצוה‎, doslova „syn přikázání“), je židovský náboženský obřad, během kterého se ze židovského chlapce stává nábožensky dospělý muž, který na sebe přijímá odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Kdy končí šabat

To je také důvod, proč například židovský den odpočinku, šabat, začíná již v pátek po setmění a končí po setmění dne následujícího.

Co nesmí jíst Žid

Základní pravidla kašrutu

Ze savců se například smí jíst hovězí, jehněčí či kůzlečí. Košer ale v žádném případě není maso vepřové, koňské a králičí. Z ptáků jsou zakázáni především dravci, povoleny jsou naopak všechny běžně chované domestikované druhy, tedy kuře, kachna, husa, krocan či krůta.

Jak se jmenuje Bůh judaismu

Boží jméno je v písemné formě, jak ji zachycuje Bible, vyjádřeno souhláskami JHVH. Bůh se oslovuje výrazy jako Hospodin, heb. hašem, adonaj, elohejnu, atd. Tento původně židovský monoteismus se stal přímým základem pozdějšího židovství – judaismu – a čerpalo z něj též křesťanství.

Co je to Mezuza

Mezuza (pl. mezuzot) je pergamenový obdélník, na němž jsou napsány příslušné biblické pasáže (Deut. 6:4-9 a 11:13-21). Na jeho zadní straně je slovo Šadaj, jedno z Božích jmen a akronym výrazu šomer dlatot jisrael – „ten, který chrání dveře Izraele“.

Co je to Tfilin

Tfilin (hebrejsky תפילין‎, od tfila, doslova modlitba) jsou modlitební řemínky a jeden z nejstarších znaků judaismu. Někdy jsou označovány také jako fylaktéria (přes pozdnělat. phylacterium z řec. phylacterion ochrana, záštita, amulet), což je však pejorativní a nesprávné pojmenování křesťanského původu.

Co to znamená šabat

Šabat (v latinizované podobě též sabat, přes jidiš též šábes; původně hebrejsky שבת‎ od kořene ש-ב-ת s významem ustat, odpočinout; česky sobota) je v judaismu a některých křesťanských kruzích sedmý den v týdnu, věnovaný odpočinku a upuštění od pracovní a všední činnosti.

Co zakazuje hinduismus

Potrava nejvyšší kasty podléhá v hinduismu nejpřísnějším pravidlům: jsou striktními vegetariány, nekonzumují ani vejce a ryby. Podle jejich představ je ten, kdo se čistě živí, sám čistý. Sklenice brahmána se nesmí dotknout rtů, nádoby se nesmí dotknout ani stín jiné.