Kdy se můžu stát pěstounem?

Kdy se můžu stát pěstounem?

Jak se může stát pěstounem

Jak se stát pěstounemŽádost o svěření dítěte do pěstounské péče podáte na obecním úřadě v místě vašeho trvalého bydliště.Absolvujete speciální školení i další vzdělávání, abyste byli dobře připraveni na náročnou práci s dětmi, které mají mnohdy velmi specifické potřeby.
Archiv

Kdo může žádat o pěstounskou péči

Osoby pečující, osoby v evidenci a děti svěřené do péče těchto osob mají ze zákona nárok na dávky pěstounské péče. Mezi dávky pěstounské péče řadíme: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při pěstounské péči, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla.

Jak se stát pěstounem podmínky

Kdo se má stát pěstounem, musí skýtat záruku řádné péče, mít bydliště na území České republiky a musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče. Ujala-li se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou, ledaže to není v souladu se zájmy dítěte.
Archiv

Jak dlouho trvá pěstounská péče

Celý proces od podání žádosti do zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny trvá cca 1 rok.
Archiv

Kdo se může stát pěstounem

Pěstounem se může stát ten, kdo: skýtá záruky řádné péče, má bydliště na území České republiky, souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče.

Jak dlouho trvá než se stanu pěstounem

Jednoduše řečeno pro konkrétní dítě, které je v evidenci dětí, se hledají náhradní rodiče, kteří budou schopni naplnit jeho potřeby. Když se takoví pěstouni najdou, svěření dítěte do jejich péče stvrdí soud. Celá tato cesta může být různě dlouhá (obvykle trvá kolem 1 roku).

Jak se dítě dostane do pěstounské péče

Podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnost v místě trvalého pobytu žadatele (v případě manželů v místě trvalého pobytu jednoho z nich). Formulář žádosti lze získat přímo na úřadě nebo je též ke stažení na stránkách MPSV.

Jak žádat o pěstounskou péči

Zprostředkování se provádí jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo je přijmout do pěstounské péče. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele.

Jaký by měl být pěstoun

Pokud nejsou partneři sezdáni, bude žadatelem o pěstounskou péči pouze jeden z nich, ale přípravami na roli pěstouna projdou oba. Pěstoun by měl být sociálně i ekonomicky soběstačný se stabilním zázemím v by- dlení a rovněž jistým zázemím v rodině či u přátel.

Jaký je rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí

Při adopci se lidé stávají právoplatnými rodiči osvojeného dítěte. Pěstounství oproti tomu znamená, že se o opuštěné dítě nějaký čas budou starat. Právně ale dítě není volné. Podle toho, jak dlouho je dítě u náhradních rodičů, se pak rozlišuje přechodná pěstounská péče nebo dlouhodobá.